Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu

Psikolojinin farklı alt disiplinlerinin sunduğu geniş perspektiften hareketle, çevre ve iklim değişikliği alanında çalışmalar yürüten akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve uygulayıcıları bir araya getirerek söz konusu çalışma alanındaki araştırmaların tartışılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde bulunan Çevre Psikolojisi Araştırma Grubu (ENVIPSY) ev sahipliğinde 26-27 Kasım 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Ağırlıklı olarak çevre davranışı, iklim değişikliği, insan ve insan dışı doğa arasındaki karşılıklı ilişkileri odağına alan sempozyumda tartışılması amaçlanan başlıklar aşağıda sıralanmıştır. Bununla birlikte sempozyum temasıyla ilişkili olmak üzere farklı konulardaki çalışmalarla da başvuru yapılabilir.

 • Çevrecilik/Çevre Yanlısı Tutum ve Davranışlar

 • Çevresel Adalet/İklim Adaleti

 • Çevreye Zarar Veren Davranışlar,

 • İklim Değişikliğine İlişkin Tutum ve İdeolojiler

 • Eko-Anksiyete/İklim Değişikliği Anksiyetesi

 • İnsan ve İnsan Dışı Doğa Arasındaki Etkileşim

 • Doğal ve Kentsel Yeşil Alanların Yoksunluğu

 • İnsan Gelişimi ve Doğa

 • Doğanın Onarıcı Etkileri

 • Çevre Davranışının Ahlaki Temelleri

 • Ekolojik İkilemler

 • Psikolojik Açıdan Türcülük

 • Metodoloji Tartışmaları

The event is finished.

Tarih

26 - 27 Kas 2022
Expired!

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Kategori
Daha Fazla Oku

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir