Lise Öğrencilerine Yönelik Pandemi Döneminde Psikoeğitim Projesi

Psikoloji Ağı tarafından 10 Şubat - 10 Nisan 2021 tarihleri arasında yürütülen “Lise Öğrencilerine Yönelik Pandemi Döneminde Psikoeğitim Projesi”nde pandemi sürecinin getirisi olarak psikososyal zorluklar yaşayan lise öğrencilerinin yaşadıkları süreci anlamlandırmaları, başa çıkma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu öğrencilere yeni bir sosyal alan açmak hedeflenmiştir.

Psikoloji Ağı tarafından 10 Şubat – 10 Nisan 2021 tarihleri arasında yürütülen “Lise Öğrencilerine Yönelik Pandemi Döneminde Psikoeğitim Projesi”nde pandemi sürecinin getirisi olarak psikososyal zorluklar yaşayan lise öğrencilerinin yaşadıkları süreci anlamlandırmaları, başa çıkma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu öğrencilere yeni bir sosyal alan açmak hedeflenmiştir.

Proje, kendileri de lise öğrencisi olan Sezin Mumcu ve İrem İris Kaya’nın bu dönemde akranlarının yaşadıkları psikolojik acil ihtiyaçların farkına varmaları ile bu duruma etki edebilecek bir proje gerçekleştirme fikri ile Psikoloji Ağı’na ulaşmaları sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan araştırmalar ve belirlenen ihtiyaç haritası ışığında lise öğrencilerinin bu dönemde en çok zorluk yaşadığı konular belirlenmiş ve projede kullanılması amacıyla uygulanacak psikoeğitimler ve aktivitelerin yer aldığı çok kapsamlı bir proje kitapçığı oluşturulmuştur.

Gençlerin duygu ve düşüncelerini ortak duygulara sahip diğer akranları ile iletişime geçerek yalnız olmadıklarını fark ettikleri bu ortamda uygulayıcı psikoloğun yönlendirmeleri ile de gençlerin belirlenen problemlerinin çözüme kavuştuğu görülmüştür.

COVİD-19 salgını sona erse bile pandemi sürecinin getirdiği olumsuz psikolojik etkilerin tamamen sona ermeyeceği bilinmektedir, bununla beraber gençler kendilerini özgürce ifade edecekleri platformlara hayatlarının her döneminde ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple projenin içeriği dönemsel ihtiyaçlara göre güncellenerek sürdürülebilir olması planlanmıştır.

Çıktılar

Projeye katılan 28 öğrencinin doldurduğu ön test – son test sonuçları istatistiksel olarak incelendiğinde proje öncesine nazaran katılımcıların;

  1. İlgi alanları ve derslerine odaklanma konusunda olumlu yönde gelişme gösterdikleri,
  2. Belirsizliğe olan toleranslarında belirgin bir artış yaşadıkları,
  3. Aile içi ilişkilerde etkili etkili iletişim kurma becerilerinin arttığı,
  4. Arkadaş ilişkilerini, pandemi döneminde daha fazla sosyal destek amaçlı kullanmaya başladıkları,
  5. Olumlu ve olumsuz duygularını tanıma, anlamlandırma, ifade etme ve olumsuz duygulanımları ile etkili başa çıkma konularında beceriler edindikleri,
  6. İlgi duydukları alanlara yeniden yönelme ve daha önce denemeyip yapmaktan yarar sağlayacakları aktivitelerin farkına varma konularında farkındalık kazandıkları,
  7. Hissettikleri kaygı düzeyinde belirgin bir azalma olduğu,
  8. Teknoloji ve sosyal medya kullanımı üzerinde, bağımlılığa yol açmayacak düzeyde, kontrol sağlama becerilerinin arttığı ve
  9. Stres düzeylerinde belirgin bir azalma olduğu saptanmıştır.
İlgini çekebilir:  KPSS'siz Psikolog Alım İlanı

Proje sonunda katılımcılarımızın geri bildirimlerini ve anılarımızı sizlerle paylaşmak istedik.

“Bu Kadarız” Grup Psikoloğu: Elif Ayça Ölmez • @psikologelifayca

“Cor-10-A” Grup Psikoloğu: Abdullah Talha Demir
“Empatik Sempatikler” Grup Psikoloğu: Meryem Metin • @psikologmeryemetin
“Mavi” Grup Psikoloğu • @p.gulbenguler
“Parlayan Yıldızlar Takımı” Grup Psikoloğu: Seda Soylu • @sseda.soylu

Proje Koordinatörleri: Eda Şen • @edaseenn
Ezgi Zeynep Çimen • @ezeynepcimen ve Talha Demir
Proje fikrini ortaya koyan Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri İrem İris Kaya ve Sezin Mumcuya • @sezinmumcu teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Görsel: Emre Hasarı • @emre_hasari

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir