Kategori Arşivleri - Araştırmalar

Mitolojiden Gelen Psikolojik Terimler: Oedipus ve Elektra

Freud psikolojisine giriş dersi olarak Oedipus Kompleksi, psikolojiye ilgisi olan ya da çevreden edindiği bilgilerle bu konuda dağlar kadar fikir sunan, Freud’u sapık olarak nitelendirilen kişilerin en ilgi gösterdiği konudur. Peki nedir bu Oedipus Kompleksi, adı nereden gelmektedir? Freud’a göre Oedipus Kompleksi, çocuğun karşı cins ebeveynine arzu beslemesi ve daha önce sevgi duyduğu aynı cins…

Sesi Olmayan Gerçek: Ensest

Ensest, ülkemizde var olmakla birlikte yaşadığımız dünyanın acı gerçeğidir. Ülkemizde yaşanan ensest vakalarının gerçek sayısı bu zamana dek elde edilememiştir. Buna neden olarak ise içerisinde bulunduğumuz toplum, değer ve normları gösterilebilir; “El alem duyarsa ne olur?”, “Bu duyulursa insan içine çıkamayız.”, “İtibarımız iki paralık olur kızım/oğlum.”, “Kimseye bundan söz etme.”, “Bu herkesin başına gelen bir şey.” denilerek mağdur…

Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi

Engin Arık (Dr.), her yıl bölüm öğrencilerine, mezunlara ve öğretim üyelerine uyguladığı anket verilerinden hazırladığı Türkiyedeki psikoloji bölümlerinin akademik değerlendirmelerini yayıma açtı. Yayımlanan belgelerde; Psikoloji bölümlerinin yıllara göre kontenjanları, Psikoloji bölümü olan üniversiteler, Psikoloji bölümlerinin öğretim üyesi sayıları, Akademik çalışma sayıları çizelgeler biçiminde derlenmiş. Ayrıca psikoloji bölümleri öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve mezunların; Bölümlerin genel olarak,…

EMDR Nedir?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Türkçe açılımı Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme olan, Kaliforniyalı Psikoterapist Francine Shapiro‘nun geliştirdiği bir psikoterapi yaklaşımıdır. 1987 yılında ABD’de yaratılan ve suçluluk, depresyon, kaygı gibi travma sonrası semptomların tedavisinde de kullanılan bu yöntem psikotravmatoloji dalına bağlı bir ruhsal tedavi yöntemidir. EMDR tedavisinde; çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar, davranışları etkileyen kötü…

Çocuklarda Akıllı Telefonların ve Tabletlerin Kullanımı

Akıllı cihazların hayatımızdaki yeri ve yaygınlığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu cihazlar hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Teknoloji kültürü içinde yetişen çocuklar akıllı cihazlarla çok erken yaşlarda tanışmaktadır.  Kullanımının 1 yaşa kadar inmesi ile çocukların gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durum ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalar ebeveynlerin; çocuklarını susturma, oyalama,…

Beyin Sağlığı İçin Temiz Hava Şart

Türk Nöroloji Derneği’nce yapılan açıklama: BEYİN SAĞLIĞI İÇİN TEMİZ HAVA ŞART! Son zamanlarda hava kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkisi uluslararası kurumların ilgisini daha fazla çekmeye başlamış, mortalite,  morbidite verileri daha fazla araştırılmış ve önem kazanmıştır. Hava kirliliğine bağlı ölümlerin yılda yaklaşık 9 milyona ulaştığı bildirilmektedir. Hava kirliliğinin inme ve beyin üzerindeki etkileri önemsenmesi gereken ve acil…

Okul Öncesi Eğitiminde "Reggio Emilia Yaklaşımı" ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Özet Küçük bir kasabada bir grup ebeveynin çabalarıyla oluşturulmuş Reggio Emilia yaklaşımı, günümüzde dünyaya yayılmış ve okul öncesi eğitiminde tercih edilen bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu makale öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve ebeveynlere Reggio Emilia yaklaşımını tanıtmak, onlara çocukların eğitimi için başka bir perspektif sunmak ve yaklaşımın çocuklar üzerindeki etkisini anlatmak amacıyla yazılmıştır. Anahtar kelimeler: Çocuk…

Bilinenin Aksine, İnsan Zekası Daha Az Nöron Bağlantısıyla İlişkili

“Bu zamana kadarki varsayımlar daha büyük beyinlerin daha fazla nöron içerdiği ve bu nedenle daha çok bilişimsel güce sahip olduğu yönündeydi.” -Erhan Genç Fotoğraf: Erkan Genç ve diğerleri/ Nature Communications Yapılan yeni araştırma serebral kortekste bulunan düşük sayıda ve yoğunluktaki nöron bağlantılarının ve dendritlerin yüksek zeka ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Almanya’da bulunan sinirbilimciler, araştırma dahilinde…

Psikanaliz, Freud ve Sanat

Sanatın birçok alanı –özellikle sinema, tiyatro, edebiyat, resim gibi– psikoloji ile bağlantılı olarak kendini geliştirmiş, sanatçılar eserlerini oluştururken psikoloji biliminden ilham alarak eserlerini yaratmıştır. Sanat yapıtlarını yakından incelediğimizde en çok ilham alınan ekolün Psikanaliz olduğunu görürüz. Psikanaliz alanını geniş bir biçimde ele almak gerekirse, alanın merkezinde “bilinçdışı“nın oturduğunu göreceğiz. Freud bilinçdışı ile ilgili yaptığı çalışmaları…

Para, Zaman ve Mutluluk

İnsanların sezgilerinin aksine, mutluluk rastlantıdan daha çok insanların elinde olanları nasıl kullanmayı tercih ettiği ile ilgilidir. Genel olarak, zamana odaklanmak, paraya odaklanmaktan daha çok mutluluk getiriyor. İnsanlar başkaları için para harcadığında kendileri için harcadıklarından çok daha fazla mutlu olabiliyorlar ve yine sanılanın aksine insanlar sıradan deneyimlerden de sıra dışı deneyimler kadar mutluluk duyabiliyorlar. Zaman ve para insanın…