The Good Nurse Filmi: Seri Katil Edmund Charles Cullen

Charlie Cullen 16 yıl boyunca çeşitli hastane ve huzurevlerinde yüzlerce hastayı öldürdüğü düşünülen ve 29 cinayetini itiraf etmiş bir seri katildir (Fraklin, 2004). The Good Nurse dizisi Cullen’ın yeni çalışmaya başladığı hastanede meydana gelen ölüm sonrası soruşturmayı ve iş arkadaşı Amy’nin soruşturmaya katkısını konu alır. Bu yazıda Cullen’ın cinayetlerinin özellikleri ve seri cinayet değerlendirmeleri yer almaktadır.

Ölüm Meleği Tipolojisi

Aralarında belirli süre olan üç ve daha fazla cinayet işleyen kişilere seri katil denir (Douglas vd., 1986).  Ölüm meleği tipolojisinde fail bakım verdiği kişileri öldürme eğilimindedir (M. D. Kelleher ve C. L. Kelleher, 1999). Bu kişiler çocuklarını öldüren ebeveynler olabileceği gibi hastalarını öldüren sağlık çalışanları da olabilir. Ölüm meleği olarak tanımlanmasının nedeni acı çeken kişileri bu yaşamdan kurtararak iyilik yapma düşüncesinden gelir. Ölüm meleği tipolojisi M. D. Kelleher ve C. L. Kelleher tarafından kadın seri tipolojileri altında tanımlanmıştır. Bu tipolojiye sahip seri katiller kadınlarda fazla olsa da aynı motivasyonla öldüren erkek seri katiller de bulunmaktadır, Cullen en bilinen örneklerinden biridir (Hickey, 2013; Graeber, 2013). Cullen hastanede kalan kişileri öldürmektedir. Ölüm meleği tipolojisinde fiziksel güçten ziyade kimyasal madde kullanımıyla gelişir. Cullen’ın doz aşımı ilaç ve insülin kullanımı buna örnektir.

Sağlık Çalışanı Seri Katiller

Hatalarını öldürerek seri cinayet işleyen sağlık çalışanları “sağlık çalışanı seri katilleri” olarak da bilinmektedir (Hickey, 2010). Bu durum ölüm meleği tipolojisinde bakım verenlerin çıkarılmasıyla sadece sağlık çalışanların kalmasıdır. Bu kişiler tıbbi bilgilere sahip oldukları için olağan ölümlerde şüphe çekebilecek ve ölümün şüpheli olduğunu düşündürecek durumları bilir ve öldürme yollarını buna göre seçebilirler. Dolayısıyla İlaçların bireyler üzerindeki etkilerinin bilinmesi, doz aşımı durumunda olacakların farkında olmaları ve daha sonra ölüm nedeninin cinayet olduğu anlaşılmasında etkili olabilecek etmelerin bilinmesi failin davranışlarına etki eder. Sağlık cinayetlerinin mağdurları hastanede kalmaları ve belirli sağlık durumlarında olumsuzluklar nedeniyle ölüm ihtimali olan kişilerdir (Wilcox,1977). Bu kişilerin ölmesi durumu sağlıklı kişilerin ölmesi kadar şaşkınlıkla karşılanmayacaktır, beklenilen durumlardan biridir. Bunlar ışığında kişinin ölümü şüpheli görülmeyebilir, ölüm nedeni yanlış belirlenebilir. Filmde Ana Martinez’in ölümü “açıklanamayan bir olay” olarak değerlendirilmiştir.

Temel olarak anlaşılmasında en önemli noktalardan biri çalışma sürelerinde ölüm oranı diğer sürelere göre daha fazladır (Yardley ve Wilson, 2016). Filmde de Cullen eski çalıştığı kurumdan ayrıldıktan sonra kurumdaki ölüm sayılarının azalmasından bahsedilir. Sağlık çalışanı seri katillerinin yarısında fazlasında depresyon ve akıl sağlığında düzensizlik bulunmaktadır (Yardley ve Wilson, 2016). Cullen’a depresyon tanısı konulduğu ve kendisinin yatılı tedavi öyküsü olduğu bilinmektedir. Sağlık seri katillerinin birden fazla çalışma, gece mesaisinde bulunma ve farklı suç davranışları sergileme özellikleri vardır (Yardley ve Wilson, 2016). Filmde Cullen’ın 9 hastanede çalıştığından bahsedilmektedir. Cullen gece mesaisinde çalışmaktadır. Cullen’ın suç geçmişinde izinsiz mülke girme ve mala zarar verme bulunmaktadır. Ölüm hakkında konuşma davranışı sağlık seri katillerinde görülebilir (Yardley ve Wilson, 2016). Cullen yeni iş arkadaşına annesinin ölümünden bahsetmiştir. Annesinin cesedinin hastanede kaybolduğundan ve perişan göründüğünden bahseder, bu hastaların bu durumları hak etmediği, daha fazla acı çekmemesi gerektiği düşüncesinin temeli olabilir.

Değerlendime

Cullen kendisini yaşarken acı duyan kişileri öldürdüğü için ölüm meleği olarak tanımlamıştır. Cinayetlerini “yardımcı olmak istedim” şeklinde açıklamıştır. Ancak Cullen’ın öldürdüğü kişiler arasında çok ciddi hastaların olmadığı ve iyileşme sürecindeki kişileri de öldürdüğü bilinmektedir. Aynı zamanda Cullen ifadesinde “iyileşmekte” olduğunu kabul etmiştir. Bu durumda ölüm meleği tipolojisi uygun olmayan özellikler taşımaktadır. Cullen cinayetlerini kendince meşrulaştırmak için bu tipolojide olduğunu söylemiş ve tipoloji özelliklerine uygun davranmış olabilir. Cullen’ı ölüm meleği tipolojisinden ziyade sağlık çalışanı seri katil olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bu durum suç teorilerinde nötrleştirme tekniklerinden biridir (Skyes ve Matza, 1957). Nötrleştirme teknikleri arasında yer alan zararın reddinde fail, suçtan kimsenin zarar görmediğini öne sürmektedir. Cullen de bu tekniği kullanarak mağdurları acıdan kurtarmak için  öldürmesiyle aslında onlara iyilik yaptığı fikrini sunarak suçu nötrleştirmeye çalışıyor olabilir.

Ek Okumalar:

Hayvan Katili Kitabı Peter Karakterinin Sigmund Freud’a Göre İncelenmesi

Fatma: Adli ve Sosyal Psikoloji Açısından İncelenmesi

Kaynakça
  • Douglas, J. E., Ressler, R. K., Burgess, A. W., ve Hartman, C. R. (1986). Criminal profiling from crime scene analysis. Behavioral Sciences & The Law, 4(4), 401-421.
  • Franklin, C. (2004). The best place to commit the perfect murder. Intensive Care Medicine, 30, 1495–1496
  • Graeber, C. (2013). The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder. Atlantic Books.
  • Hickey, E. W. (2010). Serial Murderers and their Victims (5th ed.). Belmont: Wadsworth.
  • Hickey, E. W. (2013). Serial murderers and their victims (6th Ed.). Belmont, Cengage Learning.
  • Kelleher, M. D., ve Kelleher, C. L. (1999). Murder Most Rare: The Female Serial Killer. Dell Publishing.
  • Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. American sociological review22(6), 664-670.
  • Yardley, E., & Wilson, D. (2016). In search of the ‘angels of death’: conceptualising the contemporary nurse healthcare serial killer. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling13(1), 39-55.

*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir