Blog

Sezgisel Yeme – Temel Prensipler

Sezgisel yeme, bireyin, vücudun verdiği fiziksel açlık, tokluk ve doyum sinyallerini dinleyerek ve bu sinyallere uyum sağlayarak yemek yeme biçimidir. Öz bakım ve öz şefkati merkeze alır.

Beden algısı ve yeme davranışındaki problemlerle “sezgisel yeme” ışığında çalışmak giderek yaygınlaşmaktadır.

Sosyal Kaygı Atölyesi

Sunum yapmak, topluluk önünde şarkı söylemek, buluşmalara gitmek, tanımadığınız insanlarla konuşma başlatmak, telefonda konuşmak, fikir ayrılığı ifade etmek, flört etmek, başkaları sizi izlerken herhangi bir şey yapmak gibi yüksek seviyede kaygı yaratan ve kaçınma davranışı doğuran durumlarda sosyal kaygıdan söz edebiliriz.

Yas

Kaybedilen kişiyle çözüme kavuşturulamamış sorunların olması, yas tutmayı zorlaştıran dış faktörler, geçmişte çözüme kavuşturulamamış başka bir kayıp yaşamak; bireyi, patolojik yas ihtimaline yakınlaştırmaktadır.