Yazar Arşivleri - Merve Kayacı

Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı: Gelişim Dönemleri ve Temel Kavramlar

Bilişsel gelişim; bireyin çevresinde olup bitenleri anlayıp öğrenmesini sağlayan zihinsel faaliyetlerdeki gelişimi, aynı zamanda daha karmaşık ve etkin düşünme yollarının geliştirilmesini ifade eder. Bilişsel gelişimi konu edinen kuramlar bilginin kodlanması, işlenmesi, depolanması ve sıralanmasına odaklanmışlardır. Bir gelişim kuramcısı olarak Jean Piaget, çalışmalarında, bireyin doğumdan başlayarak ergenlik dönemine kadar bilişsel gelişimini incelemiştir. 1896 yılında İsviçre’de doğmuş…

Çocuklar Dayakla Terbiye Edilmez!

“Dayak çocuğu terbiye etmede gerekli bir araçmış gibi görünür. Ancak ne yazık ki yetişkinlik döneminde birçok psikopatolojiyle ilişkilendirilebilecek suçluluk, utanç ve kendinden nefret etme gibi duyguların çocuğun kişiliğinin temeline yerleşmesine neden olur. Dayak cennetten çıkma değildir !”

Öfke Denizinde Savrulan Bir Gemi: Ergen Bir Bireyin Öfkesine Nasıl Tepki Verilmeli?

Hemen hemen her çareyi denedi, bunun onu mutlu etmenin yolu olup olmadığını sormanın dışında.* Gabriel Garcia Marquez, Aşk ve Öbür Cinler Ergenlik dönemi biyolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan birçok değişimi beraberinde getiren çocukluk ile yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir. Ergen, bu değişimlere ek olarak; çevrenin beklentileri, istekleri ve yüklediği sorumluluklarla da yüzleşmektedir. Yaşam alanında…