Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar (Makale)


Yaygın anksiyete bozukluğu(YAB) aşırı sıkıntı veya endişe ve çok sayıda bedensel-psikolojik belirtileri içerir. Psikiyatrik bozukluklardan en sık görülenlerden birisidir. YAB hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve tedavileri hakkında bilgi edinmek için makaleyi okuyabilirsiniz.

Bağlantı: http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/11_1_10.pdf

ÖZET: Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), aşırı sıkıntı veya endişe ve çok sayıda bedensel-psikolojik belirtileri içerir. Psikiyatrik bozukluklardan en sık görülenlerden birisidir. Bu yazıda özellikle YAB’ nun tedavisi ve tedaviyle ilgili yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. YAB ile ilgili kapsamlı literatür (MEDLINE, APEL, PSYCHLIT) taraması yapışmış konu ile ilgili psikiyatrik, tıbbi ve psikolojik makaleler ve kitaplar incelenmiştir. Bu gözden geçirme yazısı YAB’ nun tanımını, klinik gidişini, tedavisi ve tedavideki yeni gelişmeleri içermektedir. YAB çocukluk döneminde başlar ve uzun seneler devam eder ve sıklıkla depresyon ve kişilik bozuklukları ile birlikte görülür. YAB’ nun kronik yapısının olması sebebiyle tedavinin aylar ya da yıllarca sürdürülmesi gerekebilir. Tedavi farmakoterapi ve çeşitli psikoterapileri kapsamaktadır. Kısa dönem tedavi için benzodiazepinler (BZ) yarar sağlar. Ayrıca buspiron ve antidepresanlar da YAB olan hastalarda yarar sağlamaktadır. Hastalara, semptomların kontrol altına alınmasını ve yan etkilerin tolere edilmesini sağlayan yeterli düzeyde doz titrasyonunu içeren farmakolojik girişimlerde bulunulmalıdır. Uygun farmakoterapi girişimine yanıt vermeyen hastalar için yeniden psikiyatrik değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar sözcükler: yaygın anksiyete bozukluğu, farmakoterapi, psikoterapi

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir