Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzu

Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzunun amacı TGNC kişilerle kültürel anlamda yetkin, gelişimsel olarak uygun ve trans-olumlayıcı psikolojik uygulamaların sunulması konusunda psikologlara yardımcı olmaktır.

“Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzunun amacı TGNC1 kişilerle kültürel anlamda yetkin, gelişimsel olarak uygun ve trans-olumlayıcı psikolojik uygulamaların sunulması konusunda psikologlara yardımcı olmaktır.”

Kılavuzu İndir

“TGNC kişilerin yüz yüze geldiği damgalama ve ayrımcılığın seviyesindeki yükseklik, bunlarla bağlantılı ruh sağlığı sonuçları ve psikologların trans-olumlayıcı tedaviye aşinalıklarının az olması APA Görev Grubunun, psikologların sundukları hizmetin etkililiğinin en üst seviyeye çıkartılmasını ve TGNC kişiler ve aileleriyle çalışırken zarar vermekten kaçınılması için psikolojik uygulama kılavuzu geliştirilmesini tavsiye etmesine sebep olmuştur.”


1 TGNC : Transgender and Gender Nonconforming (Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan)

İlgili resim

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir