KPSS'siz Psikolog Alım İlanı

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 20.09.2019 tarihinde yayınladığı Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam ilanı ile 29 Psikolog, 20 Fizyoterapist ve 12 Diyetisyen alacağını duyurdu. Başvuru için psikoloji lisans mezunu olmak yeterli, herhangi bir sınav puanı gerekmiyor. Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için...

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 20.09.2019 tarihinde yayınladığı Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam ilanı ile 29 Psikolog, 20 Fizyoterapist ve 12 Diyetisyen alacağını duyurdu. Başvuru için psikoloji lisans mezunu olmak yeterli, herhangi bir sınav puanı gerekmiyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Son Başvuru Tarih ve Saati: 04.10.2019 tarihinde saat: 18.00
İlgili ilanın Psikologlar ile ilgili kısmı:

Sıra No Başvuru No İşin Adı
 1 THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/228-256 Psikolog (29 kişi)

Beklenen Hizmetler:

 1. Bireyin çeşitli alanlarda gelişimine ilişkin değişimlerini tanıması ve uyum sağlayabilmesine yardım etmek.
 2. Bireyin istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesine yardım etmek.
 3. Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri tanıyıp geliştirebilmesine yardım etmek.
 4. Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek.
 5. Eğitimini almış olduğu alanlarda bölge halkına, hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler vermek.
 6. Uyuşturucu bağımlısı kişilerle ve/ veya yakınlarıyla ihtiyaçlarına göre bireysel görüşmeler yapmak (bağımlılık, tedavi süreci hakkında bilgilendirme, motivasyonel görüşme, problem çözme becerisini geliştirme, kayma/ yeniden başlamanın önlenmesine yönelik görüşmeler vb), grup eğitimleri düzenlemek, uyuşturucu bağımlısı kişileri tedavi, rehabilitasyon veya diğer uygun kurum kuruluşlara yönlendirmek ve takibini sağlamak.
 7. Bölgesindeki uyuşturucu madde kullanan kişilerin hizmete yönlendirmeyi sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bölgesinde yaşayan riskli gruplara yönelik önleme çalışmaları yapmak ve ilgili sağlık kuruluşuna uyuşturucu ile ilgili yapılacak çalışma ve projelere destek olmak.
 8. Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak.
 9. Psikososyal iyilik halinin oluşturulmasında ve bölge şartlarından doğan sağlık sorunları hakkında farkındalık geliştirme yönünde çalışmalar yapmak
 10. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılmak, katkı sağlamak

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.
Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olmak,
 • Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak,
 • Tercihen psikolog olarak en az iki yıl çalışmış olmak,
 • Tercihen çeşitli sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak,
 • Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak (tecilli olmamak),
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.
İlgini çekebilir:  YEDAM: Yeşilay Danışmanlık Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

Adaylar, her bir iş için aşağıda linki bulunan tabloda (SHM Tercih Listesi.xlsx) belirtilen yerlerden birini seçecektir. Birden fazla tercihte bulunan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgi bildiriminde bulunmak isteyen adayların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları aşağıda linki verilen özgeçmiş formunu en geç 04.10.2019 tarihinde saat 18.00’a kadar dolduracaktır. Aşağıda linki bulunan özgeçmiş formuna göre yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır. Adrese tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların özgeçmişlerinin değerlendirilmesi sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan özgeçmişlerinde belirttikleri bilgilerin doğrululuğuna esas belgeleri istenecektir. Bu nedenle eğitim bilgileri bölümünde belirttiğiniz Lisans ve/veya Yüksek Lisans bölümlerinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olunmalıdır. (Yüksek lisans tez dönemi vb. durumlar olması halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.) İş deneyimi bölümünde, başvuru yaptığınız branşa ilişkin deneyimlerinizi belirtiniz. Belirttiğiniz iş deneyimleriniz SGK hizmet dökümünüz ile karşılaştırılacaktır.

Yerleştirilmesi uygun görülen aday ile çeşitli sebeplerle sözleşme imzalanmaması halinde sıralı aday ile sözleşme imzalanacaktır.

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi kapsamında alınacak danışmanların SHM’lere yerleştirilmesi bir personel atama işlemi olmayıp, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara istinaden yapılan proje bazlı bir danışmanlık hizmet alımı ihalesi olup, ihale süreci tamamlanmadan adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

SHM tercihi yapmak için “SHM Tercih Listesi” lütfen tıklayınız.
Özgeçmiş formunu doldurmak için lütfen tıklayınız.

İlanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir