Yazar Arşivleri - Goncagül Kemancı

Zaman ve İnsan

İnsanların yaşamda pratiklerini etkileyen gün, ay ve yıl kavramları oluşturularak kurulan yani zamanın incelenerek günümüze kadar getirilen kullanışlı halleri, yaşamı düzenleyen bir mekanizma olarak insanlık tarihinde yerini almıştır. Bugüne kadar zamanı sürekli ileriye doğru akan bir yapı olarak değerlendirdik her insan için sabit ve değişmez olduğunu savunan Newton’a karşı Einstein ve Hawking gibi fizik kuramcıları…

Sevginin Özgürlüğü: Psikolog Açısıyla

Sevgi, insan doğasının duygulanımlarında değer verilen, hoşa giden, hem eylemsel hem de sözel olarak kodlanan, beyin gelişimini artı olarak destekleyen bir deneyimdir. Bu tanımlamadan sonra esas olan konumuz, bu duygunun kendi birikim ve gözlemlerime dayanarak günümüzde yaşanış biçimini ele almak olacaktır. Bugünlerde gördüğüm ve duyduğum sevgi anlayışlarından bahsetmek ve bir psikolog gözüyle eleştirmek istiyorum. Hepimizin…