Kategori Arşivleri - Gelişim Psikolojisi

Kindchenschema'n var diye bebeksin sanıyorlar.

Bir bebek gördüğümüzde gülümsemek ilk tepkimizdir (akt. Glocker ve ark., 2008). İçimizdeki bu gülümseme isteğini bebeklerin sevimli olmasına, yavru kedi veya köpek videolarının tıklanma sayısının çokluğunu da bu bebek hayvanların sevimli olmasına bağlayabiliriz. Peki neden hem kendi türümüzdeki hem de diğer canlı türlerindeki bebekler bizlere sevimli görünür? Bu sevimliliğin bir formülü var mıdır? Lorenz (1943),…

Sosyal İnşacı Yaklaşım Nedir?

Sosyal İnşacı Yaklaşım (Konstrüktivizm), psikoloji ve sosyolojinin ilgilendiği toplumsal fenomenler üzerinden ilerleyen bir yaklaşımdır. Toplumdaki bireyin aktif bir biçimde rol almasıyla benliğin oluştuğunu ve sosyal düzenin de durmaksızın bir oluşum içerisinde olduğunu savunur. Sosyal İnşacılık için toplumsal hareketle yaşamayı öğrenmek sadece adapte olmak değildir. Birey, mevcut olana uyum sağlamak dışında, sürekli hareket halinde olan toplumsal bir değişimin aynı zamanda…

Farklıyız Farkındayız Projesi

1972 yılında faaliyetlerine başlayan YÖRET Vakfı önderliğinde alınan proje eğitimi sonrasında 9 gönüllü, Uzman Psikolojik Danışman Sevgi MANDAN danışmanlığında “Farklıyız Farkındayız” projesini hayata geçirmeye başladık. Farklıyız Farkındayız projesinde amacımız, “Otizmli kişiler, otizm tanısından önce ilk olarak bir birey, bir insandır.” düşüncesinin farkındalık çalışmasını yürütmektir. Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında, sosyal medya üzerinden, bilimsel ve etik kurallara…

Helikopter Ebeveyn Tutumları ve Sınav

Ebeveyn tutumları ve ebeveynle ilişkinin, bireyin; bebeklik, çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemlerindeki algısını şekillendirmede önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Ebeveyn tutumları söz konusu olduğunda özellikle “Z kuşağı” bireyleri yetiştiren helikopter ebeveyn tutumları son yıllarda fazlasıyla tartışılmaktadır. Helikopter anne baba kavramının 30 yıllık bir geçmişi vardır. “Bu çocuk yetiştirme tutumu (helikopter ebeveyn tutumu); anne babanın çocuğu…

Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Karşılaştığı Zorluklar

Özgül Öğrenme Güçlüğü, belirli öğrenme ve okul becerilerini (okuma, yazma ve sayısal işlemler gibi) kullanma güçlüğüdür. Bu beceriler kişinin yaşına göre beklenenden önemli ölçüde düşük olduğunda, okul başarısını veya günlük yaşam becerilerini ciddi derecede olumsuz etkilediğinde DSM-5’e göre “özgül öğrenme bozukluğu” tanısı koyulabilir.  Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocukların zorluk yaşadıkları çeşitli duyusal alanlar ve beceriler…

Gelişim ve Freud

“Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.” Gelişim ve İnsan Gelişim kavramı yeryüzündeki her şey için geçerli olduğu gibi insan hayatının da vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan için gelişim bedensel gelişim ve karakter gelişimi olmak üzere ikiye ayrılır. Buradaki önemli kısım ise hiç şüphesiz karakter gelişimidir. Nobel ödüllü ünlü Fransız fizyolog…

Sembolik Oyun

Oyun en genel haliyle hiçbir araca ve zevk alma dışında herhangi bir amaca bağlı olmayan, ömür boyu gerçekleşen ve geniş bir yelpazeye yayılan davranışlar olarak ifade edilebilir (Weisberg, 2015). Oyun, kültürden kültüre, çocuktan çocuğa oldukça fazla değişiklik gösterdiği için, belirli özellikler ile tanımlaması oldukça zor bir kavramdır (Burghardt, 2011). Oyun her zaman şimdiki gerçek dünyadan…

Gelişim Psikolojisi Bilgini Ölç!

Psikoloji Sözlüğü’nde (2019) kısaca, gelişimin ve bu doğrultuda yaşın psikolojik süreçlere etkisiyle ilgilenen psikoloji dalı olarak açıklanmış. Pokemonlarla süslenmiş gelişim psikolojisi testine hoş geldiniz! Hazırlanan diğer testlere (Psikoloji, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji) de göz atmayı unutmayın, hafızayı zinde tutun -,- Testin sonucuna göre okuma önerileri bıraktım ama daha hafif bir okuma yapmak isterseniz: Piaget’in…

Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı: Gelişim Dönemleri ve Temel Kavramlar

Bilişsel gelişim; bireyin çevresinde olup bitenleri anlayıp öğrenmesini sağlayan zihinsel faaliyetlerdeki gelişimi, aynı zamanda daha karmaşık ve etkin düşünme yollarının geliştirilmesini ifade eder. Bilişsel gelişimi konu edinen kuramlar bilginin kodlanması, işlenmesi, depolanması ve sıralanmasına odaklanmışlardır. Bir gelişim kuramcısı olarak Jean Piaget, çalışmalarında, bireyin doğumdan başlayarak ergenlik dönemine kadar bilişsel gelişimini incelemiştir. 1896 yılında İsviçre’de doğmuş…

Çocuğun Eğitiminde Anne-Baba Tutumu ve Etkileri

Eğitim, insanın evrim süreci içerisinde; kamil olma yolundaki evrimine katkı sağlayan bir araçtır. Prof. Osman Tolga Arıcak Bu evrimsel süreci yönlendiren aracın direksiyonunu tutan ise anne babalardır. Çocukların olumlu kişilik özellikleri geliştirmelerinde ve tüm gelişim alanlarının desteklenmesinde, anne-babaların çocuklarına karşı tutumlarının önemli bir etkisi vardır. Anne ve baba arasındaki samimi ve sağlıklı iletişim çocuklarla ilişkilerine…