Etiket Arşivleri - ataerkil

Toplumsal Cinsiyet Dosyası: Ensest

Toplumsal olarak inşa edilen ve cinsiyetlere atanan rollerin, bu rollerin sorumluluklarının, güç ve iktidar ilişkilerinin, sosyalizasyon süreçleriyle tekrar tekrar üretildiği bir gerçektir. Toplumsal cinsiyet (gender), insanların biyolojik cinsiyetlerine (sex) göre ne yapması veya yapmaması gerektiğini, bireye toplumun yüklediği sosyal ve kültürel sorumlulukları ifade eder. Bireylerin yaşadıkları çevre, sosyalizasyon süreçleri bireylerden beklenen rollerde değişimler yaratmakla birlikte…

Söyleşi: Sporda Heteroseksizm ve LGBTİ+ Fobi

Söyleşi: Sporda Heteroseksizm ve LGBTİ+ Fobi Futbol, erkeklik değerlerinin en iyi temsil edildiği bir alandır ve hegemonik erkekliğin farklı formlarını üreten, ataerkil ve cinsiyetçi normlarla iç içedir. Nitekim Türkiye’de kadın futbolu üzerine yapılan araştırmalar trans erkeklerin, ya da LGBTİ+ kimlikten olduğu düşünülen futbolcuların hakemler tarafından dahi ayrımcılığa uğradığını gösteriyor. Dolayısıyla kurumsal futbolda trans erkeklerin uğradığı…