PSİKOLOJİ ALANINA YÖNELİK MENTORLUK PROJESİ

Psikoloji Alanına Yönelik Mentorluk Projesi Mentorluk desteği ve akran dayanışmasını kullanarak psikoloji öğrencilerinin yaşadıkları mesleki kaygı ve stresi azaltmayı hedefleyen bu proje, aynı zamanda menteelerin mesleklerine yönelik katılabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri programlar hakkında bilgi vererek daha nitelikli bir şekilde mezun olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. 15 Kasım – 29 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Mentorluk Projesi halihazırdaki...

Psikoloji Alanına Yönelik Mentorluk Projesi

Mentorluk desteği ve akran dayanışmasını kullanarak psikoloji öğrencilerinin yaşadıkları mesleki kaygı ve stresi azaltmayı hedefleyen bu proje, aynı zamanda menteelerin mesleklerine yönelik katılabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri programlar hakkında bilgi vererek daha nitelikli bir şekilde mezun olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

15 Kasım – 29 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Mentorluk Projesi halihazırdaki mentorluk programlarından pek çok açıdan farklılaşmış, özgün bir yapıya sahiptir. 3. ve 4. sınıf psikoloji öğrencisi menteeler istek, hedef ve akademik ilgi alanları göz önünde bulundurularak bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek psikolog mentorlar ile eşleştirilmiş, bir mentor ve iki mentee olacak şekilde alt gruplara ayrılmışlardır.

Haftalık olarak gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, proje ekibi tarafınca oluşturulan proje kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bireysel görüşmelere ek olarak, haftalık görüşme gündemlerini takip eden konularda alan uzmanlarının deneyim ve bilgilerinin aktarıldığı ortak etkinlikler düzenlenmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ortak etkinlik programı şu şekildedir:
ortak etkinlik programı

Projenin izleme ve değerlendirme sürecinde proje boyunca toplanan geri bildirim formlarına ek olarak Özden ve Sertel-Berk, (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kariyer Stresi Ölçeği projenin başında ve sonunda ölçeğin geliştiricilerinden izin alınarak ve katılımcıların onamı dahilinde menteelere uygulanmıştır.

Kariyer Stres Ölçeği’nin alt boyutları şu şekildedir:
  • Kariyer belirsizliği ve bilgi eksikliği alt boyutunda; meslek seçimi konusunda yaşanan kararsızlık, istenilen alan için gereken niteliklere sahip olunup olunmadığına dair duyulan endişe, meslek hayatlarında destek olacak kişilerinin eksikliği gibi durumlar yer almaktadır.
  • Dışsal çatışma alt boyutunda; kariyer seçiminde aile ile yaşanan uyumsuzluk, diğer kişilerin kariyer seçimi hakkındaki düşünce ve beklentilerine dair endişeler ölçülmektedir
  • İş bulma baskısı alt boyutu ise; iş bulmak için yapılması gerekenler hakkında hissedilen stres, işe girmeye dair olumsuz düşünceler, çalışma alanında yeterli istihdamın bulunmaması gibi durumları temsil eden soruları kapsamaktadır.
İlgini çekebilir:  #PsikologlarElEle Projesi

Analiz sonuçlarına göre proje sonunda katılımcıların her üç alt boyuta dair puanlarında anlamlı düzeyde bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Bu proje fikrini Psikoloji Ağı’na sunan, projenin geliştirilmesinde her aşamada fikir ve emekleriyle destek olan Pınar Kandemir ’e; proje süreci boyunca fikirleri ve gösterdikleri özverili çalışma için proje ekip üyeleri Aleyna Yeşil, Burcu Çil ve Eren Karakaya’ya; süreç boyunca deneyim ve desteklerini esirgemeyen Ezgi Zeynep Çimen, Eda Şen ve Seda Soylu’ya çok teşekkür ederiz.

Kaynak: Özden, K. ve Sertel Berk, Ö. (2017). Reliability and Validity Study of Turkish Version of the Korean Career Stress Inventory (KCSI). Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 37 (1), 35-51. http://dergipark.gov.tr/iupcd/issue/32435/297680 

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.