Kategori Arşivleri - Araştırmalar

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Tartışmaları Hakkında Literatür Taraması

Türkiye’de Danışmanlık ve Klinik Psikolojinin Kısa Tarihi Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneğinin internet sitesinde yer alan tarihçeye göre bugünkü danışmanlık ve rehberlik kavramı ülkemize 1950’lerin başında eğitim alanıyla ilgili olarak girmiş ve 2000’li yıllara kadar Milli Eğitim kapsamında gelişimini sürdürmüştür. Tarihçede 2000’li yıllardan sonrası ise “PDR’de Yeni Arayışlar” olarak adlandırılmış, önleyici ve gelişimsel işlevlere…

Nedir Bu Şiddet?

Sağlıkta şiddet, aile içi şiddet, sporda şiddet, okulda şiddet, sokakta şiddet, evde şiddet, iş yerinde, kadına, çocuğa, erkeğe, hayvana, taşınabilir/taşınamaz mala karşı şiddet, medyada şiddet, duygusal, fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet… Üç nokta koyuyorum çünkü bu liste bu şekilde uzayıp gider. Şiddet, ne kadar olumsuz ve eğreti bir olgu olsa da hayatımızın her alanına nüfuz etmiş…

Nedir Bu Mindfulness?

Son yıllarda strese ve duygusal güçlüklere karşı bilişsel kırılganlığı azaltmaya yönelik bir yaklaşım olarak farkındalığa büyük ilgi gösterildi. “Bilinçli farkındalık”, özünde yargısızlığı barındırdığı gibi aynı oranda yargısızlığın getirdiği kabulü de barındırır. “Kabul” ise Arapça kökenli bir kelime iken “iyi karşılanma, misafir etme, benimseme, yüzleşme, direnmeme,” anlamlarına da gelen fiili karşılar. Bütün olarak kişinin hata yaptığı durumlarda,…

Bertrand Russell'in Nobel Konuşması

“Düşüncelerim için ölmeyi göze alamam, çünkü yanılıyor olabilirim.“ Bertrand Russell Bertrand Russell Kimdir? sorusunun klasik cevabı şudur: Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell, Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi ve toplum eleştirmeni. Ancak bu cevaba mutlaka eklenmesi gereken kısım şudur ki Russell 20. yüzyıldan bizlere akıcı  üslupla yazılmış eserler, insanı bazen düşündüren bazen derinden etkileyen akıl…

Değişen Ne?

Bilginin hayatın merkezi konumunda olduğu ve bilişim bir toplum haline geldiğimiz bir dönemi yaşamaktayız. 20. yüzyıldan günümüze hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve bilişim teknolojileri de bilgi çağının ve değişen toplum yapısını temsil eden bilgi toplumunun köklerini yaratmaktadır

Korku Kültürü

Korku kültürü; belli bir davranışı kaygı, korku,endişe gibi duygu durumlarıyla yaptırmaya yönlendiren kültürlerdir. Korku kültürüyle yetişen bireyleri çevre, ödül, ceza, korku, gibi dışsal faktörler etkiler ve yönetir. Bu kültürde kişinin istekleri, özlemleri değil; önemli olan el alemin ne dediğidir.

Psikoloji Son Sınıf Öğrencilerinde Translara Yönelik Görüşmeleri Hakkında Derinlemesine Mülakat Çalışması

Giriş Bu çalışmanın amacı, psikoloji son sınıf öğrencilerinin trans bireylere, terapi esnasında nasıl bir yaklaşım sergileyeceklerine dair bilgi edinmek, homofobiklik düzeylerini analiz etmek ve aslında trans bir bireyle görüşmeye hazır olup olmadıklarını anlamaktır. Dünya Sağlık Örgütü, cinsel sağlığı tanımlarken “cinsellik fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerinin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur” diyor….