SVG

Kendini Test Et

Bu sayfada geçerlilik ve güvenilirliği bilimsel olarak test edilmiş ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçekleri doldurarak bir sonuç elde edebilirsiniz.
*Elde edilen sonuçlar yalnızca klinik değerlendirme için kullanılabilir. Bir tanı yerine geçmez ya da kesinlik içermez.

Image
Image
Image

Depresyon Ölçeği

Bu ölçek ile depresyon (çökkünlük/bunalım) puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Ölçeği Doldur
Image

Kaygı Ölçeği

Bu ölçek ile kaygı (anksiyete) puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Ölçeği Doldur
Image
Image

Ölçek sonuçları hakkında anımsatma

Ölçek sonuçları tanı yerine geçmemektedir.
Ölçek puanları belirtileri ölçer, bozukluğu saptamaz.
Ölçekler tanıya yardımcı araçlardır.
Ölçek sonucunuzu hizmet sağlayıcınız ile paylaşabilirsiniz.