Pure (Dizi Önerisi)

Obsesif kompülsif bozukluk denilince aklınıza ne geliyor? Peki ya cinsel obsesyonlar, onlar hakkında ne biliyorsunuz? Cinsel obsesyonlarınızın olduğunu düşünün, bunu çevrenizle paylaşmaya çekinir miydiniz? Günlük yaşamınız bu durumdan nasıl etkilenirdi? Pure dizisinde bu sorulara Marine’nin hayatındaki yerine ve neler yaşadığına tanıklık ediyoruz.

Yapılan bir araştırmada obsesif kompulsif bozukluğu olan bireylerin %30.2’sinde cinsel ve/veya dini obsesyonların olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucunda cinsel içerikli obsesyonların tam oranı bilinmemektedir (Williams, Farris, 2011). Cinsel yönelim obsesyonlarında bireylerin eşcinsel olup olmadığına yönelik tekrarlayan düşünceleri bulunabilir. Grant ve arkadaşlarının (2006) 296 OKB’li bireyle yaptığı çalışmada bireylerin %13.3’ünün devam eden, %24.9’unun ise geçmişte cinsel obsesyonları olduğunu bildirildiğini tespit etmişlerdir. Tekrarlayan cinsel düşünceler sadece obsesif kompulsif bozukluğuna özgü değildir, travma sonrası stres bozukluğunda, parafililerde ve toplumun fantezi yaşamında da görülebilir (Gordon, 2002).

Takıntı-Zorlantı Bozukluğu
(Obsesif-Komulsif) DSM-5 Tanı Ölçütleri

α. Takıntıların (obsesyonların), zorlantıların (kompulsiyonların) ya da her ikisinin birlikte varlığı takıntılar (obsesyonlar) (1) ve (2) ile tanımlanır: Kimi zaman zorla ve istenmeden geliyor gibi yaşanan, çoğu kişide belirgin bir kaygı ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, itkiler ya da imgeler. Kişi, bu düşüncelere, itkilere ya da imgelere aldırmamaya ya da bunları baskılamaya çalışır ya da bunları başka bir düşünce ya da eylemle yüksüzleştirme (bir zorlantıyı yerine getirerek) girişimlerinde bulunur.

Zorlantılar (kompulsiyonlar) (1) ve (2) ile tanımlanır:

Kişinin takıntısına tepki olarak ya da katı bir biçimde uyulması gereken kurallara göre yapmaya zorlanmış gibi hissettiği yinelemeli davranışlar (örn. el yıkama, düzenleme, denetleyip durma) ya da zihinsel eylemler (örn. dinsel değeri olan sözler söyleme, sayı sayma, sözcükleri sessiz bir biçimde yineleme). Bu davranışlar ya da zihinsel eylemler, yaşanan kaygı ya da sıkıntıdan korunma ya da bunları azaltma ya da korkulan bir olay ya da durumdan sakınma amacıyla yapılır; ancak bu davranışlar ya da zihinsel eylemler, yüksüzleştireceği ya da korunulacağı tasarlanan durumlarla gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir ya da açıkça aşırı bir düzeydedir.

Not: Küçük çocuklar bu davranışlarının ya da zihinsel eylemlerinin amaçlarını dile getiremeyebilirler.

Takıntılar ya da zorlantılar kişinin zamanını alır (örn. günde bir saatten çok zamanını alır) ya da klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.

b. Takıntı-zorlantı belirtileri, bir maddenin (kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.

c. Bu bozukluk, başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz (Örneğin; yaygın kaygı bozukluğunda olduğu gibi aşırı kuruntular; beden algısı bozukluğunda olduğu gibi dış görünümle aşırı uğraşma; biriktiricilik bozukluğunda olduğu gibi sahip olduklarını elden çıkartmakta ya da onlarla ilişkisini kesmekte güçlük çekme; trikotillomanide [saç yolma bozukluğu] olduğu gibi saçını yolma; deri yolma bozukluğunda olduğu gibi derisini yolma; basmakalıp davranış bozukluğunda olduğu gibi basmakalıp davranışlar; yeme bozukluklarında olduğu gibi törensel yeme davranışı; madde ile ilişkili ve bağımlılık bozukluklarında olduğu gibi maddeleri ya da kumar oynamayı düşünüp durma; hastalık kaygısı bozukluğunda olduğu gibi bir hastalığının olduğunu düşünüp durma; cinsel sapkınlık bozukluklarında olduğu gibi cinsel itkiler ya da düşlemler; yıkıcı bozukluklarda, dürtü denetimi ve davranım bozukluklarında olduğu gibi dürtüler; yeğin depresyon bozukluğunda olduğu gibi suçlulukla ilgili düşünsel uğraşlar; şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklarda olduğu gibi düşünce sokulması ya da sanrısal uğraşlar ya da otizm açılımı kapsamında bozuklukta olduğu gibi yinelemeli davranış örüntüleri).

Pure Dizisi-Marine (Charly Clive)

Marine 14 yaşından beri cinsel içerikli düşünceler yaşayan ve bunları engelleyemeyen bir kadındır. Sürekli cinsel düşünceleri olduğu için kendisinde bir sorun olduğunu düşünmektedir ve düşünceleri çevresindekilerle paylaşmadan baş etmeye çalışır. Bir aile toplantısında cinsel düşüncelerine ailesini de kattığı için bu duruma dayanamaz ve Londra’ya gelir. Londra’da neden cinsel düşünceleri bastıramadığını öğrenmeye ve hayatını kurmaya çalışır. Dizi obsesyonlarla yaşayan bir kadının hayatını, günlük yaşamının bu durumdan ne kadar etkilendiğini ve baş etme stratejilerini görmemizi tanıklık ediyor.

SPOİLER İÇERİR! 

Marine’nin Londra’da görüştüğü doktor etkisiyle eşcinsel olup olmadığı konusunda şüphe duyar, aynı zamanda burada danışılan kişinin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Marine, eşcinsel olup olmadığını test etmeye çalışır, kendisinde sorun olarak gördüğü bu durumu sürekli cinsel içerik düşünmesinden dolayı seks bağımlısı olduğuna yoracaktır. Kendisinin düşünceleri yok edebileceğini ve yardıma ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Daha sonra bir arkadaşının araştırmaları sonucunda kendisine OKB tanısı koyar ve kendisinin bu durumu çözebileceğini ve yardıma ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Düşüncelerini bastırmak için alkol alır. İşin içinden çıkamayacağı ve çaresiz hissettiği bir duruma geldiğinde ise arkadaşının yardımıyla terapiye gider.

Cinsel obsesyonların bireyin günlük yaşamını nasıl etkilediğini merak ediyorsanız, komedi ve dramın birlikte işlendiği dizileri seviyorsanız Pure dizisini izlemenizi tavsiye ederiz.


Kaynakça

APA (2013) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayısal El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM 5) (E. Köroğlu, Çev.).Ankara:Hekimler Yayın Birliği

Gordon, W. M. (2002). Sexual obsessions and OCD. Sexual and Relationship Therapy, 17(4), 343–354.

Williams M.T, Farris S.G. (2011). Sexual orientation obsessions in obsessive-compulsive disorder: prevalence and correlates. Psychiatry Research. 187:156–159.

Grant, J. E., Pinto, A., Gunnip, M., Mancebo, M. C, Eisen, J. L., & Rasmussen, S. A. (2006). Sexual obsessions and clinical correlates in adults with obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 47, 325-329.

*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir