Etiket Arşivleri - kriminolojimağdur

Suç Korkusu

Ferraro’ya göre (1995) suç korkusu “bireyin suç veya suçla ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duygusal endişe ya da korku tepkisidir” (akt. Yazgan ve Kurtkapan, 2020). Suç korkusu, sadece suçun varlığıyla alakalı değildir (Dolu vd., 2010).