Etiket Arşivleri - Çevrimiçi Sosyal Destek

Çevrimiçi Sosyal Destek, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Açıklanmasında Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Medya Yorgunluğunun Aracı Rolü (Tez Savunması)

Çağıl Ünal Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven Tez Savunma Tarihi: 02 Ağustos 2019, 11.00 Toplantı Yeri: Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü *Tez savunması ilgili herkese açıktır.