Bulumiya Nervoza


 
 
Bulumiya Nervoza bir yeme bozukluğudur. DSM-5 e göre tekrarlayan tıkınırcasına yeme dönemleri ve buna takiben tekrarlayıcı telafi edici/dengeleyici davranışlar (kusma, aşırı egzersiz) göstermesi ve kişinin öz değerlendirmesinin beden şekli ve kilosunun çok önemli olması bulumiya için tanı kriterleridir (akt. Kring ve ark., 2017). Bireyler aşırı yeme davranışını sosyal ortamlarda göstermeye utanırlar ve yalnız yerler. Hastalığın temelinde düşük özsaygı ve yüksek olumsuz duygulanım yatar. Genelde diyet dönemlerinde yaşadıkları stres faktörleri neticesinde aşırı yemek yeme durumu başlar. Ve sonrasında telafi olarak kusma ya da aşırı egzersizle kendilerini kısıtlarlar. Yemek bozukluklarının oluşumunun en önemli organı medyadır. İnsanlar sosyal karşılaştırma yapmadan kendilerine tuttukları aynanın manasını anlayamazlar. Sosyal çevrenin etkisiyle, aranan “normal” beden algısı yerine insanların söylemleri kalır. “Zayıf görünmeliyim.” mesajını kişi kendi kendine vermez. Dışarı çıkar, yemek yer ve çok yediğini gören biri bu videodaki gibi damgalamaya maruz bırakır. Ne yazık ki yeme bozukluklarında damlagama stres faktörünü tetikleyerek kişiyi girdiği kısır döngüye tekrar sokar ve kişinin benlik saygısını düşürür (Cihan, 2019).
 
Dizi: Jet Sosyete (2018)
Arşiv: Denizhan Şengül
Kurgu: Bilge Arslan
 
 
 

Cihan, G. (2019). Obez bireylerde damgalanma hissi ile yeme davranışları ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Kring A., Johnson S. , Davison G., Neale J., Anormal Psikolojisi. Çev., Muzaffer Şahin. Nobel Yayınları, 2017

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir