İş Modelimiz

Psikoloji Ağı; Etik, Nitelik, Bilimsellik ilkelerine uygun, psikolojiye ilişkin proje, ürün ve hizmet üreten bir sosyal girişimdir. Uzmanları halkla ve kurumlarla buluşturmayı hedefler.

Image

Ne yapıyoruz?

Halka ve psikoloji alanındaki meslek mensuplarına ortak platform sağlıyoruz.

Psikoloji Ağı psikoloji alanında yüksek öğrenim düzeyinde akademik eğitim görmüş kişiler tarafından yönetiliyor. Altyapımız sayesinde halk aradığı uzmana ve kurumlara ulaşabiliyor. Bütçesine ve ihtiyacına uygun kişiyi bulması için ücretsiz danışmanlık alabiliyor.

Bütçesi yetmeyen danışanlar, ücretsiz hizmet verecek gönüllü uzmanlara erişebiliyor.

Özellikle kariyerinin henüz başında ve danışan edinmek isteyen genç psikologlar, deneyimli psikologlar, psikolojik danışmanlar (rehber öğretmenler) ve psikoterapistler kendilerini öne çıkarabiliyor. Özgeçmişleriyle örtüşen talepler doğrultusunda danışan edinebiliyor.

 • İçerik yönetiyoruz

  Halka ve alana yönelik yazılı, sesli ve görsel içerikler üretiyoruz.

 • Ürün ve hizmet üretiyoruz

  Tasarım ürünlerin yanı sıra eğitim ve etkinlikler düzenliyoruz.

 • İlklere imza atıyoruz

  Türkiyede psikoloji alanına yenilikçi anlayış ve çözümler öneriyoruz.

Sosyal girişim nedir?

“Sosyal bir girişim, temel amaç olarak sahiplerine veya hissedarlarına kâr elde ettirmek yerine, sosyal bir etkiye sahip ve sosyal ekonomiye katkı sağlayan işletmedir. Girişimci ve yenilikçi bir şekilde pazara mal ve hizmet sunarak faaliyet gösterir ve kârını öncelikle sosyal hedeflere ulaşmak için kullanır.(Avrupa Komisyonu, aktaran Vikipedi)

Sosyal inovasyon nedir?

“Sosyal inovasyon, sosyal meselelere daha etkili, verimli, sürdürülebilir ve adil olan yenilikçi çözümler üretilmesi ve bu çözümlerle yaratılan değerin toplumun geneline ulaştırılmasıdır.” -(imece, aktaran Vikipedi)

Sosyal Etki

Yaratmayı amaçladığımız sosyal etki ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından (SKA) iki önemli başlığa katkı sunmayı hedefliyoruz:
-SKA 3: Sağlık ve kaliteli yaşam
-SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Çözüm önerisi sunduğumuz öncelikli toplumsal sorunlar:

 • 1.Halkın psikolojik iyiliğinin düşüklüğü
 • 2.Psikoloji alanında düşük istihdam
Image Description

Sorun 1: Halkın psikolojik iyiliğinin düşük olması

Psikolojik destek ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük:

 • 1.

  Algısal nedenler:
  -Fiyat: “Ücretini karşılayamam!”
  -Kalıp yargı: “Ben aciz değilim!”
  -Farkındalık: “Henüz bir sorunum yok ki!”

 • 2.

  Sistematik nedenler:
  -Uzman bulmakta güçlük
  -Nitelik ölçütlerinin belirlenmemesi
  -Güven ve etik kaygılar

 • 3.

  Bilgi kaynaklı nedenler:
  -Yalnızca terapinin bilinmesi, danışmanlık ve psiko-eğitimin bilinmemesi
  -Çocuklara ve yaşlılara yönelik hizmetlerin bilinmemesi

Image

Sorun 2: Psikoloji alanında düşük istihdam

Genç meslektaşların sürekli ve düzeylerine uygun danışan bulamaması:

 • 1.

  Sektörel nedenler:
  -Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin iyi uygulamaların yetersiz olması

 • 2.

  Sistematik nedenler:
  -Hizmet alıcılara erişimde güçlük
  -Uyuşmazlık kaynaklı danışan kaybı (Ücret veya takvim’den drop-out)

 • 3.

  Kötüye Kullanım:
  -Uzman olmayan ve psikoloji eğitimi almamış kişilerin bu alanda faaliyet göstermesi ve görünürlüğünün yüksek olması (Dolandırıcılar, sahte psikologlar, istismarcılar).

Image
Image

İki kesimi buluşturuyoruz

HER gelir grubuna uygun uzmanın BULUNDUĞUNU ve yeterli bilgiye sahip HERKESİN psikolojik hizmet ALACAĞINI biliyoruz.
Türkiye’nin en ayrıntılı ve geniş uzman veritabanını oluşturuyoruz. Bu sayede talep eden herkesi psikolojik hizmetle buluşturabiliyoruz!

Uzman Ağı nedir?
Peki tüm bunları nasıl yapıyoruz?

Gelir Modelimiz

Hiçbir kuruluşa bağlı olmadan, tümüyle kendi ürün ve hizmetlerimizi üretiyoruz. İlkelerimiz doğrultusunda reklam alıyoruz, etkinlik ve eğitim düzenliyoruz, özel tasarım ürünler satıyoruz, bazı yönlendirmelerden komisyon alıyoruz. Gelirimizi ise Psikoloji Ağı’nı büyütmeye ayırıyoruz.

Kenetlenmiş bir takım

Özelleşmiş birimleri içeren örgüt yapımız sayesinde tüm gereksinimlerimizi kendimiz karşılıyoruz.

Danışan merkezlilik

Potansiyel danışanların yardım arama davranışını ketlememek adına ödemeyi uzmanlardan alıyoruz.

İlerici & profesyonel

Çevik ve esnek yapımız sayesinde sektöre yenilik ve hareket getirecek tüm modelleri sınıyoruz.

Halkı ve uzmanları buluşturuyoruz

Uzman Ağı sayesinde psikoloji uzmanlarının diplomalarını doğruluyoruz, listelenmelerini sağlıyoruz ve danışan yönlendiriyoruz.

 • Gerçek uzman güvencesi

 • Danışan yönlendirme

Psikolojik hizmetlere erişimi kolaylaştırıyoruz

Image