Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Denver II Testi Nedir ?

Dünyada birçok ülkede standardize edilerek uygulamaya konulmuş Denver II Testi, 1996 yılında Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Banu Anlar tarafından Ankara standardizasyonu yeniden yapılarak Türk çocukları için de kullanıma sunulmuştur (”Denver II Testi”, b.t.).  

  • 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmesinde kullanılan bir tarama testidir.
  • Objektif ölçüm aracılığıyla çocukların yaşa uygun becerilerinin değerlendirilmesini, yaşıtları ile karşılaştırılmasını sağlar.
  • Gelişimsel risklerin belirlenmesinde kullanılır.
  • 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan testin kısa sürede uygulanabilirliği kullanışlılığını güçlendirir.
  • Çocuğun yaşının küçük olduğu durumlarda anne, baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.
  • Bebeklerinin hangi ayda hangi becerileri yapabilmesi gerektiğini merak eden ebeveynler için uygun bir ölçektir.

Denver II Testi Nasıl Uygulanır ?

Uygulanmaya başlanmadan önce, anne ve babadan çocukla ilgili bilgiler (anamnez) alınır.

Denver II Test formunun bazı maddeleri çocuğun yapması beklenen etkinlikleri ve cevaplaması beklenen soruları içerir. Bazı maddeleri ise ebeveyne yönelik sorulardan oluşur.

Test gerekli eğitimleri almış kişiler tarafından uygulanmalıdır (Denver II gelişimsel tarama testi ile ilgili hizmet almak isterseniz Uzman Ağı‘ üzerinden arama yapabilirsiniz).

Uygulama Alanları

Denver II Gelişimsel Tarama Testi,

1- Sağlıklı görünümdeki çocuklarda (herhangi belirti göstermeyen) olası gelişimsel sorunların taranması,

2- Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevlerin nesnel bir ölçütle doğrulanması,

3- Gelişimsel açıdan risk altında olabilecek bebeklerin/çocukların takip edilmesi (Doğum öncesi sorunlar, erken doğum, kordon dolanması, ağırlığı düşük doğum vb.) amacıyla kullanılabilir.

Değerlendirilen Gelişim Basamakları

Sosyal beceri-öz bakım becerileri, İnce motor beceriler, kaba motor beceriler, dil becerileri alanlarında çocuğun hangi yüzdelik dilimde olduğu kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak gözlenir (Sözen, 2011).

Sosyal-Öz bakım Becerileri

Test aracılığıyla uzman, çocuğun yaşına uygun olarak kendi kendisine yetebilme, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme ve sosyal iletişim becerilerini değerlendirir.

İnce Motor Beceriler

Denver II testi, çocuk ve bebeklerde kendi yaşlarına uygun seviye de el-göz koordinasyonu, cisimleri; tutma, kavrama, kullanabilme, sorun çözme konularında gösterilen becerileri değerlendirir.

Kaba Motor Beceriler

Genel olarak çocuğun kendi yaş seviyesine uygun olarak kazanması gereken hareket yeteneğidir (yürüme, koşma, zıplama vb.). Bu beceriler de test aracılığıyla taranır.

Dil Becerileri

Çocuk ve bebeklerin ses ve kelimeleri uygun dönmeler de çıkarıp çıkarmadığını ayrıca yaş aralığına uygun olarak işitme, anlama durumunu ölçen beceridir.

*Denver 2 testi ve diğer psikolojik testler için Uzman Ağı üzerinden uzmanları arayabilirsiniz.

*Ayrıca; çocuk, ergen, yetişkin gibi alanlarda ihtiyaçlarınız doğrultusundaki psikolojik destek için de size en uygun uzmana yine Uzman Ağı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

Tüm Üstün Zekâlılar Derneği (TÜZDER). (b.t.). Denver II Testi. Erişim adresi: https://tuzder.org/denver-ii-testi/

Sözen, S. (2011). Gelişim Testi Denver II nedir? Kimlere ve Nasıl uygulanmaktadır? Tavsiye ediyorum.com kütüphanesi. Erişim adresi: https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_6486.htm

*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir