Yazar Arşivleri - Elif Ayça Ölmez

Yaşama Sanatı

  “Yaşama Sanatı” kitabının yazarı Alfred Adler, 1870 yılının soğuk bir şubat ayında Avusturya’da dünyaya gelmiştir. Avusturyalı psikiyatrist Adler, bireysel psikoloji ekolünün kurucusudur. Freud ve Jung’un da yer aldığı derinlik psikolojisinin kurucuları arasındadır. 1895 yılında Viyana Tıp Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan Adler, bir dönem pratisyen hekim olarak çalışmıştır. Bu dönemde, hasta olan bireylerin içerisinde bulunduğu çevreyle…

Psikoloji Tarihine Bir Bakış

Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını sistematik olarak inceleyen psikoloji bilimi ile kişide ‎görülen uyumsuzlukların teşhis ve tedavisiyle uğraşan alan olarak bilinen psikiyatri tarihine dair ‎literatürdeki kaynaklar oldukça kısıtlı. Oysaki her iki alanında uğraş verdiği ve incelediği varlık ‎insan olmasına rağmen bu alanların tarihine dair yapılan çeviriler ve araştırmalar oldukça yetersiz. ‎ İnsanın bir ruha sahip olup…

Türk Psikiyatristin Divanı

Psikoloji bölümüne ait olan kitap raflarını incelerken gözüme çarpan Türk Psikiyatristin Divanı, ‎ülkemizin bir nevi ruhsal genel görünümünü yansıtan 70 psikiyatrik vakadan oluşmaktadır. Kitabın ‎yazarı ve aynı zamanda psikiyatrist olan Zeynep Akıncı Pınar, mesleki yaşantısı boyunca gözlemlediği çeşitli vakalarının isim ve mekanını ‎değiştirerek çözüm önerileriyle birlikte okuyucuları ile paylaşmıştır. “Beni bu kitabı yazmaya iten ‎sebep,…

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi | Söyleşi

Psikolojinin önemli alt dallarından biri olan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi birçok psikoloji öğrencisi tarafından tam anlamıyla bilinmiyor. İnternet ortamında da net bilgiler maalesef bulunmuyor. Ben de bu sebeple endüstri ve örgüt psikolojisi, insan kaynakları gibi konuları aydınlatmak adına Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Nil Madi ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdim. Söyleşinin başından sonuna kadar gösterdiği ilgiden…

Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk

Bir hocamın tavsiyesi üzerine alıp okumuş olduğum “Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk”  kitabı hem ismiyle hem de içerisindeki vakalarla oldukça çarpıcı ve bir o kadar da etkileyici bir eser. Bir bilim yazarı ve gazeteci olan Maıa’nın bir telefon görüşmesinde Dr. Bruce’a “Bir kitap yazmalısınız.” demesiyle ortaya çıkan bu eser daha sonra sosyoloji, kriminoloji, psikoloji gibi birçok…

Nedir Bu Şiddet?

Sağlıkta şiddet, aile içi şiddet, sporda şiddet, okulda şiddet, sokakta şiddet, evde şiddet, iş yerinde, kadına, çocuğa, erkeğe, hayvana, taşınabilir/taşınamaz mala karşı şiddet, medyada şiddet, duygusal, fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet… Üç nokta koyuyorum çünkü bu liste bu şekilde uzayıp gider. Şiddet, ne kadar olumsuz ve eğreti bir olgu olsa da hayatımızın her alanına nüfuz etmiş…

İnanılması Güç ama Gerçek: Çocuk ve Suç

Çocuk ve suç kavramları her ne kadar birbirinden bağımsız kavramlar olarak gözükse de işin asıl boyutu çok farklıdır. Suç, tüm toplum bireylerine hitap eden bir konu olduğu için toplumumuzun en masum kısmını da içerisine almaktadır. Suç kavramı, geçmişten günümüze daha doğrusu insanlığın ortaya çıkışından itibaren çok çeşitli kılıflara bürünmüştür. Bununla birlikte, birçok alanla da (hukuk,…

Sesi Olmayan Gerçek: Ensest

Ensest, ülkemizde var olmakla birlikte yaşadığımız dünyanın acı gerçeğidir. Ülkemizde yaşanan ensest vakalarının gerçek sayısı bu zamana dek elde edilememiştir. Buna neden olarak ise içerisinde bulunduğumuz toplum, değer ve normları gösterilebilir; “El alem duyarsa ne olur?”, “Bu duyulursa insan içine çıkamayız.”, “İtibarımız iki paralık olur kızım/oğlum.”, “Kimseye bundan söz etme.”, “Bu herkesin başına gelen bir şey.” denilerek mağdur…