Yazar Arşivleri - Özgenur Korkın

Psikoloji Bugünlere Nasıl Geldi?

Tarihi çağlardan beri gelişim gösteren psikoloji, felsefe ve biyolojinin birleşip gelişmesinden ortaya çıkmıştır. Felsefe ve biyolojinin, Aristo ve Sokrates dönemlerine kadar uzanan tartışmasından gelişen psikolojinin tarihi Antik Yunan Dönemlerine kadar dayanmaktadır. Psikoloji, sözcük olarak Yunan kökenli ”psyche” (yaşam, nefes) sözcüğünden türemektedir. Bu sözcük, Ruh ve Öz anlamlarını da içinde barındırmaktadır. Psikolojinin bu alanların dışında ayrı…

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Günlük yaşantımızda her an farklı durum ve olaylarla karşılaşırız. Bu yaşantı süreçlerinde çevremizdeki bireyler ile iletişim kurmak herkes için bir gerekliliktir. İletişim ve kendini ifade etme becerileri bireyin sosyal yaşamda en çok ihtiyaç duyduğu yeterliliklerdir. Bireyler; duygu ve düşüncelerini, istek, öneri ve ihtiyaçlarını ancak bu beceriler ile aktarabilmektedir. Ancak bazı bireyler duygu, düşünce, istek ve…