Ruhsal Bozukluklar Alzheimer Riskini Arttırmıyor

Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre psikiyatrik bozukluklar Alzheimer hastalığı riskini arttırmıyor. Bununla birlikte, Alzheimer tanısından önce alınan psikiyatrik tanının yaygınlığı artmış durumda, bu artış Alzheimer hastalığının öncü belirtilerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Alzheimer tanısından en az beş yıl önce ortaya çıkan ruhsal bozukluklar hesaba katıldığında; çökkünlük ya da herhangi bir duygudurum bozukluğu öyküsünün, Alzheimer riskiyle ilişkisi yüksek. Ancak, bu zaman aralığı 10 yıla çıkarıldığında aradaki ilişkiler kaybolmakta. Tanı öncesi ruhsal bozuklukların yaygınlığındaki üstel artış, bu bozuklukların bazılarının aslında Alzheimer hastalığının öncü belirtileri olabileceği anlamına gelmektedir. Bu da, Alzheimer hastalığında doğru ayırıcı tanının önemini vurgulamakta. Ayrıca bulgular, nörodejeneratif hastalıkların risk etmenlerini uzun-başlangıç-dönemiyle değerlendirirken, uygun zaman aralığının kullanılmasının önemini vurguluyor. Aksi takdirde, saptanan risk etmenleri aslında nörodejeneratif hastalığın belirtileri olabilir.

Şunu anlamalıyız ki her ne kadar Alzheimer’dan 10-40 yıl önce ruhsal bozukluk tanısı konulmuş olması Alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğu anlamına gelmese de, ruhsal bozukluğu olan insanların ortalama yaşam süresi daha düşük olmaktadır. Bu nedenle ruhsal bir bozukluğu olup da Alzheimer olacak kadar uzun yaşamış insanlar, ruhsal bozukluk yaşayan tüm insanlar göz önüne alındığında küçük bir kümeyi oluşturmaktadır.

2005 yılı sonunda Alzheimer hastalığı klinik olarak doğrulanmış olan Finlandiya topluluğu sakinlerini içeren ve yaş, cinsiyet, oturma bölgeleri bakımından kontrol grubuyla karşılaştırmaları içeren çalışma MedAlz-2005 kapsamında yürütülmüştür (Olgu-kontrol çifti sayısı: 27.948). 1972’den başlayan psikiyatri hastalarının öyküleri, Finlandiya Hastanesi Kayıt Defterinden çıkarılmış. Kronik bozukluklar ve madde kötüye kullanımı göz önüne alınmıştır.


Kaynak: NeuroscienceNews
Özgün Araştırma: Vesa Tapiainen, Doğu Finlandiya Üniversitesi,
European Psychiatry dergisinde yayımlanacak.


Psikolog -Psikoloji, İstanbul Kültür Üniversitesi -Sinir bilim, İstanbul Medipol Üniversitesi İlgi Alanları: Sinir bilimi, evrim, olguculuk

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir