Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı

Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı Okan Cem ÇırakoğluTürk Psikologlar Derneği tarafından 07 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Öneriler” çalıştayında; devlet ve vakıf üniversitelerinden 35 akademisyen olmak üzere, öğrenci, dernek ve alan oluşumlarından temsilciler ile birlikte toplamda 54 kişi katılımcı olarak yer aldı.

Çalıştay açılışında Dernek Başkanı Okan Cem Çırakoğlu (Doç. Dr.) tahmini toplam mezun sayısının 50 bin olduğunu ve yıllık 5 bin mezunun buna eklendiğini varsayabileceğimizi belirtti. Ayrıca lisans eğitim müfredatıyla ilgili uluslararası standartlar bakımından bir eksikliğin olmadığını düşünebileceğimizi ve çalıştay kapsamında lisans eğitimindeki müfredat dışı sorunlara odaklanmamız gerektiğini vurguladı.

Ardından, psikoloji lisans öğrencilerini temsilen Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) Başkanı Türker Ceyhun Göksügür öğrencilerin görüşlerini aktardı. Yapılan sunumda öğrencilerin en çok, öğretim üyesi sayılarının yetersiz olmasından ve kontenjanların yüksekliğinden yakındıkları görüldü.

Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı Genel

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doğan Kökdemir (Prof. Dr.), sorunlardan söz edilirken çoğunlukla klinik psikolojinin ele alındığına ve öteki alanların sorunlarına yeterli önemin gösterilmediğine değindi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Yeşim Yasak (Prof. Dr.); çift ana dal uygulamasının, psikoloji mesleğinin istismarına yol açmayacak hassasiyette incelenerek düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Nur Okutan (Dr. Öğr. Ü.), eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmek için gereken öğretim üyesi sayısına sahip olunmadığına dikkat çekti. Yeterli fiziksel kapasitenin olmaması nedeniyle yaşanan; derslikte oturma alanlarının yetmemesi, laboratuvar alanının bulunmaması gibi sorunları aktardı. Ayrıca Van ilinin uzaklığı ve bir takım önyargılar nedeniyle akademik camiada görülen kendilerine yönelik mesafe ve ilgisizliği, “akademik akrabalık” nitelemesiyle eleştirdi.

Moderatör eşliğinde tartışma usulüyle ilerleyen çalıştayda öne çıkan başlıklardan bazıları şunlardı:

 • Vakıf üniversitelerinin “özel üniversite” biçiminde adlandırılarak yadsındığı ve nitelikli vakıf üniversitelerinin zan altında bırakıldığına sık sık değinildi.
 • Yüksek kontenjanların eğitimi aksatmasına bağlı sorunlar ele alındı.
 • Vakıf üniversitelerinde yaşanan kontenjan artışlarında referans olarak devlet üniversitelerindeki kontenjanların alınmasına değinildi.
 • ÇAP, yatay geçiş, sıra dışı nedenlerden kayıtlara bağlı yaşanan yüksek kontenjan sorunları gündeme getirildi.
 • YÖK tarafından İlmi Hüviyet Tespiti adı altında üniversitelerden istenen, Türkiye’ye yerleşmiş ancak diplomasını kanıtlayamayan kişilerin mezuniyetlerinin gösterilebilmesi için sınav yapılması uygulaması tartışıldı.
 • Psikologların sağlık lisansiyeri sayılmamasıyla ilgili TPD’nin kabul edilen itirazına rağmen, YÖK tarafından yeniden bu yönde bir karar alındığı bilgisi tartışıldı.
 • Bölümlerin akreditasyonunda YÖK tarafından uygulanan ikiliğin yarattığı sorunlar ele alındı. Alınması görece ucuz ve daha kolay kabul edilen FEDEK akreditasyonunun TPD’nin akreditasyonuna tercih edildiğine ve bu ikiliğin kalkması gerektiğine değinildi.
 • TPD Akreditasyon kuruluna yönelik ölçütlerin yeniden gözden geçirilmesine yönelik talepler oldu.
 • Zorunlu staj uygulaması tartışıldı. Bunun tercihe bağlı olması ancak öğrencilere dernekçe tavsiye edilmesi önerildi.
 • Özellikle staj yerlerinin denetlenmesi ve staj yeri bulamayan öğrenciler için uygun yerler bulunmasının zorluğuna değinildi.
 • Akademisyen sayılarındaki yetersizliğe çözüm amaçlı, ortak doktora programlarının açılabileceği değerlendirildi. Bu konuda geçmiş bir pratiğin bulunduğu ancak merkez kurumun hangisi olacağıyla ilgili üniversiteler arasında yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle sonuç alınamadığı hatırlatıldı. Bu konuda eyleme geçmeye yönelik karar alındı.
 • Seçmeli derslerin günümüz gelişmelerine göre gözden geçirilebileceği ve güncel yaklaşımlara yönelik derslerin göz önünde bulundurulabileceği değerlendirildi.
 • Psikoloji bölümlerine alımlarda, başarı sırası uygulamasının psikoloji bölümüne de getirilmesinin talep edilmesi kararlaştırıldı.
 • KPSS’de psikolojiye yönelik alan sınavı uygulaması değerlendirildi.

Geribildirimlerle son halini alacak ve raporlaştırılacak sonuç metninin iç ve dış paydaşlarla paylaşılacağı belirtildi. Çalıştaya YÖK’ten temsilci çağrıldığı ancak yanıt alınamadığı göze çarpan önemli bir detay oldu.

Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı Toplu
Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı

Bir yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir