Yazar Arşivleri - Begüm Efeoğlu

Pozitif Psikoloji ve Eğitim

Psikoloji, var oluşundan bu yana zihinsel bozuklulukları tedavi etmek ve anormal davranışları düzeltmek anlamında büyük oranda gelişme gösterdi. Fakat bu gelişme, pozitif psikolojinin kurucularından Martin Seligman’a göre bazı yetersizliklerle sonuçlandı. Psikoloji bilimi, bozuk olanı düzeltmeye öylesine odaklanmıştı ki, bir insanın yaşamını “yaşamaya değer” yapma ilkesinden uzaklaşmıştı. Bunun üzerine Seligman ve arkadaşları, pozitif psikolojiyi geliştirecek araştırmalar…