Psikoloji Ağı

Etik, Nitelik, Bilimsellik ilkelerine uygun, psikolojiye ilişkin projeler yürüten bir sosyal girişimdir. Uzmanları halkla ve kurumlarla buluşturmayı hedefler.

SVG

Psikolojiyi
halkla buluştur

SVG

Nitelikli içerik &
gerçek bilgi

SVG

Diploması doğrulanmış uzmanlar

SVG

Psikolojik hizmetlere
kolay erişim

Image

Psikoloji Ağı; Etik, Nitelik, Bilimsellik ilkelerine uygun, psikolojiye ilişkin projeler yürüten bir sosyal girişimdir. Uzmanları halkla ve kurumlarla buluşturmayı hedefler.

Psikoloji Ağı’nda, psikoloji alanında eğitim almış herkes siteye üye olarak içerik sağlayıcısı olabilir. Ödevlerini, bitirme projesini, araştırmasını, derlemesini, staj deneyimlerini ve her tür üretimini herkesle paylaşarak kendini öne çıkarma fırsatı yakalayabilir.

2017’den bugüne – her gün çalışıyoruz.

Amaçlar

 1. To prevent the spread of pseudoscience and metaphysical concepts and to convey correct information.
 2. To provide detailed and specific information to people from the field.
 3. To introduce the science of psychology and its fields of study to people outside the field. To produce educational, educational, conscious and informative content for the public.
 4. To inform a blog about the current situation of mental science and mental health fields . To carry out the necessary awareness raising activities in order to contribute to the Professional Law process.
 5. To spread the culture of producing and sharing in order to increase the quality of education.
 6. To create a competitive environment among students for career development.
 7. To provide better working conditions and more job opportunities to students and graduates.
 8. To design improvable activities that are lacking in the field.
 9. To increase transparency in order to prevent abuse, unlawfulness and unethicalness in the field.
 10. To facilitate public access to psychology services.

Etik, Nitelik, Bilimsellik

Yayın İlkeleri

 1. Yeterlilik: (Ön Koşul) İçerikler; psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da psikiyatri alanında eğitim alıyor/almış olan kişilerce oluşturulmalıdır.
 2. Geçerlilik ve Güvenilirlik: Hazırlanan içerik ya da haber; güvenilir, nesnel ve bilimsel kaynaklardan edinilmiş ve onlara kaynak gösterilmiş olmalıdır. (APA Stiline göre.)
 3. Alıntı Yazılar: İçeriklerde kesinlikle kaynak belirtilmelidir. Olabildiğince ilk yayımlanan yerle iletişime geçilip onayı alınmalıdır. Bu onay maili/yanıtı, yazı gönderildikten sonra e-posta ile tarafımıza gönderilmelidir.
 4. Aşırma: Çalıntı içerik üretilmemeli ve kullanılmamalıdır. Alıntılama ise belirtmek ve kaynak göstermek zorunludur.
 5. Dil: Kullanılan dil, arı duru ve anlaşılır olmalıdır. Sözcüklerin olabildiğince Öz Türkçe karşılıkları yeğlenmelidir. (Bk. TDK Bilim Sanat Terimleri, TÜBA Terim, Dil Derneği
 6. Görseller: İçerikte kullanılacak görsellerin olabildiğince yüksek çözünürlüklü olanları yeğlenmelidir. Kullanım izni gerektirmeyen görseller kullanılmalıdır.
 7. Biçem: Senli benli, düzeysiz, saldırganca ve incitici dil kullanımından kaçınılmalıdır.
 8. Biçim: Psikoloji Ağı Yazım Biçimine olabildiğince uygun hazırlanmalıdır. Yazı iki yana yaslı olmalı ve başlıklar Teal rengi olmalıdır (Bk. Örnek İçerik). Yazıda sık başlık kullanımına özen gösterilmelidir.
 9. Kapsam: Doğaötesi (metafizik), deneysel olmayan ya da psikoloji yazınında kabul görmemiş konular işlenmemelidir (NLP, biyoenerji, dinsel içerikler, xxx terapisi gibi).
 10. İçerik: Psikoloji Ağı’nın çıkarları dışında kurumsal ya da bireysel reklam yapılmamalıdır. Ortak değerleri aşağılayıcı içerikler hazırlanmamalıdır.

Psikoloji Ağı:

Bilimsel ve Nitelikli Çevrim İçi Psikoloji Yayıncılığı

Videoyu oynat
Image
Image
Image