Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 20 Kasım 2019 tarihinde yayınladığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı‘na göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, bakanlık tarafından belirlenmiş bölüm ve sayıda Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için personel alımı yapılacaktır. İstihdam edilecek personellerin lisans alanlarına göre farklı kontenjanlar yer almaktadır.

İlanda belirtildiği üzere;

 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal Hizmetler
 • Sosyal Çalışmalar
 • Sosyoloji
 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Çocuk Gelişimi

bölümleri için belirtilen farklı sayılarda, 81 ilde toplam 1000 personel istihdam edilecektir.

Adaylar için aranan genel şartlar:

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • 65 yaşını bitirmemiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

Adaylar için aranan özel şartlar:

 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli bir puan almış olmak.

Sözleşmeli Personel Alım İlanı detaylarına göre 256 Psikolog ve 232 Psikolojik Danışman ve Rehber istihdam edilecektir. Başvurular; bakanlığın web sitesi üzerinden, 27 Kasım 2019 ve 6 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinin ardından KPSS puanları esas alınarak yapılacak değerlendirme sonrası, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav yerleri ve tarihleri yine bakanlık sitesinden duyurulacaktır. İlana ve ilan detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İlan için: Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Duyurusu

İlan detayları için: Sözleşmeli Personel Alım İlanı Esasları

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir