Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programları

Sosyal psikoloji yüksek lisans programı hangi üniversitelerde var? Sosyal psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları nelerdir? Sosyal psikoloji yüksek lisans ücreti ne kadardır? gibi soruların cevabını üniversitelerin karışık sitelerinde aramaktan sıkıldığınızı düşünerek Türkiye’de bulunan Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programlarını üniversitelerin resmi sitelerinden alıntılayarak sizler için derledik. Çok az üniversitede “sosyal psikoloji” adıyla yüksek lisans programı açılıyor. Bunun yerine “Genel Psikoloji” ya da “Psikoloji Yüksek Lisans” adıyla açılan programlarda sosyal psikoloji ağırlıklı ders seçimi yapabiliyorsunuz. Eğer gözümüzden kaçan bir üniversite olduysa lütfen yorumlarda bildirin -,-

Aşağıdaki bilgiler 18.07.2019 tarihinde üniversitelerin resmi internet sitelerinden alınmıştır, eksik ya da hatalı olabilir. Her ihtimale karşı üniversiteleri arayarak teyit etmenizi öneririz. 


1. Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programı, psikolojinin üç ana dalından birinde veya birkaçının kesişim noktasında akademik çalışma yapmayı amaçlayan Psikoloji ve PDR lisans mezunu adaylarını bekliyor. Başlangıç tarihi Eylül 2019 olan program, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji alt dallarını kapsamaktadır.

Başvuru Koşulları: Psikoloji veya PDR lisans mezunu olmak, 2.75 ve üzeri lisans ortalaması, 55 puan ve üzeri ALES, İngilizce yeterliliği.


2. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Dersler kuramsal ağırlıklı ama aynı zamanda uygulamalı içeriğe de sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Klasik bir sosyal psikoloji yüksek lisans programından farklı olarak önerilen Sosyal Psikoloji programında, deneysel yöntem paradigmalarına daha çok önem vermektedir. Kontenjanı 12 kişidir.

Başvuru Koşulları: Sadece psikoloji lisans mezunları başvurabilir. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir. Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar: ÜDS – KPDS: 70 / YDS – eYDS: 70 / YÖKDİL: 70
Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak “Sosyal Psikoloji” yazmaktadır.

Programa Başvuru Başlangıç Tarihi: 01 Temmuz 2019
Programa Başvuru için Son Tarih: 26 Ağustos 2019
Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 03 Eylül 2019, 14.00
Yazılı Bilim Sınavı: 09 Eylül 2019, 10.00
(Yazılı bilim sınavı bütün alt alanlardan genel psikoloji bilgilerini içeren çoktan seçmeli bir sınavdır.)
Sınav Yeri: Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Mülakat: 10 Eylül 2019, 09.00 – 17.00
Sonuçların Açıklanması: 12 Eylül 2019, 17.00


3. Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Psikoloji bölümü lisans mezunu olma şartı aranmamaktadır ancak lisans öğrenimlerini psikoloji dışında farklı alanlarda tamamlamış adaylar için 2 dönem bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Psikoloji Anabilim Dalı, klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisi olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır. Sosyal psikoloji ve klinik psikoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora programları, gelişim psikolojisi alanında da yüksek lisans programı açılmaktadır.

Başvuru Koşulları: YDS/YÖKDİL ≥ 80 LİSANS GNO ≥ 2.00/4.00 ALES (EA) ≥ 80
Sınav Tarihi ve Yeriş:
19.07.2019 10:00 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümü Ana Bina 424 No’lu Dershane
Sıhhiye/ANKARA


4. Uludağ Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sadece psikoloji lisans mezunlarının başvurabildiği yüksek lisans programı genel psikoloji adı altında açılıyor. Programa başlamaya hak kazandıktan sonra derslerinizi sosyal psikoloji ağırlıklı seçebilirsiniz.

