Photo

Sena Şümür

 • Ankara
 • Mar 2023'den beri

Hakkında

Psikolog & Psikoterapist

Unvanı: Psikolog

Uzman Hakkında

Özgeçmiş

Lisansını 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 3.84 ortalamayla onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Stres, bağımlılık, psikolojik travma, kişilerarası iletişim, psikolojik testler, çocuk istismarı ve ihmali, alan çalışması ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi çeşitli ek dersleri de alarak alana yönelik bilgilerini geliştirmiştir. Lisans döneminde “Covid-19 Sürecine Bakış: Travma Yaşantılarının Bireylerdeki Kaygı ve Korku Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi” ve “Bir Nicel Araştırma: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Beden Memnuniyeti Üzerinde Fiziksel Aktiviteye Yönelik Motivasyon Etkisi” adlı iki ayrı araştırma yürütmüştür. Psikoloji Ağı’nda Klinik Psikoloji alanına yönelik 105 saatlik stajını tamamlamıştır. Staj sürecinde çeşitli pek çok danışan ile görüşme ve anamnez almaya yönelik deneyim kazanmıştır.

Lisans eğitimimin ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimime başlamıştır. Lisansüstü eğitim süreci kapsamında Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile aldığı eğitimi tamamlamıştır. Psikiyatrist Uzm. Dr. Sibel Koçbıyık’tan aldığı eğitim ile psikodinamik ekol perspektifinden bakmayı öğrenme fırsatı bulmuştur. Ders dönemini tamamlamış, proje dönemine devam etmektedir.

Gönüllülük Faaliyetleri

– Ahbap, LÖSEV, TEMA gibi kuruluşlarda gönüllülük faaliyetlerine katılma Rehberlik biriminde gönüllü çalışma
– Agena Eğitim Platformu kapsamında DGS/ALES’e hazırlanan, görme yetersizliği olan bireyler için sınav kaygısı konusunda çalışmıştır.
– TPÖÇG Ankara Yerel Yapılanması ile çalışma Sosyal Sorumluluk Ekibi ile Engel-Siz Dershane kapsamında görme yetersizliği olan öğrenciler için soru çözümü seslendirmeciliği yapmıştır.
– Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Başar Demir’in danışmanlığında akademik çalışmalarda aktif rol almıştır.

Seminer & Atölyeler

– Öz Düzenleme Psikoeğitimi, Akdeniz Üniversitesi
– Yeme Bozukluklarında Bilişsel ve Davranışçı Terapiler, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
– Şema Terapi ve İlişkiler, Uzm. Psk. Özlem ATAOĞLU
– Bipolar Farkındalık Atölyesi, Bipolar Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sarı & Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Klinik Psikolog Zeynep Anaforoğlu Bıkmaz
– Kendini Keşfetmenin Yolu: Varoluşçu Felsefe ve Psikoterapi, Prof. Emmy van Deurzen
– Duygudurum Bozukluklarında Mindfulness, Doç. Dr. Banu Çankaya Şahin
– Yaratıcı Benlik Workshop, Psikolog- Psikodramatist Ezgi Başaran & Uzman Psikolog- Psikodramatist Ecem Demirel
– Nörobilim Işığında Travma ve TSSB, Nöropsikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
– Terapi Odasını ve Gestalt Terapi Egzersizlerini Deneyimleme Atölyesi, Uzman Psikolog Bahar Özkan
– TPÖÇG 23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi-UPOK23, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları
– Duygudurum bozuklukları
– Kaygı bozuklukları
– Panik bozukluk
– Yeme bozuklukları
– Obsesif-kompülsif bozukluk
– Fobiler
– Kişilerarası iletişim problemleri
– Yetersizlik/değersizlik/suçluluk duyguları
– Öfke problemleri
– İlişkiler

Sena Şümür, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Birey Merkezli terapi ekolü çerçevesinde, süpervizyon kapsamında yetişkin danışanlar ile çalışmaktadır.

 

Eğitim

 • A

  Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • 2022-devam ediyor
 • A

  Psikoloji

  • Akdeniz Üniversitesi
  • 2018/2022

Deneyim

 • P

  Uzman Ağı Staj Programı

 • P

  Editörlük

 • P

  Yazar

  • Proje-1
  • 2021-2022
  • Covid-19 Sürecine Bakış: Travma Yaşantılarının Bireylerdeki Kaygı ve Korku Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
 • P

  Yazar

  • Proje-2
  • 2020-2021
  • Bir Nicel Araştırma: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Beden Memnuniyeti Üzerinde Fiziksel Aktiviteye Yönelik Motivasyon Etkisi