• Bireylerin ve toplumun insan onuruna uygun şeklinde yaşamlarını sürdürmelerine, iyi olma hallerinin ve yaşam kalitelerinin yükselmesine uluslararası standartlar çerçevesinde katkıda bulunmak amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.