Kontenjan: 4
Başvuru Koşulları: ALES’ten en az 55 almak, psikoloji lisans mezunu olmak
Başarı Değerlendirmesi: ALES Puanı: %50 + Mezuniyet Notu: %20 + Bilimsel Değerlendirme (Yazılı)/Mülakat Notu: %30
Başvuru Tarihi: 01-26 Ağustos 2019
Bilimsel Değerlendirme (Yazılı) / Mülakata Gireceklerin İlanı: 28 Ağustos 2019
Bilimsel Değerlendirme (Yazılı) / Mülakat Tarihi: 02 Eylül 2019
Sonuçların İlanı: 04 Eylül 2019
Kesin Kayıt Tarihi: 04-06 Eylül 2019
Yedeklerin İlanı: 9 Eylül 2019
Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi: 10 Eylül 2019
Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri: İLGİLİ ANABİLİM DALLARI


5. Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Psikoloji Programı

Uygulamalı sosyal psikoloji tezli yüksek lisans programıdır.
Ücret: 6500 €
Akreditasyon: YÖDAK
Süre: 2 yıl
Burs: Evet
Eğitim Dili: İngilizce


6. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Bilimler Yüksek Lisans Programı

Bazı kritik noktalar:
• YL programına kabul edilen adayın bir yandan bir yerde part-time çalışması olanak dışıdır çünkü program yoğun araştırma odaklı, YL öğrencilerimizin tam zamanlı olarak kendilerini derslere ve araştırmalara vermelerini bekliyoruz;
• YL programı boyunca genellikle hocaların YL öğrencilerine burs sunabilecekleri halihazırda BAP
veya TÜBİTAK projeler vb. oluyor.

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda ağırlıklı olarak üç tematik alanı kapsayan araştırmalar yapılmaktadır:
• Kültür (örn. Kültürün benlik ve düşünce stilleriyle ilişkisi, kültürlerarası karşılaştırmalı sosyal psikoloji)
• Grup Dinamikleri ve Gruplararası İlişkiler (örn. sosyal kimlik, çeşitli alt gruplara yönelik önyargıların psikolojik temelleri).
• Sosyal Biliş (örn. Kişiler hakkında oluşturduğumuz izlenimlere etki eden faktörler, yakın ilişkilerin zihinsel temsili, sosyal davranış ve karar vermeye etki eden zihinsel süreçler) Araştırmalarımızda metodolojik zenginlik (deneysel ve diğer
yöntemlerin birbirini tamamlaması) hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları: GNO 2.75/4.00 – ALES EA : 65 GRE / GMAT ALES EA 65 veya [GRE Sayısal 152 ve GRE Analitik Yazma 3.5] kabul edilir.
İngilizce Yeterlik: BUEPT veya  TOEFL® 550, TWE 4.5 veya  TOEFL® (IBT) 79, TWE 22 veya IELTS Akademik 6.5,

Amaç Yazısı: İngilizce yazılmış amaç yazısı. Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adayların, dört alt alandan (nörobilim, bilişsel, gelişim, sosyal) hangisine başvurduğunu amaç yazısının en üstüne açık biçimde yazması gerekmektedir. Yazılı bilim sınavında her alt alana ait farklı içerik soruları olacağından ve adayların içerik sorusu olarak sadece başvurduğu alt alandaki içerik sorularını cevaplaması gerekeceğinden, başvurulan alanın amaç yazısının başında belirtilmesi son derece önemlidir.

Referans Mektubu: 2 Adet, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinden istenmemektedir.
Bilim Sınavı: Psikoloji Alanında


7. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın alt alanları arasında Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji dalları yer alır. Her program için, kişi o dönem açılan alt alanlardan ders seçip, söz konusu alandaki öğretim üyesiyle tez yürütür; ancak bu alanın adı diplomada belirtilmez.

Sosyal Psikoloji: Bu alanda alınan dersler ve yürütülen tezlerle öğrencilerin, psikolojinin farklı epistemolojilerini bilebilir ve yaşadığı toplumun gerekleri içinde analizler yürütebilir hale gelmesi hedeflenir. Dersler ve tezler iki ayrı ekolden yürütülür. Ekollerden biri sosyal psikolojinin temel çalışma düzeneğini takip eder. Diğer ekol ise söylem çalışmalarını takip eder.

Başvuru Koşulları: Lisans not ortalamasının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. ALES en az 65, GMAT en az 530.


8. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans programı, psikoloji bilimleri teorisi ve araştırmasında güçlü, disiplinlerarası bir arka plan oluşturmak için tasarlanmıştır. Programlar bilişsel, sosyal, kişilik, gelişimsel ve evrimsel psikolojinin yanı sıra sinirbilime de odaklanmaktadır. Lisansüstü öğrencilerinin programa girdikten sonra araştırma faaliyetlerine katılması beklenmektedir.

Kabul şartları Bilkent Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmiştir. Bu yıl için şartlar aşağıdaki gibidir:

-Lisans toplam not ortalaması: 4.00 veya% 70 üzerinden en az 2.80
-İngilizce Yeterlilik: Yüksek Lisans ve Doktora: TOEFL IBT (en az 87), IELTS (her bölümden en az 6.5 ortalama ve 5.5) veya Akademik İngilizce Sınavında Yeterlik (PAE) (en az C).
-Türk vatandaşları için ALES: 60
ALES yerleşik Türk için gereklidir Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran vatandaşlar. Yurt dışında ikamet eden ve yurt dışından ikamet eden vatandaşlardan, ALES yerine GRE puanları vermeleri istenmektedir.
ALES ve GRE puanları 5 yıl geçerlidir.

-Niyet Mektubu: Geçmiş araştırma deneyimlerini veya ilgili diğer deneyimleri, akademik başarıları, araştırma ilgi alanlarını ve programa başvurma motivasyonlarını tanımlayan bir mektup (Kelime sınırı: 500 ila 800 kelime, çift aralıklı). Mektubunuzda, en çok hangi alt alanlarla (örneğin, sosyal, gelişimsel, bilişsel) ilgilendiğinizi, sizi en çok ilgilendiğiniz araştırma konularını, ilgilenmek istediğiniz öğretim üyelerini ve neden ilgilendiğinizi açıkça belirtiniz.

-Başvurunuzu desteklemek için üç referans mektubu.


9. Çankaya Üniversitesi Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sosyal/Örgütsel Psikoloji alanında yüksek lisans programı kapsamında öğrencilere Sosyal Psikoloji ve Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanlarının temel teori, araştırma ve uygulama konularında donanım kazandırmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda, hem akademik hem de uygulama alanlarına ağırlık verilmekte olup bu programdan mezun olduktan sonra adaylar hem akademik hayata hem de alanda çalışmaya yönelik bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.

Başvuracak olan adayların, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.80 veya eşdeğeri olması beklenmektedir.
– ALES veya denk GRE: 55 Puan (EA) gerekmektedir.
– KPDS / ÜDS / YDS: 70 Puan (veya denk uluslararası dil sınavı sonuçları) gerekmektedir.
– 2 adet referans mektubu (Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan istenmek üzere)
– 1 adet İngilizce niyet mektubu

– Psikoloji’ yüksek lisans programı kapsamında, bilişsel psikoloji ve sosyal/örgütsel psikoloji alt alanlarına başvurularda Psikoloji Bölümü lisans mezunu olma şartı aranmamaktadır. Programa 4 yıllık yüksek öğretim kurumları mezunları başvurabilir.

– Tezli programa başvuran adayların değerlendirmesi ALES puanı ve lisans not ortalamasına ek olarak uygulanacak mülakata göre yapılacaktır. Mülakat dili İngilizce’dir.


10. Hacettepe Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın temel hedefi ülkemiz için nitelikli psikoloji yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar. Yüksek lisans programımız “Genel Psikoloji” başlığı altında açılmaktadır. Ancak, öğrenciler aldıkları derslerle ve tez konusu seçimleriyle Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ile Endüstri ve Örgüt Psikolojisi olmak üzere dört uzmanlık alanına yönlenebilmektedir.

Kabul Şartları:

  1. Herhangi bir Lisans Programından mezun, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,
  2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 75 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 75 puana eşdeğer puan almış olmak.
  3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almış olmak.
  4. Psikoloji lisans mezunu olmayan adaylar, ilgili yüksek lisans programını kazandıkları takdirde bölüm akademik kurulunun uygun gördüğü dersleri alacak şekilde ve en fazla bir yıl olmak üzere bilimsel hazırlığa tabi tutulurlar.

11. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji İngilizce Yüksek Lisans Programı, 2014 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Programımız kapsamında, öğrencilere ağırlıklı olarak Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Sosyal Psikoloji, Endüstri-Örgüt Psikolojisi ve Gelişim Psikolojisi alanlarında hem kuramsal hem de yöntemsel açıdan uzmanlaşma imkânı verilmektedir. Ders havuzumuzu yapılandırırken, psikolojinin farklı alt alanları arasında “disiplin-içi” karşılıklı işbirliğini destekleyici yaklaşım izlenmiştir (Örn., Sosyal-Kişilik, Sosyal-Gelişim, Sosyal-Siyaset, Sosyal-Deneysel psikoloji vb.).

Başvuru Koşulları: Not ortalaması 4’lük sistemde en az 3.00 veya 100’lük sistemde 76.66 olması gerekir. ALES puanı en az 70 olmalı. Yabancı Dil: YDS 70 ve üzeri, TOEFL 84 ve üzeri adaylar başvurabilir.
Ayrıca, niyet mektubu (İngilizce), özgeçmiş, YBU psikoloji mezunu olmayan adaylardan 2 adet referans iletişim bilgisi istenmektedir.


12. ODTÜ Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Diğer alanlardan mezun olan adaylar da sosyal psikoloji yüksek lisans programına başvurabilirler. Bu durumda olan ve yüksek lisans programına kabul edilen adaylar, toplamı 18 saati geçmeyecek şekilde lisans dersleri aldıkları bilimsel hazırlık programına dahil edilirler. Bilimsel hazırlık programına dahil edilen adayların daha önce aldıkları psikoloji dersleri, başvuru komitesinin kararına bağlı olarak, bilimsel hazırlık programına alınacak derslerin yerine sayılabilir.

Lisansüstü Sınav Sonucu: ALES veya GRE sonucu (ALES EA 75)
İngilizce Yeterlilik Sonucu: METU IYS (75)
Referans Mektubu: 2 adet (ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan isteniyor)
Niyet Mektubu: 1 adet İngilizce niyet mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar
mülakata çağırılacaktır.


13. Ege Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sosyal Psikolojisi anabilim dalı 1 Doçent ve 1 yardımcı Doçentten oluşmaktadır. Sosyal Psikolojide yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Anabilim dalındaki öğretim üyeleri farklı alanlarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.


14. 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 2013-2014 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans programında öğrenci alımına başlamıştır. Bilimsel araştırma ve uygulama odaklı bir öğretim programına sahip yüksek lisans programının amacı öğrencilerin temel psikoloji bilgisinin ötesinde özelleşmiş bilgi, beceri ve deneyim edinmelerine, güncel literatür bilgi ve bulgularını takip ederek bilgi üretebilmeleri ve bunları ilgili kişi/kurumlara etkin biçimde aktarıp uygulayabilmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim programı % 30 İngilizce dir; bilimsel araştırma ve yönteme ilişkin zorunlu ve psikolojinin alt alanlarına özel seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.


15. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2019-2020 Akademik yılında Genel Psikoloji alanında öğrenci alınmaktadır. Bu program bilimsel altyapı amaçlıdır ve klinik psikoloji uzmanlığı vermemektedir. Henüz klinik psikoloji programımız mevcut değildir.  Tezli yüksek lisans programımız bir gündüz programıdır. Ders saatleri ve programın yoğunluğu çalışma koşullarıyla uyumlu değildir. Bu nedenle eğitimin yanı sıra bir işte çalışmak özel şartlar hariç önerilmez. Sadece Psikoloji Lisans programı mezunları başvurabilir.
Başvuru koşulları: YÜ-Flat Sınavı*: En az 65 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 60 ALES’ten En az: 55 Herhangi bir puan türü, Psikoloji lisans programı mezunu olmalıdır.

*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

1 Yorum

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir