Etiket Arşivleri - psikoloji

Adımı ‘Feriha’ Koymanı Ben İstemedim!

Geçtğimiz senelerde yayınlanan, ‘Adını Feriha Koydum’ dizisi kaprisli ve fakir bir kız ile şımarık ve zengin bir oğlan arasında geçen bir aşkı konu alıyor gibi gözüküyor olsa da toplumsal açıdan incelendiğinde, sınıf farklılıklarına güzel bir şekilde ışık tutmuş ve Türkiye’deki yaşanan çelişkilere kapsamlı bir şekilde değinmiştir.

Kaygı ve Endişe Üzerine

Kaygı, bedenin ve zihnin, gerçek ya da gerçek olmayan, tehdit ya da tehlike algısıyla oluşan bir durumudur. Bazen gözle görülür bir tehdit unsuru olduğunda ortaya çıkan kaygı, bazen de ortada gözle görülür bir tehlike olmadan tamamen algımız sonucu ortaya çıkabilir. Endişeli düşünceler kaygı oluşmasını tetiklerken kaygılanmak da endişeli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu noktada da kaygı döngüsü oluşur.

Politik Psikoloji: Sağcılığın ve Solculuğun Psikolojisi

-ETKİNLİĞİN AMACI ve GENEL BİLGİLER- Kişilerin içine doğduğu ortam ve büyüdüğü çevre kişinin tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Çevrenin tehditkârlığı, belirsiz olup olmaması gibi durumlar da kişilerin siyasi tutumları üzerinde etkili olan faktörlerden biridir.  Sağcılığın ve solculuğun psikolojik bir bakış açısıyla ele alınacağı etkinlikte, sağcıların ve solcuların siyasi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra hayatı algılama ve…