Psikoloji Öğrencisi için TPÖÇG'ün Önemi

1995 yılı Temmuz ayında bir grup psikoloji öğrencisi bir araya gelip bir fikir ortaya atar: “Ne yapabiliriz de Türkiye’de psikoloji bölümünde okuyan öğrencileri bir araya toplayabilir ve birlikte birtakım etkinlikler, organizasyonlar yapabilir, daha önemlisi bütün psikoloji öğrencilerinin iletişim halinde olmasını sağlayabiliriz?” İşte her şey bu fikirden sonra başlar… Bir çalışma grubu kurulur, önemli hedefler belirlenir ve tamamen gönüllü olarak az sayıdaki psikoloji öğrencisi çalışmalara başlar.

TPÖÇG (Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu), kurulduğu 1995 yılından beri psikoloji öğrencileri için çok önemli bir gelişim aracı olmaya devam ediyor ve bunu yine psikoloji öğrencileri gerçekleştiriyor. TPÖÇG’ün kurulurken en büyük hedefi Türkiye’deki bütün psikoloji öğrencilerini bir araya getirmek ve onlar arasında bir bağ kurmaktı, nitekim öyle de oldu.

TPÖÇG’ün benimsediği değerler arasında; psikolojiye ve öğrencilerine katkı sağlamak, yenilikçi bir şekilde güncel çalışmaları takip edip onları uygulamak ve sürdürmek, öğrencilerin akademik çalışmalarına ek olarak düzenlediği sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler sayesinde psikoloji öğrencilerine gerek öğrencilik hayatlarında gerekse mesleki yaşantılarında kalıcı bir çevre sağlamak var ve bunların hepsi de gönüllülük esasına dayanıyor. Bu gönüllülüklerin toplamı da TPÖÇG Ruhu’nu oluştuyor.

TPÖÇG ile birlikte kazanacaklarımıza gelirsek… Mesleğimize olan bakışımız, ideallerimiz, kariyerimiz şekillenecek ve sürekli gelişim ihtiyacı içinde olacağız, aynı amaç için bir araya gelen yüzlerce gönüllü insanla tanışarak artık bu yolda yalnız olmadığımızı öğreneceğiz ve bunun yanında tabii ki mezun olduktan sonra kullanmak üzere deneyim biriktireceğiz. Çalışma disiplini kazanarak bütün meslek hayatımız boyunca bize yarar sağlayacak sorumluluk bilincini kazanacağız. Bunların yanında da TPÖÇG’ü okulumuza, şehrimize yani nefes aldığımız her yere götürebileceğiz ve bu sayede yüreği TPÖÇG için atan her insana el uzatabileceğiz. Aslında TPÖÇG’ü en güzel tanımlayan cümle, onların ağzından aktaracak olursak; ‘’Bizler psikoloji öğrencileri tarafından yetiştirilmiş, psikoloji öğrencileri için bir şeyler yapmaya çalışan psikoloji öğrencileriyiz.’’

Şimdi ise TPÖÇG’ün biraz daha derinine inelim ve ne yaptıklarına daha yakından bakalım…

TPÖÇG 1995’ten beri Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresini (UPOK) düzenliyor. Bu etkinlik TPÖÇG’ün en önemli etkinliklerinden olmakla birlikte çok da keyifli geçiyor. UPOK; çeşitli konferansları, çalışma gruplarını, tartışma platformlarını, partileri ve gezileri içeriyor. Üstelik yüzlerce psikoloji öğrencisine kendi bildirisini ve posterini sunma imkanı sağlıyor. TPÖÇG Akademi ise her yıl 30-40 civarındaki psikoloji öğrencisine alanımızla ilgili belirli konular hakkında eğitim vermeyi amaçlıyor.

Gelelim değişim programlarına… Değişim programları hem ulusal hem de yerel şekilde gerçekleşiyor. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Değişimi (UPOD) ile bir hafta boyunca başka bir şehir ve üniversitede okumayı deneyimlemenizi sağlıyor. Bu sayede psikoloji eğitimine farklı bir pencereden bakma imkanı edinmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda farklı akademisyenlerle, öğrencilerle tanışmanız için önemli bir fırsat yaratılıyor.

Yerel değişim programları ise Ankara, İzmir, İstanbul, Kıbrıs ve Mersin-Adana Yerel Yapılanmaları’ndaki psikoloji bölümlerinde gönüllü olarak gerçekleştirilen 1 veya 2 gün süren bir değişim projesidir. Bu programın amacı ise öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimleri kuvvetlendirmek, üniversitelerin kaynaklarının paylaşılmasına yardımcı olmak ve öğrencilerin farklı eğitim sistemlerine bakış açılarını genişletmek için destek olmaktır. Yerel Yapılanmalar ile akademik etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal etkinler düzenlenmektedir.

