• Uzmanlar

  • Izgara
  • Liste
  • AD
    Ziçev in Elazığ şubesinde kurum psikoloğu olarak çalışmaktayım. Özel gereksinimli bireylerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitmenlere kurum içi eğitimler vermek, bakım verenler ile bireysel ve grup olarak psikolojik destek çalışması yapmak görevlerim arasındadır. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı sosyal etkinlikleri koordine etmekteyim, başka kurumlar ile bu bağlamda bağlantılar kurmaktayım. Aynı zamanda uygulayıcısı...
    AD
    Ziçev in Elazığ şubesinde kurum psikoloğu olarak çalışmaktayım. Özel gereksinimli bireylerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitmenlere kurum içi eğitimler vermek, bakım verenler ile bireysel ve grup olarak psikolojik destek çalışması yapmak görevlerim arasındadır. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı sosyal etkinlikleri koordine etmekteyim, başka kurumlar ile bu bağlamda bağlantılar kurmaktayım. Aynı zamanda uygulayıcısı...