,

Süpervizyon,
İntervizyon,
Olgu Tartışması

Psikoloji hizmetlerinde, hizmet verenlerin hizmet niteliklerini artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalardır.

SVG Illustration

Süpervizyon nedir? İntervizyon nedir? Vaka tartışması nedir?

Danışanların (Hastaların/Müşterileri) sıklıkla duydukları ancak anlamını tam olarak bilmedikleri süpervizyon, intervizyon (akran süpervizyonu) ya da vaka paylaşımı (vaka sunumu/olgu tartışması) gibi terimler hakkında bu sayfa aracılığıyla bilgi edinebilirsiniz.
Psikoloji alanında gerçekleştirilen olgu (vaka) paylaşımlarında, kişilerin izni (onamı) alınmaktadır ve kişiyi açığa çıkaracak tüm bilgiler gizlenmektedir. Danışanların (Hizmet Alan) yasal hakları her zaman saklıdır.

Profesyonel paylaşım biçimleri

Image

Süpervizyon
(Usta Gözetimi)

Usta Gözetimi olarak Türkçeleştirilebilen süpervizyon; usta bir uzmanın, bir ya da birkaç danışanın (olgu) sürecini izleyerek ve katkı sunarak gözetimini içermektedir.
Bireysel (Bir gözetmen-bir dinleyen) ya da takımca (Bir gözetmen-Çok dinleyen) gerçekleştirilebilir (Bireysel Süpervizyon, Grup Süpervizyonu).

Image

İntervizyon
(Akran Gözetimi)

Türkçesi ile Akran Gözetimi ya da Akran Süpervizyonu olarak da bilinen bu yöntem, yetkinlik ve yeterlik bakımlarından birbirine denk hizmet verenlerin karşılıklı gözetimini içermektedir. Bu yolla çeşitli olgular çapraz paylaşımla ele alınır. Süpervizyon gibi bireysel ya da grupça gerçekleştirilebilir (Bireysel İntervizyon, Grup İntervizyonu).

Image

Olgu Tartışması

Vaka Paylaşımı, Vaka Sunumu ya da Olgu Sunumu olarak da bilinen bu yöntem, uzmanın hizmet verdiği danışanlardan birisinin ayrıntılı ve doğru biçimde öbür meslektaşlarına anonimleştirilerek sunumunu içermektedir. Olgu (vaka) sunum sırasında ya da sonrasında nesnel ve mesleki biçimde tartışılır. Katılımcılar çalıştıkları yöntem ve birikimleri doğrultusunda olguya geribildirimler ile katkıda bulunur.

Image

Takım Toplantısı

Kurum işleyişi ya da hizmet alanların süreçlerine dair, klinik içeriği olmayan toplantılardır.

Image

Süpervizyon ve intervizyon gibi meslektaşlar arası paylaşımlar seansların niteliğini artırmaktadır. Danışanların aldığı hizmeti iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Image Description

Süpervizyon alan uzmanlar deneyimsiz ya da deneyimli kişiler olabilir. Meslektaşlar arasındaki paylaşımlar, yetersizlik göstergesi değildir. Hizmet verenin bilinçliliğini ve özenini göstermektedir.

Image

Psikoloji alanındaki iç paylaşımlar; gerekli yasal çerçeveye uyulduğu ve danışandan onam (izin) alındığı takdirde sağlıklı kabul edilmektedir. Oturum bilgilerinin gizliliği ve danışanın güvenliği gözetilmelidir.

Tanımlar

Süpervizyon: .

“Usta gözetimi, alanında üst birisince yönlendirilen bir bireysel öğrenme yöntemi olarak tanımlanabilir. Çalışma ortamındaki hizmet verenin kişisel işlevselliğini geliştirmek amaçlanmaktadır. Özellikle danışanlar ile ve diğer personel ile yapılan çalışmalarda denetlenen bireysel personelin kişisel başlıklarına odaklanılmaktadır. Bu başlıklar sıklıkla; belirli durumlarda güvensizlik duymak ya da sağaltım çabalarında başarısızlık duymak gibi duygularla ilgilidir.” (2010, UNODC).

İntervizyon:

“Akran gözetimi; hizmet verenlerin kişisel işleyişini ve sağaltım/bakım çalışmalarını iyileştirmeye odaklanan, bir yürütücünün yönlendirdiği, meslektaşlar arasındaki öğrenme yöntemidir.” (2010, UNODC).

Olgu Tartışması:

“Olgu tartışmaları, bireysel sağaltım olgusuna (vakasına) odaklanmaktadır. Olguyla ilgilenen ilgili çalışanların katılımını içerecek biçimde, sağaltım planında görüş birliğine varmak ya da bireysel plandaki ilerlemeyi değerlendirmek gibi boyutları içerir.” (2010, UNODC).

Takım Toplantısı:

“Takım toplantıları genellikle, yönetim sorunları (takımın iş koşullarının düzenlenmesi/oluşturulması) ve sağaltım-bakım çalışmalarını kolaylaştırmak olmak üzere 2 temayı kapsamaktadır” (2010, UNODC).


Kaynaklar

  • (2010). (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Project Office for the Baltic States). Intervision Guidelines. Retrieved September 8, 2022, from https://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/IntervisionGuidelines/IntervisionGuidelines.pdf. [İlgili belgeye ilişkin ayrıntılı bilgi: https://www.unodc.org/balticstates/en/news/2010/IIq/intervisionguidelines.html]