Kategori Arşivleri - Klinik Psikoloji

Psikanaliz, Freud ve Sanat

Sanatın birçok alanı –özellikle sinema, tiyatro, edebiyat, resim gibi– psikoloji ile bağlantılı olarak kendini geliştirmiş, sanatçılar eserlerini oluştururken psikoloji biliminden ilham alarak eserlerini yaratmıştır. Sanat yapıtlarını yakından incelediğimizde en çok ilham alınan ekolün Psikanaliz olduğunu görürüz. Psikanaliz alanını geniş bir biçimde ele almak gerekirse, alanın merkezinde “bilinçdışı“nın oturduğunu göreceğiz. Freud bilinçdışı ile ilgili yaptığı çalışmaları…

Panik Bozukluk ile Tanışma

Psikopatolojik bir tanı koymak istiyorsak, başvuru kitabı olarak Amerikan Psikiyatri Derneği’nden bize yadigâr DSM (Diagnostic Manual of Mental Disorders) aklımıza gelir. Bu kitapta birçoğumuzun bildiği gibi envaye çeşit hastalık birer birer anlatılmış, her hastalıkta kişinin neler yaşayacağı bir bir sayılmıştır. Ben bugün sizlere Panik Bozukluk‘tan söz etmek istiyorum. Psikopatoloji dersini alanlar için bu hastalık tanıdık…

Psikanalizin Yedi Temel Kavramı 2. Baskı

Juan-David Nasio’nun İmge Kitabevi’nden, Özge Soysal ve Murat Erşen çevirisiyle çıkan “Psikanalizin Yedi Temel Kavramı” adlı kitabının gözden geçirilmiş 2. baskısı tüm kitapçılarda. Psikanalizin Yedi Temel Kavramı, bugüne kadar kitapları on üç dilde yayımlanan psikanalist J.-D. Nasio’nun en çarpıcı eserlerinden biridir. Freud ve Lacan’ın çalışmalarından yola çıkarak okuru psikanalizin kastrasyon, hesaptan düşme, narsisizm, fallus, üstben,…

Özgül Fobilere Genel Bir Bakış

Giriş Kişilerin özgül bir durumdan veya bir objeden, çoğu zaman başkaları tarafından tehlikeli bulunmamasına rağmen, kaçınmasına veya çok yoğun bir kaygıyla birlikte katlanmasına neden olan; ani, şiddetli ve genellikle mantıksız bir dehşet veya korku duymasına özgül fobi denir (Morrison, 2017). Tuma ve Maser (1985), yayınladıkları kitaplarında fobilerden bahsetmişlerdir ve onların isimlerini ve ne fobisi olduğunu…

Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni Sergisi

Sergide neler var?  Bu sergide ilk çağlardan günümüze ruhsal hastalıkların tanısı ve tedavisinde kullanılan yöntemlerin tarihsel gelişimi, batı ve doğu toplumlarının farklı dönemlerde konuya yaklaşımı, bu serüvenin ana oyuncularından olan bilim insanları ve hekimlerin öyküleri ilginç görsel ve canlandırmalarla yer alıyor. Görmezden Gelmeyelim – Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni sergisi ziyaretçilerine sadece izleyici olacakları değil,…

Anksiyete ve Depresyonun Sebep Olduğu Erteleme Davranışları

Kaygı en basit tanımıyla, var olmasından duyulacak rahatsızlık hissinden dolayı hissedilen bir duygudur. Dikkat edilmesi gereken şey korkudan farklı olmasıdır; korku var olan somut bir duruma karşı hissedilir ancak kaygı kişide “ya olursa” gibi tekrar eden düşüncelerle rahatsızlığa yol açar. Kaygı kişide sürekli sanki bir şey olacakmış hissi uyandırır. İkinci olarak bahsedeceğim konu ise depresyon. Depresyonu…

Sınırda Kişilik Bozukluğunun Şema Terapi Kapsamında İncelenmesi

Sınırda kişilik bozukluğu (SKB); erken erişkinlik dönemiyle başlayan, kişiler arası ilişkilerde, kendilik algısı ve duygulanımdaki dengesizlikle beraber belirgin dürtüselliğin olduğu kişilik örüntüsüdür (American Psychiatric Association, 2013). Bu bozukluk, birçok psikopatolojik örüntüleri barındırır. Bu örüntüler duygu durumundaki ani değişimler, riskli cinsel davranışlar, agresiflik, dürtüsellik, kendine zarar verme, disosiyatif deneyimler ve strese bağlı paranoya gibi semptomları içerebilir…

Şema Terapi de Neyin Nesi?

Yenilikçi bir terapi yöntemine ne dersiniz? Dr. Jeffrey E. Young, Beck’in yanında çalışırken, psikanalatik, deneysel, bilişsel, farmakolojik ve davranışçı yaklaşımları çok değerli bulsa da kendi başlarına kısıtlı kaldıklarını görmüş ve birkaç terapi yöntemini birleştirmenin daha iyi olabileceğini düşünmüş. Daha zor giden danışanlardaki genel sorunun yakınlık ile ilgili olduğunu tespit eden Young; bu zor danışanlardaki ortak…

Ataş Kullanarak Psikolojik Bozuklukları Tasvirleyen Sanatçının Çalışmaları

Sadece ataş kullanarak psikolojik bozuklukları minimal tasvirleriyle anlatan Eisen Bernardo bu çalışmada farkındalık yaratmayı amaçlamış. Çoklu Kişilik Bozukluğu Depresyon Madde Bağımlılığı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Posttravmatik Stres Bozukluğu (Travma sonrası stres bozukluğu)  Yeme Bozukluğu Sanatçıyı çalışması hakkın şunları söylüyor: “Ataş çok yalın bir inovasyon. Yalnızca kıvrılmış bir metal parçası olsa da bir şeyleri toparlayıp onları…