Psikoloji Bugünlere Nasıl Geldi?

Tarihi çağlardan beri gelişim gösteren psikoloji, felsefe ve biyolojinin birleşip gelişmesinden ortaya çıkmıştır. Felsefe ve biyolojinin, Aristo ve Sokrates dönemlerine kadar uzanan tartışmasından gelişen psikolojinin tarihi Antik Yunan Dönemlerine kadar dayanmaktadır. Psikoloji, sözcük olarak Yunan kökenli ”psyche” (yaşam, nefes) sözcüğünden türemektedir. Bu sözcük, Ruh ve Öz anlamlarını da içinde barındırmaktadır.

Psikolojinin bu alanların dışında ayrı bilim olarak ortaya çıkması ise belli bir süre sonra gerçekleşmiştir. Wilhelm Wundt, 1879 yılında Almanya Leipzig’de deneysel psikoloji çalışmaları yapmak üzere kurduğu bir laboratuvar ile psikolojinin ayrı ve bağımsız bir bilim olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu laboratuvarda Wundt, zihni oluşturan yapı ve süreçlere odaklanarak bu alanda çalışmalar yapmıştır. Zihnin yapısına bu bakış açısı, içgüdüsel duyumların ve duyguların analiz edilmesine olanak sağlamıştır. Zihinsel süreç çalışmalarında Wundt, uygun şekilde eğitilmiş bireylerin, duyguları, duyumları ve düşünceleri eşlik eden zihinsel süreçleri doğru bir şekilde tanımlayabileceğine inanıyordu.

Wundt’tan sonra bilim haline gelen psikoloji alanında bazen çelişkiler bazen rekabetler yaşayan bazı düşünce akımları ortaya çıkmıştır. İnsan aklını ve davranışını açıklamak için çeşitli düşünce okulları olarak farklı çalışmacılar ile gelişim göstermiştir ve psikoloji alanına hakim olmaya başlamıştır. Bu okullar, psikolojinin bugüne gelmesinde sundukları bakış açısı ile oldukça önemli katkı sağlamıştır.

Psikolojideki bu düşünce okullarından bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  • İlk olarak Wundt ve Tichener’ın yapısalcılık yaklaşımını benimseyen okulu bilinmektedir. Farklı bakış açıları ve yaklaşımlar benimseyen diğer düşünce okulları bu okuldan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır.
  • İlk psikolog ve bir filozof olan William James, dikkatini insan bilinci ve davranışı amacına odaklayan, işlevselcilik olarak bilinen düşünce okulu ile ilişkilendirmiştir.
  • Kısa bir süre sonra, Sigmund Freud‘un psikanalizi, bilinç dışı zihnin insan davranışını nasıl etkilediğine odaklandı.
  • Başka bir düşünce okulu olan Davranışçı düşünce okulu, davranış üzerindeki iç etkilere bakmaktan uzaklaştı ve psikolojiyi gözlemlenebilir davranışlar çalışması haline getirmeye çalıştı.
  • Ardından, hümanizm ve kişisel gelişim, kendini gerçekleştirme fikirleri önem kazanmaya başladı.
  • 1960’lar ve 1970’lerde bilişsel devrim, düşünme, karar verme, dil gelişimi ve hafıza (bellek) gibi içsel zihinsel süreçlerin araştırılmasını teşvik etti.

Psikolojinin Antik Çağdan başlayarak bugünlere geldiği ve halen kendini geliştirmeye devam ettiği görülmektedir.

Psikoloji Tarihi Çizelgesi
Kaynak: balancedachievement.com Çeviri: Taner Türker


Kaynak: How Psychology Came to Be What It Is Today
(https://www.verywellmind.com/psychology-4014660)

*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir