Photo

Mübeccel Oskay

 • Bornova, İZMİR
 • Dec 2021'den beri
svgIcon
₺250-350 Ort. Ücret
svgIcon
1 Deneyim (Yıl)

Hakkında

Merhaba ben Klinik Psikolog Mübeccel Oskay. Şu anda, İzmir Bornova'da kurucusu olduğum BDT İZMİR Psikoloji'de Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde yetişkin, çocuk ve ergen bireylere yönelik online ve yüz yüze olmak üzere danışmanlık hizmeti vermekteyim.

Diller

İngilizce - İyi Almanca - Başlangıç

Unvanı: Klinik Psikolog, Klinik Psikolog & Psikoterapist, Psikoterapist

Uzman Hakkında

Klinik Psikolog Mübeccel Oskay, 1993 yılında Aydın’da doğdu. 2017 yılında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans eğitimini  yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladıktan sonra İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesi ile tamamlayarak ‘Klinik Psikolog’ unvanını almaya hak kazandı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “18-45 Yaş Arası Kadınlarda Algılanan Ebeveynlik Biçimi ve Öz-şefkatin Yeme Tutumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” konulu tezi ile tamamladı. Yüksek Lisans eğitiminde, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolüne yönelik eğitimi Klinik Psikolog Pınar Yörük ve Burcu Sevim’den aldı. Aynı zamanda Klinik Psikolog Pınar Yörük süpervizörlüğünde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımında danışan görerek süpervizyon sürecini tamamladı.

Yine aynı dönem içerisinde, CBTiSTANBUL bünyesi altında Dr. Emel Stroup (ABPP, ACT) tarafından verilen “Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı”na kabul edildi. Dr. Emel Stroup’un asistanlığını yaptığı bu bir yıllık süreçte, “Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı”nı tamamladı. Program süresince, Dr. Emel Stroup tarafından verilen doktora ve süpervizyon derslerine katılarak Kognitif Terapi ekolü ve klinik işleyiş konusunda bilgi ve becerilerini geliştirdi. Aynı zamanda Dr. Emel Stroup tarafından verilen workshoplarda katılımcıları bilgilendirmek amacı ile bilimsel çalışmaları temel alıp, öğrenilenleri entegre ederek “Tedavi Sonlandırmasında İş Birlikçi Yaklaşım”, “Sosyal Anksiyete Bozukluğunu Sürdüren Faktörler: Kapsayıcı Model ve Tedavi Uygulamaları” ve “ERP Uygularken Terapistlerin Düştüğü Tuzaklar” konularında eğitim verdi. CBTiSTANBUL çatısı altında Sorumluluk Projesi kapsamında alandaki diğer psikolog, ruh sağlığı çalışanları ve psikoloji öğrencilerine “Covid-19 Sürecinde Klinisyenlerin Karşılaşabileceği Patolojiler ve Riskli Durumlar” webinarı verdi.

Eğitim sürecinde Dokuz Eylül Hastanesi, İzmir Adliyesi, Ege Üniversitesi Hastanesi ve bazı özel kurumlarda staj yaparak, çeşitli alanlarda deneyim kazandı. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, bir yıl boyunca Norofix Bilişsel İşlev Geliştirme Merkezi ve aynı zamanda anlaşmalı olduğu özel kurumlarda Psikolog olarak çalıştı. Bu süreç içerisinde çocuk ve ergenlerle dikkat, muhakeme, bellek ve öğrenme süreçleri üzerinde çalıştı ve aileleri bilinçlendirme ve bilgilendirme görüşmeleri düzenledi.

Şu anda etik ilkeler doğrultusunda ve bilimsel yöntemlere dayalı olarak, İzmir Bornova’da kurucusu olduğu BDT İZMİR Psikolojide  yetişkin, çocuk ve genç bireylere yönelik hizmet vermektedir.

EĞİTİMLER:

 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme (Dr. Emel Stroup)
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (Dr. Emel Stroup)
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (Dr. Emel Stroup)
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (Dr. Emel Stroup)
 • OKB’de ERP’nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulanması (Dr. Emel Stroup)
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Beck Yönelimli Kognitif Terapide Klinik Pratik Uygulamalar ile Tedavisi (Dr. Emel Stroup)
 • Çocuk ve Ergenlerde BDT Teorik Eğitimi (Dr. Vahdet Görmez)
 • Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori ve Teknikleri Uygulamalı Eğitimi (Dr. Başak Demiriz)
 • Çocuk ve Ergen Psikolojik Bozukluklarını Tanıma Amaçlı Klinik Görüşme, Bilgi Toplama ve Kriz Değerlendirme Uygulamalı Eğitimi (Dr. Başak Demiriz)
 • Çocuk ve Ergenlerde Görülen Davranış Problemleri İçin Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi (Dr. Başak Demiriz)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Çocuk ve Ergenlerde Görülen Depresif Bozukluklarda Uygulanması Eğitimi (Dr. Başak Demiriz)
 • Çocuk ve Ergenlerde Görülen Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapinin Uygulamalı Eğitimi (Dr. Başak Demiriz)
 • Çocuk ve Ergenlerde Görülen Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulamalı Eğitimi (Dr. Başak Demiriz)
 • Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi (1, 2 ve 3.modül) (Dr. İbrahim Bilgen, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Öykü Memiş)
 • Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi
 • Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim

 • İ

  Klinik Psikoloji (Tezli)

  • İstanbul Okan Üniversitesi
  • 2018-2021
  • 18-45 Yaş Arası Kadınlarda Algılanan Ebeveynlik Biçimi ve Öz-şefkatin Yeme Tutumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 • İ

  Psikoloji (İngilizce)

  • İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • 2012-2017