Kurumsal Hizmetlerimiz

Kurumsal Destek Programı kapsamında insan kaynakları ve Çalışan Destek Programı kapsamında psikolojik iyiliği koruma ve artırma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

SVG Illustration

Kurumsal Danışmanlık ve
İnsan Kaynakları

Kurumsal Destek Programı kapsamında insan kaynakları hizmetlerinden, Çalışan Destek Programı kapsamında psikolojik iyiliği koruma ve artırma hizmetlerinden ve İK’nızın gereksinimlerine yönelik özel hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

SVG

Kurumsal Destek Programı
(İnsan Kaynakları)

SVG

Çalışan Destek Programı
(Psikolojik Destek)

SVG

Eğitim, Seminer, Atölye & Proje Danışmanlığı

Image Description

Kurumsal Çözümler

Uzaktan ya da yerinde,
yetkin bir uzmandan ya da ekipten,
sürekli ya da süreli hizmet alabilirsiniz.

Kurumsal Destek Programı (İnsan Kaynakları)

İK İşlevleri:
İK Yapılandırma: Politikaların ve Süreçlerin, Oluşturulması ve Oturtulması
Talepler ve gereksinimler doğrultusunda şirket kültürü ele alınır. Kurum değerleri ve
Özlük Yönetimi

Çalışan Destek Programı (Psikolojik Destek)

Kurum çalışanlarınıza esnek yan haklar kapsamında ya da koruyucu nitelikte sürekli olarak psikolojik destek sağlayabilirsiniz. Kurumunuza yönelik gerçekleştireceğimiz ihtiyaç analizi doğrultusunda size en uygun hizmet ve ödeme modelini hazırlıyoruz.

Kurumsal Psikolojik Tarama ve Raporlama

Tüm kuruma ya da belirlenen çalışan kümesine psikolojik tarama yapılmaktadır. Veriler, anlaşılabilir ve sunulabilir bir rapor formatında tarafınıza iletilmektedir. Aylık düzenli takip, istatistiksel analiz, risk değerlendirme ve bütüncül rapor sunulmaktadır.

Kurum İçi Eğitimler, Seminerler, Kaynaştırma ve Motivasyon Atölyeleri

Kurum içi hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan atölye ve seminerler ile çalışanlarınız için kişisel gelişim imkanı sunmanın yanı sıra kurum için verimliliği de artırabilirsiniz. Düzenlenen atölye ve seminerlerle çalışanların iletişim becerilerini, problem çözme yeteneklerini, psikolojik dayanıklılığını, performansını artırmaktadır.

Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

Halka yönelik sosyal sorumluluk projeleriniz ya da kurum içi projeleriniz için tasarlama ve yürütme gibi uçtan-uca hizmet sağlıyoruz, mevcut projelerinize danışmanlık veriyoruz.

Kurumsal Destek Programı
(İnsan Kaynakları)

-İşe alım süreçleri takibi ve kontrol süreci
-İşten ayrılma süreçlerinin delegeasyonu ve yönetimi
-Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetimi
-İK ekibinin oluşturulması ve yönetilmesi
-Prosedür, süreç ve görev tanımlarının oluşturulması
-Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi
-Personel oryantasyon süreçlerinin oluşturulması
-Şirket politikası ve vizyonu çerçevesinde personel verimliliği arttırma
-Personel eğitimi planlama ve İK strateji geliştirme
-Global İK gelişimlerini takip ederek, şirket çalışanlarına yüksek fayda sağlama
-Tüm iK süreçlerinin & politikasının oluşturulması
-Performans yönetimi
-Ödül sistemi kurulması
-Çalışan bağlılığı süreçleri ve yönetimi
-İşyeri kural ve düzenlerinin oluşturulması
-Personel el kitapçıklarının hazırlanması
-Ücretlendirme çalışmalarının yürütülmesi
-İş analizlerinin yapılması, tedbir ve düzenleyici faaliyetlerinin oluşturulması
-Bordrolama ve İK departmanı bütçeleme süreçlerinin yürütülmesi
-Kalite Yönetim Sistemine Uygun lK süreçlerinin yönetilmesi
-Çalışan kıyafetleri, servisleri, yemek ve yan hak giderleri takibi
-İdari işler sorumluluklarını takip etme
-Çatışma yönetimi
-Etik değerlere uyum
-Geri bildirim kültürü eğitimi,
-Delegasyon (Delege etme)
-İletişimde farkındalık
-Kalite bilinci
-Kişisel disiplin
-Öncelik belirleme
-Planlama & hedef belirleme
-Strateji & aksiyon planı
-Süreç yönetimi
-Problem çözme
-Görev bilinci
-Sorumluluk bilinci
-Stres yönetimi
-Özgüven yönetimi
-Yöneticilik ve liderlik
-Kriz yönetimi
-Değişime uyum
-Kurum değerleri & aidiyet
-Yazışma kültürü
-Çalışma Psikolojisi
-İş Dünyasında Duygusal Zeka
-İş ve Sosyal Yaşam Dengesi
-Çalışma Yaşamında Tükenmişlik
-Performans Psikolojisi
-Risk Yönetimi ve Karar Alma
-Motivasyon ve Verimli Çalışma
-Psikolojik Dayanıklılık
-Dönüşümcü Liderlik
-Zaman Yönetimi
-Sanat Atölyeleri
-Sanatla Dışavurum
-Grup Dinamiğini Artırma

Uzmanından ihtiyaca yönelik hizmet

Kurumsal destek ve danışmanlık hizmetlerini, şirketinizin ihtiyacına uygun bir modelde alabilirsiniz.

  • İhtiyaç analizi
  • Ölçeklenebilir ve sabit ödeme modelleri
  • Güvenilir hizmet
Image Description

Çalışan Destek Programı
(Psikolojik Destek)

Image

Psikolojik rahatsızlık yaşayan çalışanların %25’i bu nedenle izin kullanmaktadır.

Image Description

Bireysel sorunlar yalnızca bireysel kayıplara yol açmaz, iş verimliliğini de düşürür.

Image

İşe bağlı stres yaşamak fiziksel sağlığı da riske atar.

Image

Çalışanlarına psikolojik hizmet sunan kurumlarda performans artışları görülmektedir.

Image

Destek alan çalışanların kuruma aidiyeti artmaktadır.


Size özel teklif hazırlayabiliriz

Şirketinizin ihtiyaçları ve öncelikleri bizim için çok değerli. Kurumsal ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve kurumunuza en uygun modeli tasarlıyoruz. Çalışan sayınız, risk alanlarınız, öncelikleriniz ve faaliyet alanlarınıza bağlı modelleme ile bütçe dostu bir ödeme yapıyorsunuz.

Teklif Al
Image