Photo

Şeyma Demirci

  • Bursa
  • Sep 2021'den beri

Hakkında

.

Çalışma Alanları

Unvanı: Psikolog

Uzman Hakkında

2020 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Lisans öğrenimim boyunca çeşitli kurumlarda staj yaparak mesleki bilgi ve donanımımı geliştirme fırsatı buldum.
Bilişsel Davranışçı Terapi, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Aile ve Çift Terapisi, Boşanma Terapisi eğitimlerimi tamamladım. Şu anda depresyon, yaygın anksiyete, obsesif kompülsif bozukluk, özgül fobiler, uçak fobisi, sosyal anksiyete, panik bozukluk ve agorafobi, somatoform bozukluk, somatizasyon bozukluğu, konversiyon bozukluğu, hipokondriazis, TSSB, şizofreni, diğer psikotik bozuklular ve bipolar bozukluk, sınav kaygısı alanlarında çalışmaktayım.

Eğitim

  • B

    Psikoloji

    • Bülent Ecevit Üniversitesi
    • 2016-2020