Kategori Arşivleri - Gelişim Psikolojisi

Helikopter Ebeveyn Tutumları ve Sınav

Ebeveyn tutumları ve ebeveynle ilişkinin, bireyin; bebeklik, çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemlerindeki algısını şekillendirmede önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Ebeveyn tutumları söz konusu olduğunda özellikle “Z kuşağı” bireyleri yetiştiren helikopter ebeveyn tutumları son yıllarda fazlasıyla tartışılmaktadır. Helikopter anne baba kavramının 30 yıllık bir geçmişi vardır. “Bu çocuk yetiştirme tutumu (helikopter ebeveyn tutumu); anne babanın çocuğu…

Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Karşılaştığı Zorluklar

Özgül Öğrenme Güçlüğü, belirli öğrenme ve okul becerilerini (okuma, yazma ve sayısal işlemler gibi) kullanma güçlüğüdür. Bu beceriler kişinin yaşına göre beklenenden önemli ölçüde düşük olduğunda, okul başarısını veya günlük yaşam becerilerini ciddi derecede olumsuz etkilediğinde DSM-5’e göre “özgül öğrenme bozukluğu” tanısı koyulabilir.  Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocukların zorluk yaşadıkları çeşitli duyusal alanlar ve beceriler…

Gelişim ve Freud

“Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.” Gelişim ve İnsan Gelişim kavramı yeryüzündeki her şey için geçerli olduğu gibi insan hayatının da vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan için gelişim bedensel gelişim ve karakter gelişimi olmak üzere ikiye ayrılır. Buradaki önemli kısım ise hiç şüphesiz karakter gelişimidir. Nobel ödüllü ünlü Fransız fizyolog…

Sembolik Oyun

Oyun en genel haliyle hiçbir araca ve zevk alma dışında herhangi bir amaca bağlı olmayan, ömür boyu gerçekleşen ve geniş bir yelpazeye yayılan davranışlar olarak ifade edilebilir (Weisberg, 2015). Oyun, kültürden kültüre, çocuktan çocuğa oldukça fazla değişiklik gösterdiği için, belirli özellikler ile tanımlaması oldukça zor bir kavramdır (Burghardt, 2011). Oyun her zaman şimdiki gerçek dünyadan…

Gelişim Psikolojisi Bilgini Ölç!

Psikoloji Sözlüğü’nde (2019) kısaca, gelişimin ve bu doğrultuda yaşın psikolojik süreçlere etkisiyle ilgilenen psikoloji dalı olarak açıklanmış. Pokemonlarla süslenmiş gelişim psikolojisi testine hoş geldiniz! Hazırlanan diğer testlere (Psikoloji, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji) de göz atmayı unutmayın, hafızayı zinde tutun -,- Testin sonucuna göre okuma önerileri bıraktım ama daha hafif bir okuma yapmak isterseniz: Piaget’in…

Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı: Gelişim Dönemleri ve Temel Kavramlar

Bilişsel gelişim; bireyin çevresinde olup bitenleri anlayıp öğrenmesini sağlayan zihinsel faaliyetlerdeki gelişimi, aynı zamanda daha karmaşık ve etkin düşünme yollarının geliştirilmesini ifade eder. Bilişsel gelişimi konu edinen kuramlar bilginin kodlanması, işlenmesi, depolanması ve sıralanmasına odaklanmışlardır. Bir gelişim kuramcısı olarak Jean Piaget, çalışmalarında, bireyin doğumdan başlayarak ergenlik dönemine kadar bilişsel gelişimini incelemiştir. 1896 yılında İsviçre’de doğmuş…

Çocuğun Eğitiminde Anne-Baba Tutumu ve Etkileri

Eğitim, insanın evrim süreci içerisinde; kamil olma yolundaki evrimine katkı sağlayan bir araçtır. Prof. Osman Tolga Arıcak Bu evrimsel süreci yönlendiren aracın direksiyonunu tutan ise anne babalardır. Çocukların olumlu kişilik özellikleri geliştirmelerinde ve tüm gelişim alanlarının desteklenmesinde, anne-babaların çocuklarına karşı tutumlarının önemli bir etkisi vardır. Anne ve baba arasındaki samimi ve sağlıklı iletişim çocuklarla ilişkilerine…

Çocuklar Dayakla Terbiye Edilmez!

“Dayak çocuğu terbiye etmede gerekli bir araçmış gibi görünür. Ancak ne yazık ki yetişkinlik döneminde birçok psikopatolojiyle ilişkilendirilebilecek suçluluk, utanç ve kendinden nefret etme gibi duyguların çocuğun kişiliğinin temeline yerleşmesine neden olur. Dayak cennetten çıkma değildir !”

Öfke Denizinde Savrulan Bir Gemi: Ergen Bir Bireyin Öfkesine Nasıl Tepki Verilmeli?

Hemen hemen her çareyi denedi, bunun onu mutlu etmenin yolu olup olmadığını sormanın dışında.* Gabriel Garcia Marquez, Aşk ve Öbür Cinler Ergenlik dönemi biyolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan birçok değişimi beraberinde getiren çocukluk ile yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir. Ergen, bu değişimlere ek olarak; çevrenin beklentileri, istekleri ve yüklediği sorumluluklarla da yüzleşmektedir. Yaşam alanında…

Geçmişten Getirdiklerim ve Aslında Ben Kimim?

Bizler, duygusal dünya, beden ve zihinden oluşan bir bütünüz. Tıpkı evreni oluşturan hava, su, toprak gibi.. Evrene şöyle bir bakın; her şey bir denge üzerine kuruludur. Nehirler olduğundan daha hızlı aksaydı ne olurdu ya da dağların yerinin farklı olması dünyanın dengesini bozar mıydı? Hiç düşündünüz mü? Bazen doğayı seyretmek;  kişiye terapidir. Hatta yürüyüş yapmak, doğanın…