Yazar Arşivleri - Şevval Kınay

Tecavüze İlişkin Tutumlar: Gerçek ve Şüpheli Tecavüz

Dünyada ve ülkemizde sürekli yaşanmakta olan ve televizyonda, haberlerde, sosyal medyada neredeyse her gün maruz kaldığımız bir olgu cinsel saldırı. 2014 yılında düzenlenen Türk Ceza Kanununda cinsel saldırı suçu basit ve nitelikli cinsel saldırı suçu olmak üzere ikiye ayrılmış. Basit cinsel saldırı suçu; olaya maruz kalan kişiye karşı, cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunma…

Dehşet Yönetimi Kuramı

İnsan davranışlarının temelinde yatan ve güdüleyicisi olan birçok etken bulunmaktadır. İnsan, “ben” olduğunun bilincinde olan, diğer insanlarla ve canlılarla birlikte yaşayabilen sosyal bir varlıktır. Diğer canlılarla birlikte veya kendi türünden canlılarla iletişim içinde yaşayan diğer canlı türlerinden farklı olarak insanlar benlikleri ve kendi davranışları üzerine de düşünebilmektedir. Evrim sürecinde diğer hayvanlardan farklılaşan insanın bilişsel becerileri…

"Stalking" Hakkında Bilinmesi Gerekenler

“Stalking” ya da Türkçeleştirilmiş olarak “Stalklamak” hepimizin bildiğini sandığı ve bilmek için hiç çaba göstermeden hızlıca içselleştirdiğimiz bir kavram. Kelime anlamı “gizlice, fark ettirmeden takip etme/ısrarlı takip” olarak karşımıza çıkıyor. “Stalker” ise “stalk yapan/takip eden kişi” olarak ifade edilebilir.

Ergenler Neden Düşmanca Bir Tutum Sergiler?

Ergenlik dönemi; bir insanın hayatında fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal olarak en çok gelişim ve değişim görülen dönemlerdendir. Hızlı bir şekilde gerçekleşen hormonsal ve bedensel değişimler, cinsel olgunlaşma, boy ve kiloda ani artış ergenin yaşayışına yansıyan fiziksel değişimlerdendir. Ayrıca, ergen daha idealist ve akılcı düşünmeye, sorunlarına kendisi çözümler üretebilmeye başlamaktadır. Akranlarıyla ve okulda daha çok vakit geçirmesiyle birlikte sosyal olarak gelişmekte; kabul görme,…

Gülmenin Önemi: Sen Gülersen Herkes Güler ?

Gülmek ve gülümsemek sadece hoşlandığımız insanlar için yaydığımız sinyaller değil, aynı zamanda sosyal bir tür olarak bizi bir arada tutan güçlü duygusal dürtülerdir.  Gülmeyi katı sosyal ilişkileri gevşetmekte kullanırız; uyumlu, saldırgan olmayan, çaba ve zaman harcamaya değer bir insan olduğumuz mesajını böyle veririz. Bilimsel olarak gülme üzerine çalışan psikolog Rovert Provine, gülmemizi sağlayan mekanizmaların genellikle istemsiz çalıştığını ve…