Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları ve Koşulları


YAZININ GÜNCEL (2019) HALİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ:

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları ve Koşulları | 2019


 
Türkiye’de bulunan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları’na buradan ulaşabilirsiniz.


1- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı tezli ve ingilizce  yürütülmektedir. Adaylardan ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından yeterli skor  almış olması gerekir.

(ALES 55 = GRE 149 = GMAT 450) Ayrıca İngilizce yeterliliği gösteren bir sonuç olması gerekmektedir.

Bunun için adayların YDS :65,TOEFL:79, Pearson PTE Academic:68, Bahçeşehir University Proficiency Exam Score: 65 birine sahip olması gerekmektedir.)

Ücret : 45.200 TL

2- ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Bu yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın tercihen psikoloji lisansı olmak üzere, en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması beklenir.

Adaylardan ALES‘ten Eşit Ağırlık puan türünden minimum 60 standart puan almış olması gerekmektedir.

Adayların Lisans genel başarı notunun en az 65 olması gerekir.

3- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına sadece Psikoloji lisans mezunları başvuruları kabul edilmektedir.

ALES’ten herhangi bir puan türünden en az 55 almak veya GMAT ya da GRE sınavlarından yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir.

Ücret : 20.000 TL

4- ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

ALES sonuç belgesi (ALES Sınavından Herhangi bir alan türünde 55 puan ve üzeri olması) Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar için ALES belgesi istenilmemektedir.

Alan dışından başvuru yapanlar 1 eğitim yılı (Yüksek Lisans eğitiminden sayılmayacak şekilde ) Bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulacak.

5- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Klinik yüksek lisans hakkında bilgi bulunmamaktadır.

6- IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı hem tezli hem de tezsiz (projeli) modüller içermektedir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız klinik psikolojinin farklı alanlarına odaklanmış iki alt-dal içermektedir. Programda, yetişkin ve çocuk-ergen alt-dalları mevcuttur. Programın eğitim dili Türkçedir. Programa Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Tıp Fakültesi Lisans mezunları başvurabilmektedir.

Lisans genel not ortalaması en 2.5/4 olması ve ALes’ten eşit ağırlık puan türünden en az 60 veya GRE/GMAT eşdeğer puana sahip olmalıdır.

Tezsiz Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başvuran adaylardan ALES koşulu aranmamaktadır

Ücret : Klinik Psikoloji (Tezli Türkçe) -51.840 TL   Klinik Psikoloji (Tezsiz-Türkçe)-47.520 TL

7- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Başvuru Koşulları
Adayın Psikoloji alanında Lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması gerekir.Akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması ve ALES’ten Eşit Ağırlık puan türünden en az 75 puan veya GRE/GMAT sınavlarından eşdeğer puana sahip olması gerekmektedir.Ayrıca adaylardan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliği olan sınavların birinden eşdeğer puan almaları gereklidir.

8- BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Program, 4 yıllık lisans diploması sahibi üniversite mezunlarının başvurularına açıktır.

Lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) > 2,5/4,0

ALES’ten en az 65 puan veya GRE ya da  GMAT sınavlarından eşdeğer puana sahip olması gerekir.Müfredat İngilizce olduğu için, adaylardan İngilizce yeterlilik belgesi istenmektedir.

Programa başvuran adayların YDS ,IELTS,BILET,TOEFL sınavların birinden istenilen puanlara sağlamış olması gerekmektedir.

9- ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

“Bölümümüzün yüksek lisans programı Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2001 yılında Gelişim Psikolojisi dalında açılmıştır. Sonraki yıllarda Sosyal, Deneysel ve Uygulamalı Psikoloji alanlarında da yüksek lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Şu anda yalnızca Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji alanlarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.”

10- İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen öğrencilerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile tıp bölümlerinden birinden mezun olması şartı aranmaktadır.

11- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Başvuru Koşulları
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu olarak en az 65 gerekmektedir ve  YDS veya Eşdeğeri Sınav için Taban Puanlar için en az 50 ve eşdeğeri gelen sınavlardan alınan puana sahip olması beklenmektedir.

12- OKAN ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji programı için; ‘Psikoloji’ lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aranmaktadır. Program dili Türkçe Klinik yüksek lisans programı Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji,Travma Odaklı Klinik Psikoloji ve Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji olarak alt-dallara ayrılır. ALES veya GRE veya GMAT belgesi gerekmektedir.

Ücret : 42.000 TL

13- FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Klinik yüksek lisans programı için lisans mezunu olmak ve  ALES’ten en az 55 almış olmak gerekmektedir.

Ücret : Klinik Psikoloji Tezli YL – 25.000 TL        Klinik Psikoloji Tezsiz YL – 17.500 TL

14- DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Tercihen psikoloji lisans diplomasına sahip olmak. Alan dışı mezun olan adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

ALES : 55 (Eşit Ağırlık) veya muadili puan. Tezsiz programda ALES şartı aranmamaktadır.

Ücret: 50.000 TL

15- HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Programına başvuracak öğrencilerin Nöroloji ya da Psikiyatri alanında ihtisas yapmış Tıp Doktorları, Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olma şartı vardır.

Klinik Psikoloji Programı Tezli veya Tezsiz olarak başvuruları kabul etmektedir.

Klinik Psikoloji Programı Tezli başvuracak adaylardan ALES (EA) en az 55 alması yada GRE / GMAT sınav türlerinden eşdeğer puana sahip olması gerekir.

16- HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji YL programına sadece Psikoloji Lisans mezunları başvurabilir.

-Tezli programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olması gerekir.

17- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli Yüksek Lisans) ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların lisans derecelerinin Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümünden olması gerekmektedir.

ALES veya GRE sınavlarının birinden geçerli nota sahip olmak, İngilizce yeterlilik için METU IYS en az 75 veya eşdeğer sınavların puanlarını sağlaması gerekmektedir.

18- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Modülü’ne yalnızca psikoloji bölümü mezunları başvurabilmektedir. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) /155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.

Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır.(YDS = 70 KPDS = 70 ÜDS = 70 TOEFL IBT = 70 CAE = B CPE = C Pearson PTE = 71)

19- GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans başvuruları için gerekli koşullar ;

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir.

 Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

Ücret : Tezli Psikoloji YL- 20.000      Tezsiz Psikoloji YL – 15.000

20- İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı Tezli veya Tezsiz olarak seçenek sunmaktadır.

Eğitim dili program için Türkçe’dir .Program adayların başvurusunda Psikoloji Lisans mezunu şartı aramaktadır.

Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) veya 65 (100 üzerinden) olması gerekmektedir.

Ales Eşit ağırlık puan türünden en az 70 almak,Adaylar İngilizce yeterlilik için KPDS/ÜDS/E-YDS/YDS : 75 Veya STEP birine sahip olmalı.)

**Tezsiz yüksek lisans programında ALES şartı aranmamaktadır.

21- YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezli/Tezsiz programı olarak açılmaktadır.

4 yıllık lisans programından mezun olmak.TC vatandaşı öğrencileri için Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 55 puan almak (kayıt esnasında bu belgenin verilmesi zorunludur).

Ücret : T.C. uyruklu öğrenciler için bir ders ücreti €450

22- BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Klinik Psikoloji yüksek lisans programı Tezli veya Tezsiz olarak başvuruları kabul etmektedir. Alaniçi ve alandışı mezun kabul edilmektedir.

Ücret: 50.000TL

Yukarıdaki bilgiler eksik ya da hatalı olabilir. Sitemiz bu konuyla ilgili bir sorumluluk kabul etmemektedir. En doğru bilgiye üniversitelerin resmi internet sitelerinden erişebilirsiniz.


Kaynak: Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları

 

2 Yorum

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir