”Psikolog” kimdir?

Yalnızca psikoloji lisans programlarından mezun olan kişiler, psikolog unvanı kullanma hakkına sahiptir.

Psikologyaygın bir başka ifadeyle deli doktoru–  , üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan, aldığı ilgili eğitimler, sertifikalar –yer yer ilgisiz ama süslü isimleri olan eğitimler de olabilir, örneğin Biyoenerji, bilinçaltı temizliği– neticesinde ulaşabileceği herkesieş, dost, akraba, arkadaş– özellikle toplum içerisinde deli(?) olarak tabir edilen kişilerin her türden rahatsızlığını sohbet ederek, yönlendirerek bazen sadece dert dinleyerek veya gerekli ilaçları yazarak kısa sürede tedavi eden ayrıca alanın verdiği bir bonus olarak da zihin okuyabilen kişiler (değil) dir.

Yukarıdaki paragrafta sıralanan özellikler gerçekliği yansıtmamaktadır. Belirtilen ifadelerin yanlışlığı konusunda toplumsal olarak ne yazık ki henüz yeterli bilince sahip değiliz.

”Psikolog” kimdir?

  • Yalnızca psikoloji lisans programlarından mezun olan kişiler, psikolog unvanı kullanma hakkına sahiptir. Psikoloji lisans mezuniyeti olmayan kişilerin aldıkları kısa süreli eğitimler ve çeşitli sertifikalar ile danışan görme yetkinlik /yeterliliğine ulaşmaları olası değildir.
  • Psikolog deli(?) doktoru değildir, psikologa giden herkes deli(?) de değildir. Burada önemli olan bir nokta ise ‘’Deli’’ sözcüğünün tam olarak neyi ifade ettiği ve hangi amaçla kullanıldığıdır.  Deli kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı ‘’aklını yitiren’’ olarak yer alır ancak psikopatoloji içerisinde yalın olarak bir deli tanısı bulunmaz. Toplumsal açıdan normallik sınırlarının farklılaştığı kişiler için deli (?) ifadesi kullanımının yaygın olduğunu gözlemleriz. Ek olarak psikoloğa sadece ciddi psikolojik rahatsızlığı olan bireyler gelmez.
  • Psikolog ile kurulan iletişim günlük sohbet bağlamındaki iletişim ile aynı anlama gelmez. Psikoloji farklı ekolleri, kuramları, tedavi yöntemlerini içeren bir bilim dalıdır. Yapılan görüşmeler profesyonel anlamda psikolojik destek sunar.
  • Psikologlar etik ilkeler gereğince çoklu ilişkide bulunduğu kişilerle görüşme gerçekleştirmez. Aile üyeleri, akrabaları ve arkadaşları ile profesyonel anlamda görüşme gerçekleştirmezler.
  • Psikologlar kimsenin zihninden geçenleri okuyamaz. Çevresindeki herkesin hareketlerinin altında yatan gerçek sebebi saptayamaz ya da saptamak için gayret göstermez.
  • Psikologlar görüşme/terapi içerisindeki bilgileri, yaşananları, kendileriyle görüşme sağlayan kişilerin kimler olduğunu herhangi bir ortamda açıkça üçüncü şahıslara aktarmazlar.
  • Psikologlar hiçbir danışanını cinsiyeti, dini, ırkı, cinsel yönelimi vb. sebeplerle yargılamaz.
  • Psikologlar farklı konularda uzmanlaşır, her psikolog sosyal fobi ile çalışmadığı gibi yine her psikolog oyun terapisti de değildir.
  • Ayrıca, burada yaygın olarak klinik anlamda karıştırılan ifadelere yer verilse de psikolog demek direkt olarak terapist demek değildir, psikolojinin farklı birimlerde çalışma imkanı sunan birçok alt alanı vardır.
İlgini çekebilir:  Psikoterapistlerden Kesitler

Metin: Ezgi B. Akgöz, Kadir Ekin

*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir