İlanlar

İlan Yönetimi Paneli

-Gönüllü psikolojik destek duyurusu,
-Stajyer arayışınız,
-Araştırmanıza ilişkin ihtiyaçlar için
ve herhangi bir konuda açık ilanlar paylaşabilirsiniz.

SVG Illustration

Alandaki paydaşlara ve muhataplara ulaşabilirsiniz.

İlanlar paylaşarak çevrimiçi varlıklarınızı artırmanız;
-görünürlüğünüzün artmasını,
-meslektaş etkileşiminin artmasını ve
-hedeflere erişme sürenizin kısalmasını sağlayabilir.