Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncellenme: 20 Temmuz 2020

1.Giriş

1.1.Sözleşme

Şu an içinde bulunduğunuz Psikoloji Ağı İnternet Sitesi’ne (bundan sonra Psikoloji Ağı olarak anılacaktır) üye olarak veya üye girişi yaparak veya ziyaretçi olarak bulunarak, yaptığınız tüm işlemlerde ve hizmet kullanımlarınızda; kişisel bilgilerinizi ve verilerinizle ilgili paylaşma, işleme, kullanma ve saklamayla ilgili politikalarımızı kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı, Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmemizi, Mesafeli Satış Sözleşmemizi ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz. 

Psikoloji Ağı’nın internet sitelerinde, sözleşme yaparak bulunduğu internet sayfalarında, bağı bulunmayan başka sitelerde verilmiş dış bağlantılarla yönlendirmelerdeki “Üye Ol”, “Kayıt Ol”, “Kayıt”, “Kaydol” ifadelerini içeren bağlantılara tıklayarak ya da sair surette siteye erişerek; üyelik işlemlerinde, hizmet kullanımlarında, kayıtta ve erişimde Psikoloji Ağı ile tüzel (hukuki) olarak bağlayıcılığı bulunan bir sözleşme akdetmiş olursunuz. Eğer bu sözleşmeyi ya da sözleşmenin yaratacağı durumları kabul etmiyorsanız, siteye kayıt olma ile ilgili hiçbir işlemde bulunmayın, Psikoloji Ağının Hizmetlerini kullanmayın, satın almayın ve siteye erişmeyin. Eğer bu sözleşmeyi sonlandırmak istiyorsanız; üyeliğinizi sonlandırmak için hesabınızı kapatarak, hizmetleri kullanmayarak ve erişim sağlamayarak yapabilirsiniz.

İşbu sözleşme Psikoloji Ağı’nın; ziyaretçilerini ve üyelerini bağlamaktadır/geçerlidir. Psikoloji Ağı bu sözleşmede güncelleme yapma hakkına sahiptir.

1.2.Hizmetler

Psikoloji Ağı’nın resmi kanallarında Hizmetlerimiz olarak belirtilen çevrimiçi tüm hizmetleri, bu sitenin kullanımını ve Psikoloji Ağı markalı çevrimiçi tüm hizmetleri kapsayan bu sözleşme; Üyeleri, Ziyaretçileri ve Müşterileri ilgilendirmektedir, kapsamaktadır ve bağlamaktadır. İşbu sözleşmenin ve sözleşme güncellemelerinin kapsadığı tüm çevrimiçi işlemlerde Psikoloji Ağı ile sözleşme yapmaktasınız.

1.3.Üye Türleri ve Ziyaretçi

“Ziyaretçi” olarak tanımlanan hizmet alanlar, siteye üye olmadan erişen ve hizmetlerini üye girişi yapmadan kullananları kapsamaktadır. 

Yayımlanması ve kullanılması amacıyla herkes içerik gönderebilir. Yayıma ilişkin hak ve hükümler bu sözleşmedeki ilgili başlık altında tanımlanmaktadır.

“Üye” olarak tanımlanan hizmet alanlar, müşteriler, sitedeki üye olma bölümünden üyelik işlemini tamamlamış ve siteye giriş yapabilen herkesi kapsamaktadır. Tüm üye türleri, Ziyaretçilerin tüm hak ve yükümlülüklerini de içermektedir. Farklı üyelik türleri bulunmaktadır. “Profesyonel” ya da “Uzman” olarak tanımlanan hizmet alanlar, siteye üye olmuş veya ardından üyelik aşamasındaki üyelik türlerinden Profesyonel olarak gözüken; “Psikolog” ve “Psikolojik Danışman” üyelik türlerini seçenleri veya uzman listelemesine kişisel özgeçmişini ekleyenleri kapsamaktadır. Profesyonel üyelik türlerinin ücretli ya da ücretsiz olması Psikoloji Ağının sunduğu tekliflere bağlıdır. Şu an ya da herhangi bir tarihte, “Öğrenci” olarak tanımlanan hizmet alanlar, siteye üye olmuş ve ardından üyelik aşamasındaki üyelik tülerinden Öğrenci olarak tanımlanmış kişileri veya “Psikoloji Öğrencisi” ve “Psikolojik Danışmanlık Öğrencisi” üyelik türlerini seçenleri kapsamaktadır. “Kurum” olarak tanımlanan hizmet alanlar aksi belirtilmediği sürece “Uzman” üye türü için geçerli olan tüm ifadelerle temsil edilmektedir. “Genel” olarak tanımlanan hizmet alanlar, siteye üye olmuş veya ardından üyelik aşamasındaki üyelik türlerinden “Halk/Genel/Danışan” üyelik türlerinden birisini seçenleri veya öbür üyelik türleriyle bir ilişkisi olmayan üyeleri kapsamaktadır. Uzman, Öğrenci ve Üyelik türleri arasında ücretli ya da ücretsiz fark etmeksizin bir takım profil özelliklerinde bir takım kısıtlamalar bulunabilir. Bu kısıtlamalar varsa üyelik türleri sayfasındaki tabloda belirtilmektedir. Üyelerin site üzerindeki tüm izin ve erişim olanakları Psikoloji Ağı tarafından belirlenmektedir ve tasarrufundadır.

2.Yükümlülükler

2.1.Üyelerin Genel Yükümlülükleri

 1. Üye, Psikoloji Ağının internet sitelerine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Psikoloji Ağı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 2. Üye, Psikoloji Ağı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Psikoloji Ağı’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Psikoloji Ağı’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 3. Üye Psikoloji Ağının internet sitelerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 4. Üye, Psikoloji Ağının internet sitelerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 5. Psikoloji Ağının internet sitelerinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Psikoloji Ağıyla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Psikoloji Ağının üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Psikoloji Ağı, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Psikoloji Ağının internet sitelerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Psikoloji Ağından tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Psikoloji Ağını bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Psikoloji Ağı’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 9. Psikoloji Ağı’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Psikoloji Ağı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
 10. Psikoloji Ağının internet siteleri yazılım ve tasarımı Psikoloji Ağı mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 11. Psikoloji Ağı tarafından Psikoloji Ağının internet sitelerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 12. Psikoloji Ağı, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Psikoloji Ağına tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Psikoloji Ağı ve web siteleri ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 13. Psikoloji Ağı ve web sitelerinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Psikoloji Ağının web sitelerine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 14. Psikoloji Ağı, sitelerinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Psikoloji Ağının web sitelerinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 15. Psikoloji Ağı, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 16. Taraflar, Psikoloji Ağına ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 17. Psikoloji Ağı, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

2.2.Kullanım yeterlilikleri ve zorunluluklar

Psikoloji Ağının sunduğu üyelik olanaklarından yararlanmak, sitede işlem yapmak, ürünleri veya hizmetleri satın almak gibi karşılıklı tüm işlemler için sahip olunması gereken yeterlilikler ve zorunluluklar bulunmaktadır. Bu yeterlilikler ve zorunluluklar üyelik türlerine göre değişmektedir.

Tüm ziyaretçilerin ve üyelerin sahip olması gereken yeterlilikler:
 • İlgili işlemi gerçekleştirmek için gereken yasal/hukuki yaşı doldurmuş olmak. 
 • Yasalara ve Psikoloji Ağının tüm kullanım koşullarına uymak.
 • Erişimde ve/veya hizmet/ürün alımında engellenmemiş veya kara-listede bulunmuyor olmak.
Genel üyelerin (Herhangi bir ek üyelik türü niteliği bulunmayan) sahip olması gereken yeterlilikler ve zorunluluklar:
 • Gerçek bir kişiyi temsil etmek, gerçek kişi olmak.
 • Güvenli ve güçlü bir şifre kullanmak. Bu şifreyi kimseyle paylaşmamak, gizli tutmak.
 • Hesabın kullanımını başka bir kişiye vermemek.
Uzman/Profesyonel üyelerin sahip olması gereken yeterlilikler ve zorunluluklar:
 • Hesapta ve profilde gerçek bilgilere yer vermek. Bu bilgileri güncel tutmak. Yanlış anlaşılacak ya da gerçeği yansıtmayacak beyanlarda bulunmamak.
 • Yüksek Öğrenim Kurumunca (YÖK) tanınan ya da denkliği alınmış üniversitelerin; “Psikoloji” ya da “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Anabilim Dallarının, Lisans ya da Doktora programlarından, ya da ilgili bölümlerin bilim dallarına bağlı olan dallardan (Sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi) mezun olmak (Eğitim programının adının yurtiçi denk bölümlerden farklı olması gibi durumlarda, eğitim programınızın bu programlara denk olduğunu belirten resmi bir belge ibraz etmeniz gerekmektedir. Yurtdışından alınan belge ve unvanlar için YÖK/ÜAK denklik belgesi istenmektedir).
 • Eğer Psikoloji Uzman Ağı adıyla anılan ya da herhangi bir şekilde uzmanlığının beyan edildiği bir mecrada yer alınacak ise, E-Devlet Yükseköğretim Mezun belgesini hesabına yüklemiş olmak ya da Psikoloji Ağına iletmiş olmak.
 • Mezuniyeti belirtilen bölümün, yerel ve uluslararası meslek örgütünün tanımladığı yükümlülükleri karşılamak. İlgili meslek örgütünce yayımlanan Etik Yönetmeliklere uygun davranmak. Psikologlar için bu örgüt, “Türk Psikologlar Derneği”dir. Psikolojik Danışmanlar için bu örgüt, “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği”dir.
Kurum olarak tanımlı üyelerin sahip olması gereken yeterlilikler ve zorunluluklar:
 • Uzman üyeliği için geçerli olan tüm maddeler kurum tüzel kişiliği için geçerlidir. Kuruma bağlı çalışanların sitede yer alan bilgilerini de kapsamaktadır.
 • Kurumu temsil gücünün ve yetkisinin olduğunu Psikoloji Ağına kanıtlamak (Kimi durumlarda belge talep edilebilmektedir).
 • Talep edilmesi durumunda; şirket adı, vergi numarası, vergi dairesi, şirket faaliyet alanları gibi şirketin açıklanabilir/paylaşılabilir bilgilerini Psikoloji Ağına iletmek.

2.3.Paylaşımlar, mesajlar, bildirimler

Psikoloji Ağının siteleri ve hizmetleri üzerinden yaptığınız tüm paylaşımlardan ve yüklemelerden sorumlusunuz. Psikoloji Ağı tarafınıza doğabilecek olası hukuki süreçlerden ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikoloji Ağının maddi ve manevi zarar görmesine neden olabilecek herhangi bir içeriğinizde hukuki hak saklıdır.

Psikoloji Ağı beyan ettiğiniz iletişim bilgileri aracılığıyla sizinle iletişime geçebilir, duyuru, bilgilendirme ya da içerik paylaşabilir. 

2.3.1.İçerik Gönderimi

Psikoloji Ağının sitesinde ya da tarafınıza beyan edilmiş herhangi bir mecrada ve amaçla yayımlanması ve kullanılması için gönderdiğiniz içerikler Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine uygun olmalıdır. Psikoloji Ağı, Yayın İlkelerine uymadığı saptanan içeriklerde değişiklik yapma, içeriği silme ve üyeye yaptırım uygulama haklarına sahiptir. Site üzerinden yüklenen ya da sair suretle iletilen içeriklerin tüm kullanım, yayım, değişiklik ve silme hakları Psikoloji Ağına aittir. İçerikler ya da içeriklerin bir bölümü, bildirimde bulunularak ya da bildirimde bulunulmaksızın yayından kaldırılabilir. Tarafınızca oluşturulan ve gönderilen içeriklere ilişkin Telif Hakları kapsamında ya da yasal kapsamda oluşabilecek tüm hukuki süreçlerden içeriği oluşturan sorumludur. 

2.3.Ödeme, alışveriş, ücret

Psikoloji Ağının siteleri ve yetkilileri aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz tüm ücretli işlemlerde Psikoloji Ağının Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. Ödemenizi gerçekleştirmemeniz durumunda, hizmetinizin sonlandırılması, erişiminizin kısıtlanması ya da ürünün tarafınıza ulaştırılmaması Psikoloji Ağının tasarrufundadır. 

Hizmet alımınızı sonlandırabilirsiniz, durdurabilirsiniz ya da yeniden başlatabilirsiniz. Psikoloji Ağının, hizmetlerin ve ürünlerin ücretlendirmelerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Döviz üzerinden ödeme ya da ücretlendirmelerde, günlük kur ya da sabit kur uygulanabilir.

Ücretin ödenmemesi ya da ödeme tarihinin geçmesi durumunda, aksi belirtilmediği sürece sistemimizde kayıtlı ödeme bilgileriniz/yönteminiz aracılığıyla ücret tahsil edilecektir. 

Faturalama için tarafımıza gerçek ve doğru bilgileri iletmeniz gerekmektedir. Aksini belirtmediğiniz sürece, faturanız tarafınıza ürünle birlikte gönderilecektir ya da sitede beyan ettiğiniz e-posta adresine gönderilecektir.

3.Haklar ve Sınırlılıklar

3.1.Üyelerin hakları ve sınırlılıklar

3.2.Yapılması Gerekenler

3.3.Yapılmaması Gerekenler

4.Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı

5.Fesih

İşbu sözleşme ziyaretçinin online varlıklara erişimini sonlandırması ve eğer üye ise üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Psikoloji Ağı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Psikoloji Ağı üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu sözleşmesi Psikoloji Ağına bildirerek tek taraflı fesh edebilirsiniz. Fesih durumunda hizmetleri kullanım hakkınızı ve erişiminizi kaybedersiniz. Sözleşme fesih edilirse; hizmet almış olduğunuz bilgisini ya da dönütünüzü, sitede yayımlanan ve/veya hizmetler kapsamına giren içeriklerinizi ve bilgilerinizi yayımlama hakları devam etmektedir. Ödemesi yapılmamış hizmetler bulunması, borcunuzun gözükmesi veya fesih sonrası hizmet kullanımınızın sürmesi durumlarında sözleşme maddeleri geçerli sayılmaktadır ve ödeme yapılması gerekmektedir

6.Genel Hükümler

Devir
Güncel anl.

7.İçeriğe İlişkin

Fikri mülkiyet haklarına giren telif ya da herhangi bir hak içeren taleplerinizi Psikoloji Ağının e-posta adresleri üzerinden iletebilirsiniz (psikolojiagi@gmail.com, bilgi@psikolojiagi.com). Fikri mülkiyete ve yayıncılık etiğine önem vermekteyiz. Herhangi bir talebinizde değerlendirmek ve çözmek için tarafınızla iletişime geçilecektir.

8.Anlaşmazlıkların Çözülmesi

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.Yürürlük

Ziyaretçinin siteye erişim sağlaması veya üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ziyaretçinin siteye erişim sağlaması veya üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca bakabilirsiniz:
Gizlilik ve Çerez Politikası
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Gizlilik Koşulları