Psikoloji Ağı


Etik, Nitelik, Bilimsellik ilkeleriyle psikolojiye ilişkin proje, ürün ve hizmet üreten bir sosyal girişimdir. 2017’de kurulmuştur ve meslek mensuplarınca yönetilmektedir. Uzmanları halkla ve kurumlarla buluşturmayı hedefler.

SVG

Psikolojiyi
halkla buluşturur

SVG

Nitelikli içerik &
gerçek bilgi

SVG

Diploması doğrulanmış uzmanlar

SVG

Psikolojik hizmetlere
kolay erişim

Image

Psikoloji Ağı (PA); Etik, Nitelik, Bilimsellik ilkeleriyle psikolojiye ilişkin proje, ürün ve hizmet üreten bir sosyal girişimdir. Uzmanları halkla ve kurumlarla buluşturmayı hedefler.

Psikoloji Ağı birimlerinde alanında eğitim sahibi herkes görev alabilir. PA web sitesinde ise psikoloji alanında eğitim almış herkes siteye üye olarak içerik sağlayıcısı olabilir. Ödevlerini, bitirme projesini, araştırmasını, derlemesini, staj deneyimlerini ve her tür üretimini herkesle paylaşarak kendini öne çıkarma fırsatı yakalayabilir.

İlgili birimlerimizce yürütülen faaliyetler; online yayıncılık, bilinçlendirme çalışmaları yürütme, medyada alana yönelik farkındalık çalışmaları geliştirme; psikoloji bilimini yaygınlaştırmak adına eğitim ve etkinlikler düzenleme; ücretsiz psikolojik destek gibi çalışmalar yürütme, uzman havuzu oluşturma, talep doğrultusunda uygun uzman-danışan eşleştirmesi sağlama; tek bir platformda birçok farklı topluluğa ait etkinliğin, iş ve staj ilanlarının duyurulmasına destek olma; tasarım ürün üretme, geliştirme ve satışını gerçekleştirme gibi birçok kolda sıralanabilmektedir.

2017’den bugüne –
her gün çalışıyoruz.

Amaçlar

 1. Kamunun psikoloji hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.
 2. Sözdebilim ve doğaötesi (metafizik) kavramların yayılmasını engellemek ve doğru bilgiyi aktarmak.
 3. Alandan kişilere ayrıntılı ve özgül bilgiler sunmak.
 4. Alan dışından kişilere psikoloji biliminin ve çalışma alanlarının tanıtımını yapmak. Kamuya öğretici, eğitici, bilinçlendirici ve bilgilendirici içerikler üretmek.
 5. Psikoloji ve psikolojik sağlık alanlarının güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapmak. Meslek Yasası sürecine katkı için gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek.
 6. Eğitim niteliğini artırmak için üretme ve paylaşma kültürünü yaymak.
 7. Kariyer gelişimi için öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratmak.
 8. Öğrenci ve mezunlara, daha iyi çalışma koşulları ve daha çok iş olanağı sağlamak.
 9. Alanda eksikliği duyulan, geliştirilebilir etkinlikler tasarlamak.
 10. Alandaki kötüye kullanımları, hukuksuzlukları ve etik dışılığı önlemek için saydamlığı (şeffaflık) arttırmak.

Etik, Nitelik, Bilimsellik

İlkeler

 1. Tüm çalışmalarda etik, nitelik ve bilimsellik kaygısı güdülmelidir. 
 2. Son denetimleri yapan kişiler (Birim Süpervizörleri) temel psikoloji eğitimini yükseköğrenim düzeyinde almış mezun kişiler olmalıdır.
 3. Gelir modellerinde psikoloji alanının çıkarlarıyla çatışacak çalışmalarda bulunulmamalıdır.
 4. Psikoloji Ağı, sakıncalı amaç ve yönelimleri olmadığı sürece, alana katkı sağlayan ve işgören tüm kurum ve örgütlerle işbirliği içinde çalışabilmektedir.
 5. Psikoloji Ağı gelirlerini; kendi giderlerini karşılayacak, verilen emeğe karşılık olacak ve gelecek çalışmalarına kaynak oluşturacak biçimde yönetmelidir.
 6. Psikoloji Ağı’nın hiçbir siyasal, dini ya da toplumsal kesimle bağı bulunmamalıdır.
 7. İletişimde düşünce ve ifade özgürlüğünü önceleyen, kişisellik içermeyen, saygılı ve görgülü bir tutum takınılmalıdır.

Yayın İlkeleri

 1. Yeterlilik: (Ön Koşul) İçerikler; psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da psikiyatri alanında eğitim alıyor/almış olan kişilerce oluşturulmalıdır.
 2. Geçerlilik ve Güvenilirlik: Hazırlanan içerik ya da haber; güvenilir, nesnel ve bilimsel kaynaklardan edinilmiş ve onlara kaynak gösterilmiş olmalıdır. (APA Stiline göre.)
 3. Alıntı Yazılar: İçeriklerde kesinlikle kaynak belirtilmelidir. Olabildiğince ilk yayımlanan yerle iletişime geçilip onayı alınmalıdır. Bu onay maili/yanıtı, yazı gönderildikten sonra e-posta ile tarafımıza gönderilmelidir.
 4. Aşırma: Çalıntı içerik üretilmemeli ve kullanılmamalıdır. Alıntılama yapılıyor ise bunu belirtmek ve kaynak göstermek zorunludur.
 5. Dil: Kullanılan dil, arı duru ve anlaşılır olmalıdır. Sözcüklerin olabildiğince Öz Türkçe karşılıkları yeğlenmelidir. (Bk. TDK Bilim Sanat Terimleri, TÜBA Terim, Dil Derneği
 6. Görseller: İçerikte kullanılacak görsellerin olabildiğince yüksek çözünürlüklü olanları yeğlenmelidir. Kullanım izni gerektirmeyen görseller kullanılmalıdır ya da gerekli izinler alınmalıdır.
 7. Biçem: Senli benli, düzeysiz, saldırganca ve incitici dil kullanımından kaçınılmalıdır.
 8. Biçim: Psikoloji Ağı Yazım Biçimine olabildiğince uygun hazırlanmalıdır. Yazı iki yana yaslı olmalı ve başlıklar Teal rengi olmalıdır (Bk. Örnek İçerik). Yazıda sık başlık kullanımına özen gösterilmelidir.
 9. Kapsam: Doğaötesi (metafizik), deneysel olmayan ya da psikoloji yazınında kabul görmemiş konular işlenmemelidir (NLP, biyoenerji, dinsel içerikler, xxx terapisi gibi).
 10. İçerik: Psikoloji Ağı’nın çıkarları dışında kurumsal ya da bireysel reklam yapılmamalıdır. Ortak değerleri aşağılayıcı içerikler hazırlanmamalıdır.

Psikoloji Ağı:

Bilimsel ve Nitelikli Çevrim İçi Psikoloji Yayıncılığı

Videoyu oynat
Image
Image
Image