TPÖÇG’ün Eğitim Ofisi, aktif TPÖÇG gönüllülerini görevlerine hazırlar, onları destekler, işleyişi sağlamlaştırır ve psikoloji öğrencileri için verimli bir öğrenme ortamı yaratır. Zaman Yönetimi, Kriz Yönetimi, Toplum Önünde Konuşma gibi eğitimler vererek gelişmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Bu misyon doğrultusunda organize edilen Eğitmen Eğitimi boyunca, eğitmen adaylarının yaygın eğitimin amacını, öğrenme ve öğretme yöntemlerini ve teorilerini içselleştirmeleri; bu bilgi, beceri ve tutumun toplamını bir eğitimi başarıyla tasarlayacak ve uygulayacak şekilde ortaya koymaları ve etkili eğitimler verebilecek yetkinliğe ulaşmaları sağlanır.

TPÖÇG aynı zamanda Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (orijinal kısaltması ile EFPSA) Türkiye temsilcisidir. Diğer ekipleri de söyleyecek olursak; Temsilciler ve Yerel yapılanmalar Koordinasyon Ekibi; Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar ile birlikte çalışarak onları destekler ve ihtiyaçlarını belirler. Temsilci ve Yerel Yapılanma çalışanlarının seçimlerinde aktif rol oynarlar.

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar AR-GE Ekibi; tüm toplulukların etkinlik durumunu takip eder, diğer organizasyonları, dernekleri inceler ve TPÖÇG’ün gelişmesi için çalışır.

Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışma Birimi; psikoloji ile ilgilenen lise öğrencilerine sunumlar yaparak onların bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını ve daha bilinçli tercihler yapmalarını amaçlar.

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu; Psikoloji bölümünün yüksek lisans ve doktora programlarını tanıtır. Meslek yasasının çıkarılabilmesi için öncelikle psikoloji öğrencilerinin konu ile ilgili doğru bilgilere sahip olmalarını sağlarlar.

Staj Platformu; Psikoloji öğrencilerine staj imkanları sunan kurumlarla ve üniversitelerle iletişime geçerek, üniversitelerde psikoloji öğrencilerinin dahil olabileceği projeleri araştırır. Öğrencilere staj ve iş başvurularında yardımcı olabilmek için özgeçmiş yazma eğitimi düzenleme gibi çalışmaları yürütmektedir.

Bir de TPÖÇG’ün süreli yayınları var. PsiNossa psikoloji öğrencilerinin belirlenen konularla ilgili genellikle kaynaklı yazılar yazdığı, röportajların, film ve kitap önerilerinin olduğu aylık bir psikoloji dergisidir. TPÖÇG Bülten ise TPÖÇG’te olup bitenleri daha görünür kılan ve yapılan her şeye basılı olarak erişmemizi sağlayan bir bültendir. Blog olarak faaliyet gösteren Akıl Defterim ise yine aynı şekilde yazıların yayınlandığı internet üzerinden işleyişin sağlandığı bir platformdur.

TPÖÇG toplantıları ise kamplar, zirveler ve genel kuruldur. Kamplarda TPÖÇG çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve verilen eğitimlerle kendi birimleri için etkili stratejiler oluşturmaları amaçlanır. Zirvelerde ise katılan gönüllülere TPÖÇG’ü tanıtmak ve yine çeşitli eğitimlerle işleyişin devamlılığını sürdürmek amaçlanır. Sadece aktif çalışanların oy kullanabildiği Genel Kurul’da ise yönetim kurulu seçimleri yapılır ve değişen yönetim kurulu ile birlikte yeni bir döneme geçilmiş olur.

TPÖÇG çalışanı olmak için sosyal medya üzerinden başvuru tarihlerini takip ederek siz de TPÖÇG’e katılıp bu ailenin bir parçası olabilirsiniz.

Evet, TPÖÇG; gelişen, geliştiren, iz bırakan kocaman bir aile. Hadi, sizsiz olmaz!

İletişim Eğitimi
İletişim Eğitimi – TPÖÇG Kamp 2016

Psinossa Dergisi fotoğrafı
Psinossa

Tpöçg Akademi Fotoğrafı
3. TPÖÇG Akademi – Çağ Üniversitesi

Tpöçg Buluşma Fotoğrafı
Tpöçg Buluşma

Tpöçg Efpsa Fotoğrafı
EFPSA, Study and Travel Abroad

Tpöçg Güz Toplantısı Fotoğrafı
TPÖÇG 2014 Güz Toplantısı – İstanbul Ticaret Üniversitesi

Tpöçg Kamp
Tpöçg Kamp

TPÖÇG Zirve fotoğrafı
TPÖÇG Zirve

Psikoloji Öğrencisi için TPÖÇG'ün Önemi

*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir