Jung Söyleşisi (Belgesel)

Jung on Film (1957) söyleşisi, Houston Üniversitesi Psikoloji Bölümü için Dr. Richard I. Evans tarafından 1957 yılında Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nde yapılmış ve 4 saat sürmüş. İzleyeceğiniz görüntüler bu görüşmenin düzenlenmiş ve 77 dakikaya sığdırılmış biçimidir.

Carl Gustav Jung görüşme süresince, çalışmalarının oluşmasına neden olan deneyimlerini ve düşüncelerini ayrıca Sigmund Freud‘la tanışmasını, yollarının nasıl ayrıldığını anlatıyor. Sağaltımını yaptığı kimi olguları anlatarak psikanalitik arketip çıkarımlarından söz ediyor. Jung’u kendi ağzından dinleyebilmek çok etkileyici.

İnsanın bir “tabula rasa” olmadığının altını çizen Jung, davranışlarımızın kökeninde kendine yer bulan bilinçaltımızın, ortak bir geçmişe, yani arketiplere dayandığını önemle vurguluyor. Jung sevenlerin hoşlanacağı içe dönüklük, dışa dönüklük, anima, animus, kolektif bilinç, persona ve simya gibi temel kavramlardan bolca bahsedildiğini eklemek gerekir. ¹

Çeviri: ¹ Ümid Gurbanov & Uğur Demir


Arketip: İng: archetype Fr: archétype Alm: Archetypus, Urform Yun: arkhé-typos

ilkörnek: Her şeyin ona göre yapıldığı düşünülen temel ilke. Mundus archetypus: Gerçeklik dünyasında her şeyin kendilerine göre biçimlendiği idealar, ilkörnekler dünyası. Felsefe Terimleri Sözlüğü

ilkörnek: 1. Halkbilim ürün ve olaylarının saptanabilen ilk örneği ya da insanın ruhsal yapısının oluşturduğu ortak simgeler, bk. ilkörnekçilik. 2. Bir halkbilim ürün ya da olayının kaynağı olarak ileri sürülen halkbilim ürün ya da olayı. bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı, değişken, değişkin, değişi, tarihsel yöntem, coğrafyasal yöntem, temel örnek. Halkbilim Terimleri Sözlüğü

Psikanaliz: İng: psychoanalysis Fr: psychanalyse Alm: Psychoanalyse Yun: psykhe, analysis

ruhsal çözümleme: Freud’un geliştirdiği, insanın uyumlu ya da uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi. Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

ruhsal çözümleme: Sinirsel ve anlıksal bozuklukların “özgür çağrışım” yordamı ile çözümlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin olan, toplumsal yaşamın gözlemlenmesinde de kendisinden yararlanılabilen bir genel kuram ve yöntem. Toplumbilim Terimleri Sözlüğü

özeçözümleme: Uzun bir süre içinde dönemsel olarak yinelenen oturumlarla ve bir görüşmeci ya da sağaltımcının yardımıyla görüşülen kişinin kendini özgürce ve istençli olarak dile getirmesine olanak veren özgür ve bireysel görüşme. Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


Psikolog -Psikoloji, İstanbul Kültür Üniversitesi -Sinir bilim, İstanbul Medipol Üniversitesi İlgi Alanları: Sinir bilimi, evrim, olguculuk

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir