Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi Atölye Çalışmalarına Başladı

İnsanlık tarihi boyunca süregelen savaş, yoksulluk ve katliamlar ile yaşanan kitlesel travmaların yanı sıra bireylerin yaşadığı travmalarla iç içe yaşamaktayız. Toplumsal ve bireysel travmalarının yaralarını kapatmaya yönelik bir yardım eli olabilmek için yerelde böyle bir oluşum kuruldu. Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi, Çağ Üniversitesinin sponsorluğunda 2016 yılının Eylül ayında kurulma aşamasına başlamıştır. Amacı; yaş, cinsiyet,...

İnsanlık tarihi boyunca süregelen savaş, yoksulluk ve katliamlar ile yaşanan kitlesel travmaların yanı sıra bireylerin yaşadığı travmalarla iç içe yaşamaktayız. Toplumsal ve bireysel travmalarının yaralarını kapatmaya yönelik bir yardım eli olabilmek için yerelde böyle bir oluşum kuruldu.

Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi, Çağ Üniversitesinin sponsorluğunda 2016 yılının Eylül ayında kurulma aşamasına başlamıştır. Amacı; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk, cinsel yönelim gibi ayrımları gözetmeksizin toplumun her kesiminde travma konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak olan ekip Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesinden seçilen 21 psikoloji öğrencisinden oluşmuştur. Eğitim aşamasına 2016 yılı Aralık ayında başlayan ekip Türk Psikologlar Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği olmak üzere birçok dernek ve uzmandan 250 saati aşan eğitimlerini tamamlamanın ardından şu anda aktif olarak Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, talep eden kurum ve kuruluşlarla ile okullarda çalışmalar yürütmektedir.

Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi olarak temel amacımız psikolojik travmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır. Ancak bunun yanında eğitim alınan diğer konulara yönelik de farkındalık yaratmanın ve dayanışmanın önemli olduğu düşünülerek farklı alt alanlarda etkinlikler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ekip, Koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen konferans ve sunumların yanı sıra atölye çalışmalarına da başlamıştır. Seminer ve konferans çalışmalarından farklı olarak atölye çalışmaları, katılımcıların daha etkin olduğu, interaktif bir eğitim şeklidir. Atölye çalışmalarında interaktif deneyim, ders anlatımı, küçük ve büyük grup tartışması, uygulama etkinlikleri ve alıştırmalar kullanılmaktadır.

İlki Mersin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları Çağ Üniversitesi Psikoloji Topluluğu, Mersin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu, Toros Üniversitesi Psikoloji Topluluğu ve yerel dernekler ve kurumlar işbirliğinde gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

Atölye kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler hafta içi ya da hafta sonu gerçekleştirilebilir. Eğitim yeri olarak eğitimi talep eden sivil toplum kuruluşu, kurum, okul veya toplulukların sunacağı mekan kullanılabilmektedir. Atölye gruplarımız 20 – 25 kişilik grupların katılımına açıktır.

İlgini çekebilir:  Psikoloji Ağı - Çocuk Kitaplarının Denetlenmesi ile İlgili Açıklama

Şu an için atölye talep edebileceğiniz 4 başlığımız bulunmaktadır.

Psikolojik Travma Atölyesi: Bu atölye çalışmasında Psikolojik Travma, Yas, Kayıp, Hafıza, Sahada Çalışma ve Psikososyal Müdahale yöntemleri gibi genel travmaya ait başlıklar üzerine konuşulacaktır. Saha çalışmalarından örnek uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. Bu uygulamaların bir kısmı atölye esnasında uygulanacaktır

İlişkiler ve Şiddet Atölyesi: Bu atölye çalışmasında Flört Şiddeti, Şiddete Dair Mitler, Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet, Şiddete Maruz Kalan Bireyleri desteklemek ve güçlendirmek gibi konu başlıkları ele alınacaktır. Neler yapmalıyız? Mitlerimiz nelerdir? gibi sözel tartışmalarda bulunulacaktır. İlişki türlerine ve şiddet türlerine ilişkin birçok uygulama yer alacaktır.

Toplumsal Cinsiyet ve Queer Teori Atölyesi: Bu atölye çalışmasında Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Tanımlar, Toplumsal Cinsiyetin Sosyal İnşası, QueerTeori gibi başlıklara değinilecektir. Ön yargı, nefret söylemi ve nefret suçlarına ilişkin bir takım uygulamalar yapılacaktır. Söylemler üzerine analiz yapılıp bu konuda tartışılacaktır.

Ayrımcılık Atölyesi: Bu atölye çalışmasında Tutumlar, Tutum ve Davranış İlişkisi, Ayrımcılık, Ayrımcılık Tipleri ve Türleri, Ön yargı, Kalıp yargı, Ayrımcılığın Meşrulaştırılması, Ön yargıyı ve Ayrımcılığı Azaltmak gibi başlıklara değinilecektir. Ayrımcılığa yönelik çeşitli uygulamalar yapılacaktır.

Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibimizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, sizde gönüllü yürüttüğümüz atölye çalışmalarından talepte bulunabilirsiniz.

Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi
Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi


Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi, Çağ Üniversitesi’nin sponsorluğunda 2016 yılının Aralık ayında Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi’nden seçilen üçüncü ve dördüncü sınıfta eğitim gören 21 psikoloji öğrencisiyle kurulmuştur. Amacı; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk, cinsel yönelim gibi ayrımları gözetmeksizin toplumun her kesiminde travma konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak olan ekip Türk Psikologlar Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği olmak üzere birçok dernek ve uzmandan 250 saati aşan eğitimlerini tamamlamanın ardından şu anda aktif olarak Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, talep eden kurum ve kuruluşlarla ile okullarda çalışmalar yürütmektedir. Bize ulaşabileceğiniz adresler: facebook/travmaodaklıpsikososyaldestekekibi instagram/travmaodaklıpsikososyaldestek twitter/travmaodaklıekip email/travmaodaklıpsikososyaldestekekibi@gmail.com

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir