TSK’de RDM Subayı Olmak

TSK’de RDM Subayı Olmak

Psikoloji ve PDR mezunlarının sıkça sorduğu soruları bu yazı altında netleştirmek istiyorum. “Kimler TSK’da yedek subay olabilir? RDM Subayı neler yapar? Psikoloji ve PDR mezunları yedek subay olabilir mi? Yedek subaylık neye göre çıkıyor? Psikoloji mezunu yedek subay nasıl olunur?” Tüm bu soruların cevabına yazının içeriğinde yer vereceğim.

Türkiye’de zorunlu askerlik görevini yerine getirmek için mevcut durumda 3 farklı seçenek olduğunu söyleyebiliriz. 

Yükümlü Er6 ayKoşul yok
Yedek Subay ya da Astsubay12 aySubaylık için lisans, astsubaylık için ön lisans
Bedelli (Er)1 ay₺80B

Askerlik yükümlülüğü olan her Türk Vatandaşı bu üç tipten birisini tercih etme özgürlüğüne sahip. Ancak TSK alımlarını ihtiyaçlar doğrultusunda tercihinizden farklı olarak da gerçekleştirebilir.

Yedek Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirmek için ön şart en az lisans mezunu olmak. Bu ön şartı yerine getirdikten sonra diğer koşulları da yerine getirmek gerekli. Temel koşullar ise şu şekildedir;

 • Askerlik yapabilir durumda olmak,
 • Gerekli sağlık koşullarını karşılamak,
 • Temiz bir sicile sahip olmak.

Bu koşulları yerine getiren yükümlüler yedek subaylık için başvuru yapabilir. Başvuru sonrasında TSK başvuru sahiplerini “Yedek Subay Aday Adayı ” olarak sınıflandıracaktır. Psikoloji mezunu yedek subaylar ve PDR mezunu yedek subaylar sağlık sınıfında yer almaktadır.

Yedek Subaylık Başvurusunda Nelere Dikkat Ediliyor?

Yedek subaylık başvurusu yapan ya da yapmayı düşünen herkesin en çok sorduğu soru “Yedek subaylık başvurum olumlu sonuçlanır mı?”, “Yedek subaylar neye göre seçiliyor?”  ya da “Psikoloji mezunu yedek subaylık yapabilir mi?”

Başvurular TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilir. Bu sebeple her alım dönemi için alım sayıları ve oranları da farklılık gösterir. Bu doğrultuda bu durum için netlik söz konusu değildir. Yine de psikoloji ve PDR mezunları için TSK’nın diğer bölüm mezunlarına oranla daha fazla kontenjana yer verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla psikoloji mezunlarının ve PDR mezunlarının yedek subaylık şansının diğer bölüm mezunlarına göre daha yüksek olduğu ve alım olasılığının yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Yedek subay aday adayı statüsünde bulunan yükümlüler arasından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç sayısı kadarı yedek subay adayı statüsüne ayrılır. Yedek subay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sağlık durumları ile yaş, yabancı dil notu, lisans bitirme notu, fiziksel özellik, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak bakanlıkça belirlenecek diğer kriterler nota tahvil edilir. Seçim, bu not üzerinden yapılır” (Askeralma Yönetmeliği, 2020).

Netleştirilmesi gereken bir diğer konu ise yedek subaylık başvurusu olumlu sonuçlanmazsa ne olduğu. Yedek subaylık başvurusu yapmış olmanız askerlik görevinizi yalnızca yedek subay olarak gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelmiyor. İhtiyaç dahilinde TSK sizi o dönem için askerliğe çağırmayabilir, yedek astsubay ya da er olarak çağırabilir.

Yedek Subaylık Başvurum Onaylandı!

Başvuru durumunuzun belli olmasının ardından celp kağıdınızdan sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bu kağıttan katılacağınız birlik adı ve katılma tarihi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Şu andan itibaren yedek subay adayı olarak sınıflandırılacaksınız. Celp kağıdı görüntülemesini ve diğer tüm askerlik süreçlerini e-Devlet üzerinden sürdürebilirsiniz (E-Devlet Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama).

RDM Subayları sağlık sınıfı mensubu olduklarından dolayı Psikoloji ve PDR mezunları için süreç çok daha belirgindir (RDM: Rehberlik ve Danışma Merkezi). Tüm sağlık sınıfı yedek subaylar Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı olan 19 Mayıs Kışlasına katılmakta ve eğitimini burada almaktadır. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na bağlıdır. Burada tüm yedek subay adayları 45 günlük bir eğitime katılırlar. Bu eğitim askerlik eğitimi ve mesleki eğitim olarak ikiye ayrılır. İçtima düzeni, yürüyüş, selam verme/alma, askeri usuller gibi genel askeri eğitimin ardından RDM’de yürütülecek çalışmalar ile ilgili bir eğitim sürecine başlanır. Bu eğitimlerden başarısız olan adaylar elenir ve vatani görevlerini er olarak sürdürürler.

Samsun’un ilk günleri herkes için biraz stresli geçer. Bu çok normaldir, ilk defa dahil olduğunuz bir ortamdasınız ve bir bilinmezlik içerisindesiniz. Büyük bir kısım ilk günden koğuş arkadaşlarıyla samimiyet kurar ve arkadaş grupları oluşmaya başlar. “Burası nasıl bitecek?” sorusuyla geçen birkaç günün ardından bazı zorluklar hariç oldukça keyif aldığınız bir deneyime dönüşeceğine emin olabilirsiniz.

Görev Yerlerinin Belirlenmesi

 Yukarıda bahsi geçen sınav sonuçlarının başarılı/başarısız sınıflandırmasının dışında oldukça önemli bir işlevi daha bulunmaktadır. Eğer sınav puanınız ve kanaat notunuzun ortalaması tüm yedek subay adayları içinde ilk %10’luk dilimde ise askerliğinizi devam ettireceğiniz birliği kendiniz seçmenize olanak sağlanır. Elbette bu seçimi yaparken o dönem için açıklanan liste içerisinden seçim yapılması gerekmektedir. Tercihler başarı sıralamasına göre yapılır. Eğer başarı sıralamasında 8. sıradaysanız tercihinizi de 8. sırada olarak gerçekleştirirsiniz.

Dereceye giremeyenlere tercih hakkı sunulmaz. Dereceye girenler tercihlerini yaptıktan sonra listede kalan birlikler bir fanusun içerisine atılır ve yedek subaylar tarafından yine başarı sırasına göre fanustan çekilir. 

Kıtaya Katılış ve Kıta Şartları

 Belirlenen tarihte tercih ettiğiniz ya da kura ile çektiğiniz birliğe katılmanız gerekmektedir. Birliğe katılmanızla birlikte kışla içerisinde ya da civarında birliğe ya da yakın birliklere ait lojman ya da misafirhane tahsis edilir. Burada her dönem başı belirlenen cüzi ücretler karşılığında konaklama sağlayabilirsiniz. Bazı durumlarda birlikler, personellerini orduevlerinde de konaklatabilirler. 

Kıtada çalışmalar mesai saatleri esas alınarak yürütülür. Mesai saatleri içerisinde amirinizin izni ya da emri olmadan kışla dışarısında olmanız yasaktır ve görev yerinde olmanız gerekmektedir. Mesai saatleri dışında ise birliğin almış olduğu kararlar doğrultusunda hareket edebilirsiniz.

Bu noktada her birlikte şartlar farklılaşabilmektedir. Misafirhaneler genellikle 2-4 kişi arasında bir kontenjana sahiptir ve ortak kullanılır. Oda içerisinde yatağınız, çalışma masanız ve dolabınız bulunur ve şahsi kullanımınıza aittir. Duşlar ve tuvaletler ise ortak olarak kullanılır. Birliğe giderken yanınızda çarşaf, yastık, yorgan gibi gereçleri götürmenizi tavsiye ederim.

Yemekler, birliğin şartları doğrultusunda yemekhanelerde, askeri gazinolarda ya da mevcutsa birlik içerisindeki lokantalarda yenilebilir. Yemekler ücretli olarak alınabilmektedir.

Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) İlkeleri

Rehberlik ve Danışma Merkezi’nde çalışmalar yürütülürken aşağıdaki ilkeler her zaman esas alınmalıdır.

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri acil müdahale ile tıbbi tanı ve tıbbi tedavi hizmetlerini kapsamaz.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinden yararlanmada gönüllülük esastır.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda, kişiye özel  bilgilerin mahremiyeti ve bilmesi gereken prensibi (kişinin kendine veya çevresine zarar verme olasılığının olduğu durumlarda amirine verilmesi gereken bilgiyle sınırlıdır. Danışan personelle ilgili herhangi bir bilginin, kişinin izni alınmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) esastır.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti; birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amiri, danışanın sıralı amirleri, birlik tabipleri ve diğer ilgililerin iş birliği ve eşgüdümü ile yürütülür.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde mesleki etik ve değerlere uyulması, bilimsellik, önleyici ve koruyucu yaklaşım sergilenmesi, bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların gözetilmesi esastır.

İlgili maddeler üzerinden giderek somutlaştırmak gerekirse;

a) Çalışmalarımız sorumlu olduğumuz personellerin psikolojik olarak desteklenmesini, koruyucu önlemlerin alınmasını ve bildirilmesini sağlar. Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde psikoterapi ya da farklı bir tıbbi müdahalede bulunulmaz. Psikoterapi, tıbbi müdahale ya da hekim önerisine ihtiyaç duyan personeller tespit edildiğinde gerekli usuller izlenerek personelin hastaneye sevki önerilir.

b) Personeller Rehberlik ve Danışmanlık Merkezinden yararlanmaları için zorlanmaz, yaptırım uygulanmaz.

c) Gizlilik ilkesi tıpkı sivil yaşamdaki gibi askeriye içerisinde de esastır. Personellerin görüşmeler sırasında paylaştığı kişisel bilgiler amiriniz dahi olsa üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

ç) Personelin durumu birden çok kişi tarafından takip edilmektedir. Bu nedenle süreç ile ilgili diğer kişi ve birimleri bilgilendirmek, eş güdümlü ilerlemek gereklidir. Bu iletişim bazı formlar aracılığıyla yazılı olarak sağlanır. Bu formlar personelin özlük dosyasında da saklanır.

d) Mesleki değerlere uygun davranmak askeriye içerisinde de esastır.

Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) Faaliyetleri

Rehberlik ve Danışma Merkezi’nde görev alırken pek çok farklı görev birlikte yürütülmektedir. 

 • Personellerin psikolojik sağlığını kontrol ve takip etmek.
 • İhtiyaç duyan personellere destek sağlamak ve gerektiğinde tabibe yönlendirmek.
 • Personelin bağlı olduğu amir ve birimlere bilgi aktarmak.
 • Birlik şartlarını denetlemek ve gerektiğinde bildirmek, iyileştirmeye çalışmak.

Bunlardan bazılarıdır. Bu süreçleri biraz daha netleştirmek ve somutlaştırmak adına kıtaya yeni katılan bir personelden örnekler vererek ilerleyebiliriz. Kıtaya yeni katılan bir personel RDM tarafından ilk olarak taranır. İlgili ölçek ve formlar yeni katılan tüm personele dağıtılır, anlatılır ve sağlıklı bir şekilde doldurması sağlanır. Daha sonrasında toplanan ölçeklerden alınan cevaplar doğrultusunda kimi personel ivedilikle kimi personel ise kısa bir süre sonra görüşmeye alınır. Personel ile yapılan ilk görüşmede ölçek doğrultusunda personelin anamnezi alınır. Varsa şikayetleri ve zorlayıcı sebepler öğrenilir. Görüşmenin ve personelin durumuna göre alınabilecek bazı aksiyonlar;

 • Personelin görüşme süreci başlatılmaz.
  • Yapılan görüşmeye ait bilgilendirici bir koordine formu personelin amirine gönderilir. Süreç hakkında bilgi verilir. Personelle yapılan görüşmeye ait diğer formlar ise personelin özlük dosyasına kaldırılır.
 • Personelin görüşme süreci başlatılır.
  • Personelin ihtiyaç duyması ve talep etmesi durumunda personel için bir randevu planlanır ve randevu formu oluşturulur. Bu formun bir kopyası RDM’de bir kopyası personelde kalırken bir formda amirine gönderilir.
 • Personelin görüşme süreci başlatılır ve sevki önerilir.
  • Görüşme sürecinin başlatılmasına ek olarak personelin tabibe sevkini öneren bir form doldurulur.

Süreçlerde sağlanan tüm yazılı iletişim kapalı zarflar aracılığıyla yapılmalıdır.

Sonrasında ise randevu verilen personellerin kayıtları tutulur ve takipleri sağlanır. Personellerin randevu tarihlerinde randevuya gelmemeleri durumunda durum amirlerine bildirilir. Görüşmeye gelen personeller için ise süreç aynı olarak devam eder. Gerekli görüşmelerin yapılmasının ardından ilgili formlar doldurulur ve süreç devam edecekse yeni randevu oluşturulur.

Sıkça Sorulan Bazı Sorular

 • RDM Subayları sivil mi çalışır?
  • Evet, yönetmelikler RDM Subaylarının sivil kıyafetle çalışması gerektiğini açıkça belirtmiştir ancak aksi bir emir durumunda kamuflaj ya da üniforma ile de çalışılabilir.
 • RDM Subayları nöbet tutar mı?
  • Hayır, RDM Subaylarının disiplin koyucu görevlerde yer almasında mümkün olduğunca kaçınılması gerektiği yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bunun esas sebebi ise personeller ile olan danışma sürecini etkilemesinin önüne geçmektir. Ancak ihtiyaç ya da aksi bir emir durumunda nöbet tutulabilmektedir. Bu gibi durumlarda süreci tekrar araştırmak önerilebilir.
 • RDM Subayları kime bağlı çalışır?
  • RDM Subayları, kurum amirine/birlik komutanına/karargâh amirine eğer yoksa şube müdürüne bağlı olarak çalışırlar.
 • Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar aynı hizmeti mi veriyor?
  • Evet, psikologlar ve psikolojik danışmanlar aynı kadroya atanmaktadır ve aynı iş tanımlarına sahiplerdir.
 • Yedek Subay / asteğmen maaşları ne kadar?
  • Son ve beklenen zamlarla birlikte asteğmen maaşlarının ₺9.138 ile ₺12.000 aralığında olması beklenmektedir. Maaşlar tazminatlara göre değişmektedir.
 • Samsun’a yanımda neler götürmeliyim?
  • Samsun’da sizlere gün içerisinde giymeniz için verilecek olan kıyafetler haricinde giyinmeniz yasaktır. Bu nedenle yanınızda pijama harici çok fazla eşya götürmemeniz iyi olacaktır. Uygun görülmeyen sivil eşyalar ayrılışta verilmek üzere sivil eşya deposuna kaldırılır. Bunun haricinde genel malzemeleri (kişisel bakım, yeşil iç çamaşırı vb.) götürmeniz yeterli olacaktır. Botun ayağınıza vurma ihtimaline karşın vatka ve soğuklara karşı içlik almanızı mutlaka öneririm.
 • Telefon kullanımı serbest mi?
  • Eğitim süresince akıllı telefon kullanımı yasaktır. Eğer telefonunuz birliğe katılışınız sırasında tespit edilirse ya da siz teslim ederseniz kargoyla adresinize gönderilir.
 • Yedek subaylara yeme-içme ücretli mi?
  • Eğitimde olduğunuz süre boyunca yeme-içme için yemekhane ve kantinden yararlanabilirsiniz. Yemekhanede sabah-öğlen-akşam olmak üzere üç öğün yemek çıkar ve ücretsizdir. (Yemekler gayet güzeldir meraklanmayın.) Kıtaya çıktığınızda ise bazı birlikler hariç yeme-içme ücretlidir.
 • Yedek Subay, Subay haklarından yararlanabilir miyim?
  • Yedek subaylar, subayların sahip olduğu tüm özlük haklarına sahiptir ve kullanabilir.
 • RDM’ye gidersem sivil hayatıma yansır mı?
  • Bu belkide hizmet süresince en çok duyacağınız soru olacaktır. Cevabı ise açıkça hayır. Burada yapılan görüşmeler gizlilik ilkesi gereğince tamamen saklı tutulur. TSK içerisinde bile gerektiği kadarıyla paylaşılan bu bilgilerin sivil yaşama bir yansıması yoktur. Personel hastane süreciyle birlikte ilaç kullanımına başladıysa, RDM’den başlayan süre sonunda askerlik yapamaz veya benzeri bir rapor aldıysa bunlar doğal olarak devlet kayıtlarında yer alacaktır.
 • Muvazzaf subay olarak kalabilir miyim?
  • Yedek subaylıktan sonra muvazzaf subay olarak hizmete devam etmek belirli sınav ve ölçmeleri başarıyla tamamladıktan sonra mümkün ancak muvazzaf subay olunması durumunda hizmete RDM Subayı olarak değil yeni bir sınıflandırma ve atama yapılır. RDM Subaylığı için iç alım olmaz, yalnızca dış alım yapılır.
 • Kadınlar RDM Subaylığı Yapabilir mi?
  • Evet, kadınlarda RDM Subayı olarak görev yapabilmektedir. Bu göre zorunlu askerliği/yükümlülüğü kapsamaz. Muvazzaf olarak görev yapılır.
 • Rütbe yükselecek miyim?
  • Yedek subaylık hizmetine asteğmen rütbesiyle başlanır. Terhise yaklaşık 90 gün kala (herhangi bir engel yoksa) teğmenliğe nasbedilir.

İçerikteki bilgiler değişmiş ya da güncelliğini yitirmiş olabilir. Yer alan bilgiler yüksek doğruluk içermekle birlikte hatalı olabilir.

KAYNAKÇA

T.C. Resmi Gazete. Askeralma Yönetmeliği. 2.7.2020. Sayı:31193, Başbakanlık Basımevi, Ankara. 

T.C. Resmi Gazete. Milli Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. 9.7.2019. Sayı: 30826, Başbakanlık Basımevi, Ankara. T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Sınıflandırma İşlemleri: https://www.msb.gov.tr/Askeralma/icerik/siniflandirma-islemleri

*Bu yazı Psikoloji Ağı İçerik Birimi Editörü Oğulcan Veli Öztürkmen tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

2 Yorum

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir